Zedníček Lukáš

Bc. Lukáš Zedníček: O mně, o začátcích… S individuálním cestováním jsem začal v roce 2006, mezi mé první destinace patřilo Rakousko a Švýcarsko. Mezi lety 2007 a 2009 sem se zaměřil zejména na oblast Skandinávie a Velké Británie a Irska. V letech 2008 az 2012 jsem absolvoval studium geografie a cestovního ruchu na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Během studia jsem absolvoval jazykové zkoušky z německého, ruského a anglického jazyka. Teoretické znalosti zejména anglického jazyka jsem zdokonaloval i v praktické rovině především během pracovních i soukromých cest. Úvod mé průvodcovské činnosti patřil poznávacím zájezdům do rakouských destinací Vídně, lázní Laa an der T., Salzburgu nebo Innsbrucku. Postupně se přidaly i 3 nebo 4 denní poznávací zájezdy do Švýcarska, Paříže a Versailles či Itálie. Během adventního období jsem absolvoval několik poznávacích zájezdů na adventní trhy do Vídně, Budapešti, Salcburku nebo Krakova. Pro potřeby průvodcování jsem absolvoval kurz průvodce cestovního ruchu pod akreditací SOŠ cest.ruchu TYRKYS v Praze. Díky blízkému vztahu k železniční dopravě, kterou jsem studoval na střední škole, se snažím spolupracovat na tvorbě nových forem poznávacích zájezdů s využitím železnice. Držím se hesla, že průvodce má být i úspěšný manažer, umět vést skupiny jasným a cíleným krokem a také dokázat bezchybně improvizovat v jakékoliv nastalé situaci.

Můj volný čas: Ve svých volných chvílích se snažím četbou zahraniční literatury zdokonalovat svou jazykovou vybavenost zejména v anglickém a ruském jazyce, věnovat svůj čas blízké rodině a přátelům, navštěvovat svou rodnou Ostravu a snažit se nechat si dostatek času také na mé největší záliby, fotografování, železnici a soukromé cestování. Ve fotografii se věnuji zejména krajině, umění ulice - street art a v poslední době také portrétové fotografii. Co se týče soukromého cestování, mám za sebou většinu evropských zemí a do budoucna bych rád procestoval některé vysněné destinace jako Kostarika, severní a východní Rusko nebo Japonsko. V zimních časech, tedy mimo hlavní průvodcovskou sezonu si rád zajdu na kvalitní thriller nebo cestopisný film, s přáteli, díky mé moravské krvi, do vinného sklípku případně na pivečko z nějakého minipivovaru.

Hlavní destinace pro průvodcování: Díky začátkům této profese v Rakousku a Švýcarsko a také díky fascinující přírodě těchto zemí, jsou mé stěžejní oblasti právě tyto alpské země. Vyjma je, řadím mezi prioritní také Irsko, Skotsko, jižní Anglii a Londýn, severní Itálii a Toskánsko, Norsko a Švédsko.

Moje hlavní motto: Práce má smysl pouze tehdy, pokud ji děláte na 100% - Pavel Nedvěd.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu