autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Květinové slavnosti Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Belgie je zemí středověkých památek, obchodníků, umělců a architektů, měšťanských domů, zemí pulzující rušným životem a zemí piva a pralinek. Rájem turistů je severní Belgie - Flandry a hlavní město BelgieBrusel, centrum EU s řadou památek a muzeí a skvělými sbírkami vlámského umění. Velkým zážitkem je
květinový koberec na jednom z nejkrásnějším náměstí Evropy, pro pány ochutnávky piv a pro dámy ochutnávka čokolád a pralinek
.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, cesty lodí a metrem, ochutnávky a vstupné do objektů (60 €) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.500 Kč za 1lůžkový pokoj
650 Kč za 1x večeři
300 Kč za zálohu za Královskou obrazárnu
200 Kč za zálohu na vstup na balkón radnice s možností fotografovat květinový koberec
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
vlámský skanzen Bokrjik - Hasselt, japonská zahrada - Antverpy a Rubensův dům - Gent, katedrála s Gentským oltářem - Bruggy, plavba na lodi, muzeum čokolády - Waterloo, panoráma bitvy - Brusel s květinovým kobercem na Grote Markt, Královské obrazárny
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-164
10.8 - 14.8.2022
4
Praha a další níže
8 790,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ve 21 hodin, svozy od 6 osob: za 300 Kč z Hradce Králové a Pardubic, za 400 Kč z Brna, přes SRN do Belgie

2. den: cesta do Belgie, provincie Limburg,  největší belgický skanzen Bokrijk,  (věnovaný životu na vlámském venkově, v přírodě najdete na 100 stavení, postavy v dobovém oblečení, ukázky tradičních řemesel, větrný mlýn...), ANTVERPY, historické centrum města, katedrála Panny Marie - jedna z největších evropských katedrál (Rubensovy obrazy), dům, malíře P. P. Rubense s ateliérem - Rubenshuis, umělec zde žil s rodinou a žáky, anebo hlavní tržiště Grote Markt, fontána se sochou kraba a renesanční radnice s výstavnými cechovními domy ze 16. a 17. st., muzeum broušení diamantů, tradiční vlámské hranolky

3. den: GENT, kouzelné středověké město ve Flandrech na soutoku Šeldy a Leie, významné kupecké centrum - ve středověku to bylo svého času druhé nejbohatší město Evropy, idylické vodní kanály, klenoty vlámského umění v muzeích, impozantní hrad Het Gravensteen hrabat flanderských (z 12. století,), exteriér, věž Belford, dominanta města, katedrála sv. Bavona s Gentským oltářem bratří Eyckových s obrazem „Klanění beránku“, nábřeží Granslei s cechovními domy, kavárničkami i obchůdky s místními specialitami, např. slavné belgické pivo Kwak, středověké BRUGGY (UNESCO), pohádkově krásné město benátského rázu, nad vodami, bývalé sídlo burgundských vévodů na řece Reie a mnoha kanálech, centrum provincie Západní Flandry, středověké historické jádro na ostrově (UNESCO), náměstí s radnicí Stadhuis, výhledy z věže, bazilika Svaté Krve (zde je nejposvátnější relikvie Evropy - ampule se zachycenými kapkami Ježíšovy krve a vody, kterou Josef Arimatejský omyl Ježíšovo tělo, gotický kostel Panny Marie (Michelangelovo sousoší Madony s dítětem), Gruuthuse Museum či Groeninge Muzeum (sbírky vlámských a holandských mistrů) nebo Museum čokolády s přehlídkou výroby čokolád a pralinek a ochutnávkou, prodejny s krajkami a s belgickou čokoládou a belgické pralinky, sladké gaufres de Liege a hospůdky s nepřeberným výběrem belgických piv, v podvečer pro zájemce projížďka výletní lodí po kanálech - nejlepší způsob, jak poznat Bruggy, pozdní návrat na ubytování

4. den: slavné evropské bojiště Waterloo (r. 1815 vojska Napoleona a vévody z Wellingtonu), lví pahorek, panoráma bitvy, dokumentární filmy, celodenní prohlídka BRUSELU, náměstí Grand Place/ Grote Markt (UNESCO), historické centrum města s gotickou radnicí, květinový koberec z 600 000 různobarevných begónií (Bloementapijt), socha sv. Michala – patrona Bruselu a „čurající chlapeček“, cechovní domy, galerie sv. Huberta, nejstarší nákupní pasáž v Evropě, postavená v roce 1845, katedrála sv. Michala a Guduly, královský palác, individuálně parlamentní čtvrť, individuální volno k návštěvě světoznámých muzeí a Královské obrazárny (Rubens, Cranach, Breugel, Rembrandt), belgické pivo a pralinky či posezení v kavárničkách úzkých uliček města, individuálně Atomium, možnost večeře na rozloučenou v restauraci, odjezd večer do ČR

Poznámka k alternativnímu programu místo květinového koberce - gastronomické zážitky - exkurze do Muzea piva s ochutnávkou, návštěva speciální prodejny čokolád a pralinek a ochutnávka pravých hranolek a belgických omáček

5. den: návrat do ČR dopoledne


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.
Poznámka: V případě trvání omezení v důsledku pandemie COVID-19 se může stát, že se v letošním roce "květinový koberec" neuskuteční. Zážitek bude nahrazen několika gastronomickými zážitky: exkurzí do Muzea piva s ochutnávkou,  návštěvou speciální prodejny čokolád a pralinek a ochutnávkou pravých hranolek a belgických omáček (v zemi původu).

Doprava

autobusem s klimatizací vybaveným přehrávačem DVD, prodej nápojů
Svoz z Brna, Hradce Králové, Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

2x ubytování v hotelu 2-3* (2 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)

Stravování

2x snídaně podávaná v hotelu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

BOKRIJK: skanzen 10 EUR
ANTVERPY: Rubensův dům 8 EUR, brusírna diamantů zdarma, katedrála 6 EUR, Groeningen Museum 8 EUR
GENT: katedrála 4 EUR
BRUGGY: Memling Museum (špitál sv. Jana) 8 EUR, muzeum Choco story s ochutnávkou - s průvodcem přibl. 10 EUR, lodě 8 EUR
BRUSEL: královské obrazárny - vstup do jednoho muzea 8 EUR, společná vstupenka pro všechny 4 muzea 13 EUR, Atomium 12 EUR a Atomium + Mimievropa 19 EUR
WATERLOO: památník 15 EUR

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Japonská zahrada v Hasseltu
Belgické vlámské městečko Hasselt v sobě ukrývá mimořádnou atrakci – japonskou zahradu (Japanse tuin), která je největší svého druhu v Evropě (2,5 hektarů). Vznikla ve spolupráci s partnerským japonským městem Itami. Je to skutečně kousek Japonska v Evropě, kde se lze seznámit nejen s vlastním japonským zahradnickým uměním, ale i dalšími zajímavostmi z japonské kultury. Má tři části – vlastní japonskou zahradu, potom park, který tvoří přechod mezi západním a orientálním zahradním stylem a půvabnou třešňovou zahradu. Ta je vytvořena ve stylu Saku-teiki - japonských čajových zahrad 18. století. Nachází se v ní obřadní dům a čajový pavilón, kde se lze seznámit s čajovými obřady. Jednou do měsíce je možné se tu přiučit umění Ikebana – aranžování květin, na podzim se tu konají i slavnosti chryzantém.

Belgické galerie umění
Tzv. vlámské malířství 15.-17. století se stalo samo o sobě pojmem. Celá řada slavných tvůrců pocházela z Belgie nebo zde působila, jako např. bratři van Eyckové, rodina Brueghelů, Rubens či van Dyck. V belgických galeriích lze vidět i další cenná díla evropského malířství.
Královské obrazárny v Bruselu, které tvoří dohromady čtyři muzea, patří k významným evropským galeriím. V muzeu starého umění je vystavena řada obrazů vlámských a holandských mistrů od 15. do 20. století – např. oplakávání Krista od Rogiera van der Weyden, Vesnická svatba P. Brueghela ml., sbírka Rubensových děl, mytologické obrazy J. Jordaense, ale také díla italských, francouzských a španělským malířů, kolekce impresionistických a postimpresionistických děl a velká sbírka sochařství 18. a 19. století. Dále je tu muzeum umění přelomu 19. a 20. století a muzeum moderního umění, kde se lze setkat s pracemi belgických surrealistů. Samostatné muzeum má velká sbírka děl Reného Magritta.
Další významná galerie je Královské muzeum malířství v Antverpách, kde jsou vystaveny obrazy „antverpského tria“ Rubense (Klanění tří králů), van Dycka a Jordaense, ale také holandských mistrů 17. století a řada obrazů z 19. i 20. století vč. van Gogha, fauvisty Ríka Wouterse a Magritta. Antverpy jsou městem Petra Paula Rubense a jeho obrazy jsou i v katedrále. Milovníci umění by si neměli nechat ujít Rubenshuis, kde žil tento velký malíř po 30 let – je zde jeho ateliér, galerie, v níž vystavoval obrazy i přijímal významné hosty, ale také zařízená jídelna, ložnice a rodinný obývací pokoj a umělecky vyvedené zahrady.
Především středověkým a renesančním tvůrcům je věnováno Groeninge Museum v Bruggách – např. sbírka obrazů van Eycků, Hieronyma Bosche, oltář Viléma Moreela od H. Memlinga, nechybí však ani surrealisté Paul Delvaux a René Magritte. V Bruggách je navíc v chrámu panny Marie umístěna Michelangelova socha Madonny.
V Gentu nelze vynechat prohlídku katedrály se světoznámým Gentským oltářem – středověkým polyptychem 12 deskových obrazů s ústředním motivem Klanění Božímu beránkovi, který zhotovili bratři van Eyckové. V muzeu malířství lze vidět další velkou sbírku vlámského malířství s obrazy H. Bosche, Rubense, van Dycka a Jordaense. Muzeum současného umění (Stedeljik Museum voor Actuelle Kunst – SMAK) naproti tomu patří k významným a dynamickým evropským galeriím moderního umění

Poznámky

Květinový koberec v Bruselu
Každý druhý rok v létě se historické hlavní náměstí Bruselu (Grand Place, Grote Markt) na několik dní pokryje barevným, půvabným a velmi propracovaným kobercem z květů. Tato tradice sahá do roku 1971, navázala však už na starší pouliční květinové výtvory v různých belgických městech.
Bruselský květinový koberec se plánuje až rok dopředu a sestává z různých vzorů, v nichž se objevují např. znaky belgických měst či motivy připomínající významné historické či současné události. Mívá rozměry 77x24 m a tvoří ho dohromady skoro milión různobarevných květů begonií. Tyto květiny byly zvoleny jako „výrobní materiál“ s ohledem na svou trvanlivost, odolnost vůči dešti i prudkému slunečnímu svitu, díky své barevné rozmanitosti – a také proto, že se v Belgii hojně pěstují, zejména v okolí Gentu, a představují i významný vývozní artikl. Na práci se podílí na 120 dobrovolníků. Přístup na náměstí je volný a zdarma. Zájemcům ale doporučujeme si pro lepší výhled a možnosti fotografování zamluvit vstupenku na radnici.

Belgické pralinky
Kdo by neznal vynikající belgické pralinky. Existují základní 2 způsoby jejich výroby. První z nich je za pomocí speciálních forem, kde se nejprve nalije tekutá čokoláda, která tvoří vnější obal, forma se musí nechat okapat, aby vrstvička byla tenká a uschnout. Pak se špachtlí naplní otvory ve formičkách náplní a nechá se vše vychladnout. Pak už jen stačí přelít čokoládou, která tvoří podstavec nebo slepit dvě poloviny pralinek dohromady.
Druhým způsobem je náplň vytvarována do tvaru bonbónu a pak se jen nechá obalit čokoládou v čokoládovém vodopádu (někdy se říká v čokoládové fontáně) a nechá se uschnout. Pokud se použije vodopád různé barvy čokolády, např. bílá a mléčná, může být výsledný bonbón i více barevný.

Belgická krajka a vlámské tapisérie
Výroba krajek má v oblasti Flander – Belgie i severní Francie – dlouhou a slavnou tradici. Rozvoj krajkářského umění nastal nejprve v renesanci, kdy přišly do módy oděvy se zdobnými límci a manžetami – jak pro ženy, tak pro muže, krajkové čepce i kapesníčky. Po původním rozmachu velmi náročné krajky šité se dostaly do popředí právě paličkované krajky z Flander (ale také např. italského Benátska). Obzvlášť jemné a propracované byly zejména krajky z Bruselu a Brugg. Císař Karel V. nařídil v 1. polovině 16. století, že se paličkováním budou povinně zabývat dívky v klášterech a bekyně. Největší rozkvět paličkované krajky nastal v 18. století, strohý klasicismus a empír znamenal ústup ze slávy. V éře biedermeieru a druhého rokoka krajkářství znovu ožilo, ačkoliv už sloužilo jen k výzdobě dámských oděvů a doplňků a také k dekoraci bytového zařízení. Časem byla ruční výroba nahrazena strojovou, v Bruselu se však do dneška paličkování věnuje mnoho žen.
Návštěva Muzea krajek v Bruselu je rozhodně zážitkem!
Dalším významným výrobním odvětvím oblasti Belgie a severní Francie je tkaní tapisérií. Již od 12. století se výrobě nástěnných koberců věnovala velká flanderská města Tournai, Brusel, Mechelen a francouzský Arras. V dalších stoletích se zdejší výrobky stávaly stále propracovanějšími a luxusnějšími, k vlně se přidávalo zlato a stříbro, na tkaninách se objevovaly složitě propracované mytologické a historické náměty. To si vyžadovalo spolupráci s malíři a např. Rubens zhotovoval předlohy i pro celé gobelínové cykly. Významným tvůrcem tapisérií byl např. Bernard van Orley, který tvořil v první polovině 16. století a vyhotovil např. gobelín Bitva u Pavie. r. 1525. Tehdy už byli vlámští tkalci proslulí po celé Evropě. Ve Francii založili manufakturu Gobelins, která pracovala pro královské Versailles a posléze počátkem 18. století zastínila i úspěch vlámských dílen. I dneska se vyrábějí v Belgii tapisérie s moderními nebo historizujícím vzory, např. v Tournai a Mechelen.

Čůrající chlapeček (Manneken Pis) je soška stojící kousek od hlavního náměstí Bruselu Grand Place opředená spoustou příběhů a prodávaná jako suvenýr ve všech možných velikostech a provedeních. Původní bronzová socha sem byla umístěna již v roce 1619, kdy zde zdobila kašnu, kam si místní obyvatelé chodili pro vodu. Ale jedna z legend říká, že sošku sem nechal postavit otec, který zde na tomto místě našel svého ztraceného syna. Sošku se pokusili několikrát ukrást a španělskému guvernérovi se zdála nahá soška necudná, a tak ji daroval první obleček, a to byl začátek tradice, kdy jak státní návštěvy, tak i slavné osoby darovaly této sošce oblečky často připomínající národní kroje země. Sbírka nyní čítá přes 650 a nechybí zde ani Elvisův oblek. Část sbírky můžete vidět v Musée de la Ville na náměstí Grand Place.

Bokrjik - Hasselt - Antverpy - Gent - Bruggy - Waterloo - Brusel

Belgické pralinky jsou plněné čokoládové bonbóny, které se i v dnešní době mohou vyrábět ručně za pomocí speciálních forem. První takovou belgickou pralinku vyrobil údajně v roce 1912 zakladatel cukrářského obchodu Neuhaus v Bruselu.

zobrazit celý článek
Belgie - Brusel, belgická piva, ale které si vybrat

Belgická piva jsou mnohem pestřejší a mají mnohem více příchutí než kterákoliv jiná piva na světě. Belgické pivovary, kterých je v dnešní době kolem stovky, vyrábějí přes 400 různých značek a i malé bary nabízejí minimálně 20 různých piv. Belgičané zkonzumují v průměru 100 l piva na osobu.

zobrazit celý článek
Belgie - Brusel, Maison du Roi, vpravo Le Pigeon, domov V.Huga v exilu

Přehled všech belgických lokalit zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Belgie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Holandsko  - Keukenhof

Holandsko i Belgie jsou země Beneluxu, které mají mnoho společného a oba státy mají rozhodně čím zaujmout a co nabídnout turistům. Ať už turisté přijíždějí na jaře za jarními květinami, za uměním a galeriemi, za bohatou gastronomií, za atmosférou malých městeček i nočním životem do Amsterdamu a Bruselu nebo na některou z četných slavností a festivalů.

zobrazit celý článek
Belgie - Brusel, Maison du Roi, vpravo Le Pigeon, domov V.Huga v exilu

Přehled všech belgických lokalit zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO

zobrazit celý článek
Holandsko  - Keukenhof

Holandsko i Belgie jsou země Beneluxu, které mají mnoho společného a oba státy mají rozhodně čím zaujmout a co nabídnout turistům. Ať už turisté přijíždějí na jaře za jarními květinami, za uměním a galeriemi, za bohatou gastronomií, za atmosférou malých městeček i nočním životem do Amsterdamu a Bruselu nebo na některou z četných slavností a festivalů.

zobrazit celý článek

Belgie je nevelká země velká svými poklady uměleckými, přírodními, historickými, ale i gastronomickými. Království v historii provázené soupeřením Valonů a Flámů. V jejím hlavním městě sídlí nejdůležitější evropské instituce (sídlo NATO, Evropského parlamentu, Evropské komise, Výboru regionů či Rady Evropské unie). 

Belgie bývá nazývána velmocí čokolád a pralinek, skvělých piv a hranolků, kolébkou broušení diamantů a vlámských gobelínů i vlámského malířství. Belgie dala světu Rubense, Dalvauxe, Margritta. 

Každá moje cesta do Belgie voní romantikou, důstojností památek a  chutí belgických specialit říká průvodkyně CK GEOPS Ing. Alena Frčková.

 

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu