autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Evropské slavnosti Relaxační víkendy Termální lázně a wellness Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Znojemsko patří k velmi oblíbeným regionům - jezdí se sem za výborným moravským vínem, památkami Znojma s přemyslovskou rotundou a za krásami národního parku Podyjí. Cesta na jižní Moravu s ochutnávkami vín na různých místech, obohacená i o výlety za hranice do Rakouska: za dalšími víny a památkami kraje Weinviertel a v případě omezení a také přírodou v Nárdoním parku Podyjí, dech beroucí výhledy na meandr řeky Dyje, málo známé malé malební vesničky i ruina hradu Nový hrádek trůnící nad řekou Dyjí, Naučná stezka za unikátními stromy a keři, historickými města a lázněmi oblasti Waldviertel dříve patřící k Jižním Čechám nebo těsně u našich hranic.

Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 4x hotel/penzion 3* ve Znojmě (2lůžkové pokoje), 4x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupné (600 Kč, 80 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.800 Kč za 1lůžkový pokoj
500 Kč za zálohu na ochutnávku vín ve sklípku
166 Kč za komplexní pojištění včetně zahraničního pojištění při výletu do Rakouska
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
krásná příroda Podyjí - zámek Vranov nad Dyjí - Znojmo, památky a podzemí, ochutnávky moravských vín v Louce, vodní mlýn ve Sloupi, vinný hrádek Lampelberg, Nový Hrádek u Lukova, Znojemském podzemí a Novém Šaldorfu - malovaný sklípek v Šatově - rakouské vinařské město Retz, vinné sklepy - klášter Klosterneuburg - Gmünd, termální lázně a rezervace obřích žulových balvanů
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
031-252
27.9 - 1.10.2023
4
Praha a další níže
8 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 7 h, dále Jihlava, cesta na jižní Moravu, romantická cesta k zámku VRANOV NAD DYJÍ, kamenný most 57 m dlouhý, prohlídka vranovského zámku s unikátní sbírkou vranovské keramiky a Vranovská přehrada, ZNOJMO, premonstrátský klášter v Louce, vinařské muzeum s ochutnávkou vína Znovín, ubytování v centru Znojma

2. den: ZNOJMO, historické královské město nad řekou Dyje, Znojemské podzemí a ochutnávka znojemských vín, románská rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny se vzácnými freskami s legendou Přemyslovců a kostel s výhledy na řeku Dyji a turistika v národním parku Podyjí, vzácná jarní flóra, vinohrady, Kraví hora a občerstvení

3. den: celodenní výlet do Rakouska, do oblasti Weinviertel za vínem a historií, městečko RETZ se staletou slavnou vinařskou tradicí, pěkné historické centrum s hradbami, náměstím a radnicí, rozsáhlé vinné sklepy vyhloubené ve vlhkém písku (unikát) a ochutnávka vín, dále cesta k Dunaji do kláštera Klosterneuburg, původně románský a gotický klášter, barokně přestavěný se vzácným zlatým a stříbrným oltářem a vinařskou expozicí, zahrady

4. den: krásy Znojemska malovaných sklípků s turistikou na vinici Šábes, vrch s vinicemi, ŠATOV, vinařská vesnice a malovaný sklípek, fakultativně NOVÝ ŠALDORF, návštěva sklípku s ochutnávkou

5. den: cesta domů přes oblast rakouského Vitorazska, údolí řeky Kamp, WEITRA (Vitoraz), historické městečko, které dalo název oblasti Vitorazsko, zámek a expozice (rod Kuenringů a Fürstenberků, muzeum piva), v údolí Gabrielenthal si užijete Kneippovy chodníky a konají se tam koncerty, cesta do rezervace Blockheide s obřími žulovými balvany ve všelijakých uskupeních, rezervací prochází naučná stezka (2-7 km), na nejzajímavějším místě je rozhledna a malá geologická výstava, hned v sousedství je pohraniční městečko GMÜND, historické náměstí, domy se sgrafity, možnost koupání v solných lázních Sole GMÜND, svět koupání a svět saun (křišťálová sauna, achátová sauna, pára, venkovní lesní sauna, solná laguna), anebo příjemná turistika v přírodním parku Blockheide a posezení v restauraci s výhledem na nakupené balvany, dojezd večer a návrat do Prahy do 23h


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a event. aktuálním podmínkám.

Doprava

Klimatizovaným zájezdovým autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

4x hotel/ penzion 3* v centru Znojma (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

4x polopenze – snídaně i večeře se podávají na hotelu.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

V tomto případě pojištění za příplatek zahrnuje také pojištění léčebných výloh na výlet/y do zahraničí.
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

VRANOV NAD DYJÍ: reprezentační interiéry (základní okruh) 150 Kč
ZNOJMO: Klášter v Louce včetně ochutnávky 100 Kč
Znojemské podzemí 95 Kč, Rotunda s. Kateřiny 120 Kč
Okružní jízda vláčkem ve Znojmě 70 Kč,
Radniční věž 35 Kč
RETZ : prohlídka vinných sklepů s průvodcem 10 €
KLOSTERNEUBURG: prohlídka kláštera s místním průvodcem 10€
Klosterneuburg - Vinařský okruh s ochutnávkou 10€.
GMÜND, termální lázně. dospělý na 2 h 12,5 EUR, se saunovým světem 16,5 EUR, na 4 h 17,9 EUR a se saunovým světem 21,9 EUR
WEITRA, zámek s muzeem 8,50 EUR (v ceně je audioprůvodce)

Kapesné

Doporučujeme min. 100 € jako kapesné a z toho na vstupné cca 80 € a vstupné na Znojemsku cca 600 Kč.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Vranov nad Dyjí - Znojmo - Retz - - Klosternneuburg - Šatov - Nový Šaldorf - Weitra - Gmünd

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu