autokarem apart. 2+2 Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy s turistikou Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Korsika, Napoleonův rodný ostrov, jehož subtropická příroda se honosí azurovým mořem, fantastickým pobřežím i štíty hor, romantickými kaskádami a zákoutími prastarých pinií a korkových dubů. 
Existuje také varianta tohoto zájezdu: A62x - viz též podobné zájezdy
Poznejte naše Francouzské puzzle.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekty, vstupní a výstupní poplatky, pobytová taxa, 7x ubytování v bungalovech, povlečení, vedoucí zájezdu, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakult. výlet lodí a veškeré vstupné, vratnou kauci za na bungalov 30 EUR a vše co není uvedeno v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.800 - 6.900 Kč za neosazené lůžko (info v CK)
3.300 Kč za 6x polopenze - 3 chodové francouzské menu se sklenkou vína (začíná 3. den snídaní a končí 8. den večeří)
350 Kč za komplexní pojištění
300 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Korsika - pobyt a koupání v krásné zátoce Propriano s průzračnou vodou- překrásný Portský záliv a skály Calanche - soutěska Spelunca - Napoleonovo město Ajaccio - megalitické památky ve Filitose - hory a skalní útvary Bavella - bělostné Bonifaccio na útesech
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
012-095
2.7 - 11.7.2021
9
Praha a další níže
16 990,-
Po termínu
012-096
20.8 - 29.8.2021
9
Praha a další níže
15 990,-
Po termínu
012-097
10.9 - 19.9.2021
9
Praha a další níže
14 690,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy, další nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Jihlava, Brno, Bratislava, možné svozy do Brna ze severní Moravy a do Pardubic z Litomyšli a Vysokého Mýta, přejezd

2. den: příjezd do italského LIVORNA, trajekt dle jízdního řádu do BASTIE, v případě, že se jede nočním trajektem, je dále MURAT s kostelíkem St. Michel, starobylé město CORTE, citadela, hory na západním pobřeží, pokud se jede denním trajektem, následuje po vylodění rovnou přejezd přes hornaté vnitrozemí až do zátoky Valinco u PROPRIANA, ubytování

3. den: odpočinek a koupání, vycházka do letoviska PROPRIANO, písečné pláže, moře s nádherně průzračnou vodou, skaliska, janovská věž.

4. den: pro zájemce celodenní výlet procházka mezi bizarními skalami Calanche (UNESCO), PORTO, město u překrásného zálivu, perla Korsiky, pro zájemce také koupání v moři anebo procházka soutěskou Spelunca, sestup z EVISY, možnost koupání v jezírku na potoce, návrat do kempu

5. den: dopoledne pobyt u moře, dále pro zájemce archeologický park Filitosa - prehistorické menhiry a zbytky sídel dávných praobyvatel Korsiky, večer návštěva „nejkorsičtějšího“ město SARTENE s úzkými křivolakými uličkami

6. den: pro zájemce výlet do oblasti Bavella: turistika mezi skalními věžemi, horská stěna s oknem, variantně dvě trasy - náročnější a lehká, odpoledne pobyt u moře.

7. den: nejkrásnější korsické město BONIFACIO na bělostných útesech, indiv. projížďka lodí kolem útesů (14 EUR), možnost koupání nebo delší vycházka po útesech k majáku na pláži u ostrůvku St. Antoine

8. den: koupání a pobyt u moře, pro zájemce hlavní město KorsikyAJACCIA, prohlídka města, rodný dům Napoleona Bonaparte, muzeum, ILES SANGUINAIRES - janovské věži, návrat na ubytování

9-10. den: BASTIA, přístavní město, dle času krátká prohlídka města, odpolední trajekt do Itálie, návrat do ČR


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a příp. změnám jízdního řádu u trajektů (v době uzávěrky katalogu nejsou jízdní řády pro rok 2021 známy).

Doprava

klimatizovaným autobusem s DVD a možností občerstvení (teplé a studené nápoje za Kč). 

Ubytování

7x ubytování v zátoce Valinco u Propriána, cca 250 - 400 m od pláže, areál s bazénem, jednoduché 4lůžkové bungalovy - dva oddělené pokoje - 2lůžková (manželská postel) a 2-3lůžková (palanda + samostatné lůžko), oddělenou společnou kuchyňku (lednice, vařič, kávovar, základní nádobí), společnou koupelnu (WC, umyvadlo, sprcha) a terasu.

Stravování

vlastní, možnost připlacení polopenze
Orientační ceny ve Francii: bageta malá 0,75 €, velká 1,10 €, sladký rohlík 0,80 €, mléko 1,10 €, sýr 350 g 1,50–3,50 €, dobré víno 3,50 -7 €, balená voda 1,5l 1,50 €, zmrzlina 2 €, menu u McDonald 6 €, obložená bageta 1,50-4 €, rajčata 2,5 €/kg, menu v restauraci od 15 €, káva 1,50 €; pohlednice obvykle 0,50 €, známka 0,5 €, WC 0,50 €.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

BONIFACIO: plavba lodí – 14 €, hradby – 2,5 €, schody krále Aragonského – 2,5 €, kostel sv. Dominika – 2,5 €
Filtosa – 5 €
BASTIA: muzeum – 5 €
CORTE: muzeum – 5,3 €
PORTO: Janovská věž – 2,5 €, Věž + akvárium – 6,5 €, jenom akvárium – 5,5 €
AJACCIO: Napoleonův dům – 7 €, Muzeum Napoleona – 2,5 €, Císařská kaple – 2 €.
Doporučujeme minimální kapesné na vstupné 80 € + fakult. výlet lodí 120 €.
Průkazy na slevu (ISIC, IYTC, ITIC, novinářské legitimace) vezměte s sebou. Na většině míst lze uplatnit slevu pro skupinu.

Výlety

V 1. termínu 1.6.-12.6. je zájezd delší o dva dny programu:

♦ pro zájemce Polischella, lehká túra s koupáním v nejkrásnějších kaskádách Korsiky

♦ pro zájemce nádherná bílá pláž Roccapina se skalními útvary Lví kameny s možností nenáročné pěší túry na vedlejší pláž D‘Erbaju s malými písečnými dunami

Pořadatel: CK Poznání s.r.o., IČO: 04382463

Poznámky

Vybavení: doporučujeme pohodlné oblečení a příruční kabelu s hygienickou taškou do autobusu. Na prohlídky měst je vhodná pohodlná obuv, nezapomeňte vybavení na pláž.

Bastia - Corte - Propriano - Porto - soutěska Spelunca - Evisa - Ajaccio - Filitosa - Sartene - Bavella - Bonifaccio

Co se vína týče (a nejen jeho) je Korsika mnohem blíže Itálii než Francii. Vždyť i nejrozšířenější zdejší odrůda révy Nielluccio je ve skutečnosti blízkou příbuznou odrůdy Sangiovese z Chianti. Osobitý charakter ostrova jako by se zrcadlil i ve víně. Na poznávacích zájezdech na Korsiku se jistě najde čas na ochutnávku vín.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu