autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům Poznávání 6 států omývaných vodami Baltu. Nádherný Stockholm, Helsinky a finská jezerní oblast, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu, Praze podobný Tallinn, elegantní Riga, hrdý Vilnius a mnoho dalšího. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock – Trelleborg a Stockholm – Turku/Helsinky, 8x ubytování – 7x ubytování hotely*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůž. kabina na trajektu Stockholm – Turku/Helsinky, 8x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza)
Cena nezahrnuje
vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Příplatky
5.000 CZK - 1lůž. pokoj
1.990 CZK - skupinové turistické vízum do Ruska
890 CZK - vstupné Jantarová komnata
490 CZK/os - 4lůž. kajuta na trajektu Rostock Trelleborg
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Rostock - švédské hlavní město Stockholm - Moderní radnice, místo udílení Nobelovy ceny - překrásné Helsinky - Olympijský stadion (LOH 1952) - Lahti - město na dvou ostrovech Savonlinna - vodní hrad Olavinlinna - majestátní Petrohrad - jedno z největších muzeí světa Ermitráž - sídlo ruských carů Carskoje Selo - letní sídlo Petra Velikého Petrodvorce - Tallinn, hlavní město Estonska - Riga a Stará Riga - Vilnius - Tarkai
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-198
5.6 - 16.6.2019
11
Brno a další níže
17 390,-
Odjeto
092-199
19.6 - 30.6.2019
11
Brno a další níže
17 890,-
Odjeto
092-200
24.7 - 4.8.2019
11
Brno a další níže
17 790,-
Odjeto
092-201
2.8 - 13.8.2019
11
Brno a další níže
17 790,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z ČR pozdních večerních hodinách po trase Br, Lit, Sv, Pa, HK, Po, Praha; dále Ol – 250 Kč; Os – 500 Kč

2. den: odjezd z Prahy po půlnoci do SRN, ráno ROSTOCK, prohlídka města, trajekt do švédského TRELLEBORGU, v noci vylodění a odjezd do STOCKHOLMU

3. den: Ráno příjezd do švédské metropole STOCKHOLM, celodenní prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, v níž se udělují Nobelovy ceny, unikátní námořní muzeum Vasa. Večer nalodění na trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. kajutách), romantická plavba Baltským mořem kolem stovek ostrůvků

4. den: Ráno bohatá snídaně na lodi, vylodění ve finském Turku a jízda autobusem do hlavní metropole. HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování

5. den: Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst Finska SAVONLINNY, rozkládajícího se na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU. Ubytování v hotelu. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – PetrohradskéBenátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod

6. den: PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na ostrovech a bažinách v ústí Něvy. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh

7. den: Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí jantarovou komnatou. Odpoledne Petrohrad, náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka. Z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední budovy Admirality a Ermitáže. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno

8. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, rozkládající se přímo na břehu Finského zálivu. Prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odjezd z Ruska, večer ubytování v estonském TALLINNU

9. den: TALLINN (UNESCO), hlavní město Estonska na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím, připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku – RIGE

10. den: Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA. Stará Riga – středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, Rižský hrad – sídlo prezidenta. Odjezd, večer ubytování Litva – VILNIUS

11. den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města VILNIUS (UNESCO) na řece Neris – Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města, Jitřní brána. Program zakončí v bývalém sídle litevských knížat – vodní hrad TRAKAI a modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odjezd, noční průjezd Polskem

12. den: Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách a následné rozvozy


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám

Doprava

autobusem, trajekty Rostock/Trelleborg a Stockholm-Turku/Helsinky

Ubytování

7x hotel, 1x 4lůž. kajuta na trajektu Stockholm-Turku/Helsinky

Stravování

8x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

- Rostock – vstup do kostel 1,50 €

- Stockholm – vstup do kostelů 50–60 SEK

- Stockholm – Vasa muzeum 130 SEK cca 16 €

- Stockholm – Královský palác 25 SEK cca 14,50 €

- Helsinky – skalní chrám 3 €

- Petrohrad – Ermitáž – muzeum + budovy štábu 22 €

- Petrohrad – Petropavlovská pevnost + chrám 9 €

- Petrohrad – Petrodvorce – zahrady 900 RUB

- Petrohrad – lodní projížďka po Něvě 800 RUB

- Petrohrad – Isakijevský chrám a kolonáda – denní vstup 250 RUB, kolonáda 150 RUB (večerní vstup 400 RUB, kolonáda 300 RUB)

- Petrohrad – Chrám Spasitele Na Krvi – denní 250 RUB (večerní vstup 400 RUB)

- Petrohrad – Katedrála Panny Marie Kazaňské zdarma

- Petrohrad – Ruské muzeum (alternativně) 500 RUB

- Petrohrad – noční otvírání mostů (dle počtu osob)10 €

- Petrohrad – doprava – autobus nebo tramvaj 40 RUB, metro 45 RUB (neomezeně dlouho bez přestupu)

- Tallinn – Městské muzeum 5 €

- Riga – Národní galerie 6 €

- Vilnius – Muzeum KGB 4 €

- Vilnius – hrad a katedrála zdarma

- Trakai – hrad 7 €

- Trakai – modlitebna a muzeum Karaimů 2,50 €

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150-180 EUR, 300-500 SEK (nebude možné směnit na místě – doporučujeme objednat předem v České spořitelně), 1500 RBL

Měna

Rusko – základní ruská měna je 1 rubl (RUB). Orientační směnný kurz rublu je poslední dobou značně kolísavý s klesající tendencí. Orientačně – Petrohrad – březen 2018 – 1 €/71 RUB, 1 USD/55 RUB. V ČR je možnost vyměnit si RUB ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již v ČR. Zjednodušeně řečeno, částka v rublech je cca ½ částky v Kč.

Švédsko – základní měnou je 1 švédská koruna (SEK). Orientační směnný kurz je cca 1 SEK/2,83 Kč. Vstupy ve Švédsku je možno platit v €. Zpět vám však bude vráceno v SEK. Rok 2017 byl ve Švédsku rokem výměny bankovek a mincí. Od června 2017 neplatí staré bankovky (obrázek níže) a mince (10 SEK) a není možno tyto ani kde vyměnit. Abyste se vyhnuli problémům, zkontrolujte si prosím švédské peníze, které si s sebou vezmete. SEK je možno v ČR předem objednat v České spořitelně.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Rostock - Stockholm - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Tallinn - Riga - Vilnius- Trakai

Rusko - NP Kurská kosa - písečné přesypy u Nidos

Kurská kosa je asi 98 km dlouhý úzký (maximálně 3,5 km) výběžek při pobřeží Baltu, oddělující Kurský záliv od Baltského moře. Vybíhá z Kaliningradského poloostrova a leží na západě Litvy. Té patří pouze severní polovina poloostrova, na kterou na jihu navazuje stejnojmenný ruský národní park. Národní park (264 km2) zahrnuje i přilehlé partie moře. Asi před 6.000 lety se zde začal hromadit mořský písek přinášený mořskými proudy tekoucími podél pobřeží. Časté silné větry (dnes za bouří dosahují rychlosti až 140 km/h) jej odnesly z dosahu vln a vytvořily písečné duny až 100 m vysoké, budící dojem pravé pouště.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Litva (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Stockholm, Helsinky, Tallin, Petrohrad, Riga, perly Baltu 2020

Švédsko | Stockholm Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, trajekty Rostock–Trelleborg a Stockholm–Turku/Helsinky, 7x hotel, 1x 4lůžkovou kabinu na trajektu Stockholm–Turku/Helsinky, 8x snídani ...
16.06 - 27.06 17 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu