Litva – informace o zemi

Obecné:
Originální název: Lietuvos Respublika
Český název: Litevská republika
Užívaný název: Litva
Anglický název: Lithuania
Rozloha: 65 200 km2
Poloha: 20°-27° v. d. a 53°-56° s. š.
Využití plochy: 39 % orná půda, 6 % pastviny, 31 % lesy, 21 % ostatní
Reliéf: nejvyšší bod - Juozapines (292 m), nejnižší bod - Baltské moře (0 m)
Vodstvo: nejdelší řeka - Nemunas (937 km)
Klima: mírný pás
Biota: lesy mírného pásu

Politika:
Hlavní město: Vilnius (576 000 obyv.)
Další města (tis. obyv.): Kaunas 415, Klajpeda 203
Správní členění: 44 regionů a městských obvodů
Datum vzniku: 1991
Forma vlády: parlamentní
Státní zřízení: republika
Hlava státu (2009): Dalia GRYBAUSKAITE
Předseda vlády (2009): Andrius KUBILIUS
Členství: EU, NATO, OSN, CE, OBSE

Obyvatelstvo:
Počet obyvatel (2009): 3 555 179
Hustota zalidnění: 54,5 obyv./km2
Národnostní složení: Litevci 80 %, Rusové 9 %, Poláci 7 %
Náboženství: katolíci 80 %, pravoslavní
Věkové složení: 0-14 r. 14,2 %, 15-64 r. 69,6 %, nad 65 r. 16,2 %
Roční přirozený přírůstek:-0,28 %
Střední délka života - muži: 69,98 let
Střední délka života - ženy: 80,10 let
Gramotnost: 98 %
Urbanizace: 67 %
Úřední jazyk: litevština

Hospodářství:
Tvorba HDP: 61,5 % služby, 33,2 % průmysl, 5,3 % zemědělství
Zaměstnanost: 56,9 % služby, 29,1 % průmysl, 14,0 % zemědělství
HDP (parita kupní síly): 53,35 mld. USD
HDP na 1 obyv. (parita kupní síly): 15 000 USD
Inflace (2009): 4,7 %
Hospodářský růst: -16,8 %
Nezaměstnanost (2009): 15 %
Dluh (2009): 16,69 mld. USD
Zemědělství - sklizeň: pšenice, žito, ječmen, brambory, cukrová řepa, zelenina, len
Zemědělství - chov dobytka: skot, koně, prasata, drůbež
Průmysl - těžba: ropa
Průmysl - energetika (podíl elektráren): tepelné 23,89 %, jaderné 72,68 %, vodní 3,43 %
Průmysl - energetika (výroba): 13,567 mld. kWh
Průmysl - energetika (spotřeba): 9,817 mld. kWh
Vývoz: stroje, chemikálie, textil, potraviny
Dovoz: stroje, chemikálie, textil, dopravní prostředky
Odběratelské země: VB, Lotyšsko, Rusko, Německo
Dodavatelské země: Rusko, Německo, Itálie
Doprava: 2 002 km železnice, 44 000 km silnice
Měna: litas (LTL)

Ostatní:
Mezinárodní zkratka: LTU
Vstoupení do OSN: 1991
Mezinárodní poznávací zkratka (MPZ): LT
Jízda: vpravo
Internetová doména: .lt
Internetových uživatelů: 1 777 000
Čas k SEČ: +1

převzato ze stránek: Litva.php">www.zemepis.com  

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu