autokarem hotel Polopenze Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Zájezd k proslulým velkým severoitalským jezerům Lago Maggiore, Lago di Como a Lago di Lugano, která jsou ze severu obklopena ohromnou hradbou hor s ledovci, a přitom tu vládne velmi příjemné klima. všude se daří subtropické vegetaci a nachází se tu řada překrásných zahrad. Pohledy na scenérie jezer a hor jsou nezapomenutelné.
Poznejte naše Italské puzzle. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 5x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 5x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, přip. pobyt. taxa, vstupné (140 € + 40 CHF), lanovky, lodě a vše co není uvedené v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.000 Kč za 1lůžkový pokoj
280 Kč za komplexní pojištění
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zahrady Sigurtá - starobylé Bergamo - krásná místa u jezer Lago di Como,aLago Maggiore - Stresa a krásné Boromejské ostrovy (zahrady) - plavba po jezeře Maggiore - vila Taranto se zahradami - švýcarské Locarno a letovisko Lugano u dalšího jezera - Caslano, návštěva čokoládovny - zahrady vily Carlotta - Bellagio - MIlán
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-082
30.7 - 6.8.2023
7
Praha a další níže
13 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve večerních hodinách, dále Hradec Králové, Pardubice, Plzeň

2. den: ráno návštěva pozoruhodného parku Sigurta: překrásná vodní zahrada s množstvím květů aj., přírodní park, odpoledne návštěva historického města BERGAMO, staré město s řadou středověkých památek

3. den: STRESA, městečko na břehu jezera Lago Maggiore s úchvatnými výhledy na jezero a na Boromejské ostrovy, vyhlídková plavba na ostrov Madre, kde navštívíte vilu z 18. století s krásnou zahradou, a na nejznámější ostrov Isola Bella s ohromným barokním palácem a impozantními terasovitými zahradami, výjezd lanovkou ze Stresy do mezistanice, botanická zahrada s nádhernou vyhlídkou na jezero, za příznivého počasí i na vrchol Mottarone (1491 m), úchvatné výhledy na zasněžené alpské velikány

4. den: lodí z městečka ISPRA podél kláštera Santa Caterina di Sasso, který je zasazen ve vysoké skále spadající do vod jezera Maggiore, členité zahrady vily Taranto s překrásnou exotickou květenou, švýcarské LOCARNO, barevné kvetoucí město se zahradami

5. den: LUGANO, švýcarské město na břehu jezera Lago Lugano, pozemní lanovkou na vyhlídku Monte San Salvatore, krátká procházka ke kostelu San Salvatore z jehož střechy je nezapomenutelná vyhlídka na Lago Lugano, dále MELIDE s expozicí „Švýcarsko v miniatuře“, CASLANO, ukázka výroby čokolády a možnost nákupu za výrobní cenu

6. den: jízda podél jezera Lago di Como, nad kterým se zvedají strmé svahy hor, romantická vila Carlotta s nádhernou botanickou zahradou, lodí z CADENABBIA do městečka BELLAGIO – malebný skvost na ostrohu, kde z Laga di Como vyděluje Lago Lecco, úzkými uličkami přes kopec lze projít z nábřeží jednoho jezera na břeh druhého, na ostroh s výhledem na obě jezera nebo k pěknému kostelu, který dominuje starému městu, zastávka ve městě COMO založeném již Římany, skvostný dóm

7. den: klášterní komplex Certosa di Pavia, světově proslulý bohatstvím své gotické i renesanční architektury, MILANO, hlavní město města Lombardie, město umění, návrhářství a světové módy, Piazza Duomo se slavnou milánskou gotickou katedrálou (UNESCO), fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět Alpy, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II. a další krásné stavby historického centra

8. den: návrat do Prahy ráno


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí.

Doprava

autobusem s klimatizací, možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD.

Ubytování

v hotelu 3*, 2 lůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním příslušenstvím.
UPOZORNĚNÍ – POBYTOVÁ TAXA ITÁLIE
Po legislativní změně platné k 1.1.2012, se v Itálii postupně zavádí turistické poplatky v souvislosti s přenocováním v ubytovacích zařízeních v Itálii .
Poplatky jsou průběžně zaváděny ve všech turistických lokalitách. Výše poplatku se pohybují od 1 do 2€ os/noc v 3* hotelích, dle lokality. Při příjezdu proto budete s velkou pravděpodobností vyzváni k úhradě pobytové taxy na recepci ubytovacího zařízení.
Doporučujeme mít tedy připravený drobný obnos ve výši cca 3 € na úhradu.

Stravování

5x polopenze, snídaně a večeře formou bufetu, nápoje nejsou zahrnuty v ceně večeří
Orientační ceny některých potravin: chléb 1 kg: 0,65 €, voda 2 l: 0,45 €, jogurt 200 g: 0,70 €, mléko 1 l: 1,10 €, margarín: 1,90 €, rajčata 1 kg: 1,55 €, paprika 1 kg: 1,60 €, víno 1 kg: 1 €.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Sigurta – 12,5 € (senioři nad 65 let – 10 €) + vláček po zahradě – 3,5 €.
Stressa – Isola Bella – loď 8,5 €, palác + zahrady – 16 € (skupina nad 18 os. – 13 €).
Isola Madre - loď - 10 € zp. Vstupné do paláce a zahrad - 13 €.
Kombinovaný lístek Isola Madre + Isola Bella - loď na oba ostrovy - 15 € zp., paláce a zahrady na obou ostrovech - 21 €.
Loď Ispra – Vila Taranto – 7 €, vstup Vila Taranto zahrada – 7,5 €, Vila Carlotta – 8 €, loď do Bellagia a zpět (od Vily Carlotta) – 8 €.
2x plavba po jezerech – cca 18 €.
Lanovka na Motarone - 20 € zp., Alpská botanická zahrada – 3,5 €.
Milano – Katedrála + krypta + Museo del Duomo + kostel San Gottardo in Corte - 2 €, pěšky na střechu Dómu - 9 €,
výtahem na střechu Dómu – 13 €. Duomo pass – terasa výtahem + museum Dómu + Archeologický areál + kostel
San Gottardo – 16 €, totéž pěšky na terasu Dómu – 13 €.
Švýcarské miniatury v Melide – 19,5 CHF plná cena,
15,5 CHF skupina nad 10 os. nebo stejná částka v Eurech.
Lanovka na Monte Salvatore – 30 CHF plná cena zp., skupina nad 10 os. 24 CHF.
Celková orientační částka na vstupy je cca 135 € + 40 CHF.

Měna

euro

Pořadatel: Mayer a Crocus, s. r. o., IČO: 25622706

park Sigurta - Bergamo - Stresa - Boromejské ostrovy- Ispra - vila Taranto - Locarno - Lugano - Melide - Caslano - Tremezzo - Bellagio - Como - Certosa di Pavia - Milán

Největší italské jezero, umístěné v podhůří Alp a přitom s velmi příjemným klimatem, patří k oblíbeným místům pro rekreaci. Pro malé i velké návštěvníky vznikly nedaleko městečka Sirmione atraktivní zábavní parky Gardaland a Canevaworld.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu