letecky hotel Polopenze Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Daleké země a exotika
Přidat k oblíbeným zájezdům
Pěší trasy sledují nejkrásnější úseky první dálkové trasy v Turecku, více než 500 km dlouhé tzv. Lycian Way, Lýkijské cesty. Pěší trasy jsou v délce cca 4 - 5 hodin (do max. 15 km denně), doporučujeme trekové hole, nutné jsou trekové boty nebo pohorky. Jednotlivé dny programu mohou být přehozeny dle aktuálních podmínek.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha-Antalya- Praha v ekonomické třídě (s možným přestupem), veškeré transfery minibusem (dle velikosti skupiny), 9x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 9x snídani, 7x večeře, místního a českého průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakultativní služby a akce, spropitné pro místního řidiče a průvodce, vstupy (cca 85 Eur), plavby lodí k ostrovu Sv. Mikuláše a ze zátoky Maden (celkem cca 30-40 Euro, podle velikosti skupiny) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.
Příplatky
5.100 Kč za 1lůžkový pokoj
800 Kč za 2x večeře
550 Kč za komplexní pojištění K5S
330 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-810
26.9 - 5.10.2024
9
Praha - letiště V. Havla a další níže
43 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Antalya, dojezd na ubytování do oblasti CIRALI - OLYMPOS, Kkásné místo v zahradách s klidným ubytováním, jen pár minut chůze od vyhlášené pláže Olympos. Tuto lokalitu pro ubytování volíme záměrně, jedná se o klidné místo, vhodné pro odpočinek po náročnějším turistickém programu. Program prvního dne bude upřesněn podle aktuálního letového řádu

2. den: Asi 8 km přechod po LÝKIJSKÉ CESTĚ z Ulupinar do Cirali. Pěší trasa vede klidnou horskou oblastí s borovými lesy. Z Chimaera Pass se otevírají výhledy na záliv s pláží Olympos. Sestupuje se kolem bájné CHIMÉRY (Yanartas) – věčně hořící ohně, které ve starověku považovali za místo, kde žila strašná nestvůra Chiméra. Odpoledne prohlídka starověkého města OLYMPOS, ležícího v ústí říčky a u dlouhé písčito-oblázkové pláže, odpočinek, koupání.

3. den: Tento den nás čeká cesta do vnitrozemí a přejezd do západní části Lýkie, kde hraničí se starověkou Kárií. Cestou prohlídka antických míst ARYKANDA a OINOANDA v nádherné přírodě v horách. ARYKANDA – na strmých svazích pohoří Taurus leží rozlehlé pozůstatky starověkého města s divadlem, stadionem, velkými lázněmi a honosnými hrobkami. Staří obyvatelé vybrali lokalitu pro své město s ohledem na krásnou krajinu a daleké výhledy. Neskutečnou atmosféru místa dotváří nádherná poloha v hornaté krajině. OINOANDA je starověké lýkijské město, ležící na izolovaném místě obklopené vysokými horami. K pozůstatkům města vystoupáme cestou z vesničky, na horský hřeben, kde budeme objevovat pozůstatky divadla, náměstí a zejména mohutné obranné městské zdi. Dojezd na nocleh v oblasti Fethiye – Ölüdeniz .

4. den: : 1.část přechodu po počátečním úseku LÝKIJSKÉ CESTY v délce asi 6 km z Kayaköy do Ölüdeniz . Tady začíná 520 km dlouhá Lycian Way, jedinečná pěší trasa, která byla dobrovolníky vyznačena v 90. letech 20.st. a sleduje starověké cesty, které zde využívali původní obyvatelé. KAYAKÖY je označováno za město duchů, které bylo ve 20.l. 20.st. vysídleno. Původní řecké obyvatelstvo muselo odejít a Turci se báli v opuštěných domech znovu usadit. Sice se zde někteří usadili, ale v 50. letech město po zemětřesení definitivně opustili. Procházet budeme kolem byzantských kostelíků i dobře dochovaných, ale opuštěných domů. Z Kayaköy vystoupáme na horský hřeben, odkud se nám otevřou daleké výhledy na poslední úsek pobřeží Lýkie, které zde přechází do Egejské oblasti, s ostrůvkem Sv. Mikuláše, i na nejslavnější pláž a zátoku v Turecku ÖLÜDENIZ . Koupání v oblasti jedné z nejkrásnějších pláží v ÖLÜDENIZ . PLÁŽ ÖLÜDENIZ je nejfotografovanější pláží Turecka, slavná pro svou tzv. Modrou lagunu. Je to místo výjimečné krásy. Odpoledne pro zájemce kratší lodní výlet (loď není v ceně, platí se na místě) na ostrov Sv. Mikuláše s prohlídkou oblasti bývalého byzantského kláštera a kostelíků na ostrově.

5. den. Druhá část přechodu v této části LÝKIJSKÉ CESTY v délce cca 9 km - přechod Olüdeniz – Faralya s vyhlídkami na členité pobřeží Lýkie v oblasti Ölüdeniz. Tento úsek Lýkijské cesty patří k nejkrásnějším, s mnoha nádhernými, dalekými výhledy na skalnaté pobřeží. Půjdeme po cestě, která byla využívána již od starověku jako propojovací cesta mezi jednotlivými městy, protože cesty kolem pobřeží byly velmi náročné. Kratší přejezd autobusem a krátká vyhlídková pěší cesta nad Údolí motýlů s jedinečnými výhledy a návrat zpět na ubytování.

6. den: Starověká města PINARA a TLOS. PINARA je krásně umístěný areál s pozůstatky několika starověkých chrámů a s četnými skalními hrobkami, akropolí, divadlem, odeiem a agorou. TLOS – areál s krásnou polohou, s dalekými výhledy z bývalé akropole, na které se dochovaly svatyně a zbytky paláců a na úbočí kopce četné lýkijské hrobky, dále je zde divadlo, velké a malé lázně a další památky. Turistika v KAŇONU SAKLIKENT, jehož části lze procházet pouze vodou (nutné jsou boty do vody, na místě se dají za menší poplatek případně zapůjčit). Patří k nejhezčím kaňonům, které se dají v Turecku procházet, je zároveň nejdelším kaňonem v Turecku a patří k nejhlubším na světě. Na začátku podzimu zde není tolik vody, takže průchod kaňonem zvládnou všichni. Odpoledne návštěva starověkého hlavního města Lýkie XANTHOS (UNESCO). XANTHOS se označuje za hlavní město Lýkie, u divadla se zde dochovaly zajímavé sloupové hrobky se sarkofágy, jedinečné v rámci celé Lýkie, a další památky, včetně části původní hlavní ulice s dlážděním a velké katedrály z 5.st. Dojezd na nocleh v oblasti Kas.

7. den: Pěší trasa po Lýkijské trase od akvaduktu Delikkemer (římský akvadukt z 1.st.n.l. s velmi dobře dochovanými úseky, původně 22,5 km dlouhý akvadukt přiváděl vodu do významného starověkého města Patara) nad pobřežím, s výhledy na malebné zátoky a skalnaté útesy, do Patary. Odpočinek na velmi dlouhé písčité pláži v Pataře. Na této pláži v letním období kladou vajíčka mořské želvy karety. Odpoledne prohlídka antického města PATARA, ležícího u jedné z nejdelších písečných pláží v Turecku. V Pataře navštívíme divadlo, odeion, rozlehlé lázně i trojobloukovou hlavní městskou bránu.

8. den: den, který věnujeme poznávání členitého pobřeží Lýkie, kam většina návštěvníků zamíří jen v rámci lodních výletů. Po Lýkijské cestě dojdeme ke starověkým městům APOLLONIA a APERLAI, mezi oběma místy přechod v délce cca 8 km. Možnost koupání na krásné pláži u Aperlai. Poté budeme pokračovat lodí k dalším starověkým městům a potopeným památkám: THEIMIUSA a SIMENA – dvě starověká města s lýkijskými sarkofágy, byzantské hradby, ze kterých se otevírají nádherné výhledy, potopená starověká města, plavba lodí k OSTROVU KEKOVA s možností koupání. Dojezd na ubytování do oblasti Cirali-Olympos.

9. den: Poslední pěší trasa na Lýkijské cestě v délce asi 5 km a zároveň pohodový, odpočinkový den – z Cirali se vydáme k nádherné pláži MADEN, v této oblasti se nacházely staré doly na chrom, možnost koupání, návrat zpět lodí (loď není zahrnuta v ceně, platí se na místě).

10.den: Přejezd do Antalye a odlet zpět do Prahy.
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních dopravních podmínek.

Doprava

Turecko – Lýkijská cesta – odlet bude upřesněn cca 14 dní před zájezdem. Let bude zajištěn na trase Praha – Antalya – Praha, může být s přestupem v Istanbulu nebo přímá linka, podle letecké společnosti.

Místní doprava bude zajištěna dle počtu přihlášených klientů: minibusem nebo midibusem.

Ubytování

CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle aktuální situace.
Ubytování je zajištěno 9x v hotelích ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Po dohodě možné 2lůžkové pokoje s přistýlkou nebo 1/1 pokoje za příplatek (omezené množství).

Předpokládaná skladba ubytování:
2x Çirali (Olympos) – oblast má zakázanou jakoukoliv další výstavbu, jsou zde tedy jen menší hotely, v zahradách, klidné místo, kousek (dochozí vzdálenost) od velmi dlouhé pláže Olympos.
3x oblast Fethiye – Ölüdeniz – bude upřesněno na jaře 2024.
2x Kaş – u starého centra a přístavu, proto zde není zajištěna večeře, klienti mají možnost v rámci pěších procházek kousek od hotelu velkého množství restaurací v oblasti centra a přístavu.
2x Çirali (může být upraveno podle času letu na 1x Çirali, 1x Antalya).

Stravování

V ceně zájezdu je zahrnuta 9x snídaně, 7x večeře.
Snídaně bufetová (většinou pečivo, vajíčka, rajčata, okurky, máslo, džem, med, sýry, čaj, káva), večeře servírovaná (zeleninový salát, hlavní jídlo, někdy polévka), nápoje nejsou v ceně večeří zahrnuty.

Fakultativně: 2x večeře při ubytování v Kaş v místní restauraci – 800 Kč / os.
(ubytování je v centru města a je zde velké množství restaurací, pro zájemce s připlacenými večeřemi je zajistíme)

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem

Orientační ceny vstupného

(z roku 2023)
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží na počasí a individuálním výběru každého klienta.
V Turecku neplatí slevy na ISIC, ITIC ani seniorské slevy ani skupinové slevy ani dětské slevy. Platí pouze novinářské
průkazy.
Vstupy je nutné platit v místní měně - Turecká lira (TL), jejíž kurz je proměnlivý. EUR nebo USD není problém vyměnit na letišti. Pozdější výměna bude možná ve větších letoviscích.
Orientační kurz 1 TL = 0,838 Kč (k 9.10.2023)

Ceny se mohou měnit vzhledem k proměnlivému kurzu TL.

Orientační částka na vstupy podle r. 2023 v přepočtu na eura je cca 75-80 € + plavby lodí k ostrovu sv. Mikuláše a ze zátoky Maden (cca 30-40 €, podle velikosti skupiny). V Turecku je zvykem dávat místním průvodcům a řidičům bakšišné / spropitné. Částka bude upřesněna v pokynech k odletu, orientačně cca 35 € / os. Peníze bude vybírat na začátku zájezdu průvodce a bude je na místě rozdělovat.

Kapesné

Celková orientační částka na vstupy je cca 130-150 €.

Měna

Orientační kurz 1 TL = 0,838 Kč (k 9.10.2023)

Pořadatel: Mayer a Crocus, s. r. o., IČO: 25622706

Poznámky

Cestovní doklady:
Občané ČR nepotřebují pro cestu do Turecka vízum, je však nutný platný cestovní pas, jehož platnost trvá minimálně 150 dní po návratu ze zájezdu. Při přihlášení
zkontrolujte platnost cestovního pasu.
!!! Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj vlastní pas při sobě.!!!
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bylo možné pouze do 26. června 2012. V současné době tedy mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním pasem.
Klienti, kteří nejsou občany ČR, si povinnosti ohledně vstupu do Turecka (víza apod.) vyřizují sami. Vezměte s sebou 2 kvalitní fotokopie svého pasu – stranu s fotografií a 2 fotografie, pro případ ztráty pasu.
Vzhledem k tomu, že případné vyřízení náhradního cestovního dokladu je komplikované (velvyslanectví je v Ankaře, při vyřízení je nutná osobní přítomnost), doporučujeme mít pas uložen vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě nebo odcizení. Stejně tak doporučujeme mít většinu peněz uloženou odděleně kvůli krádežím.
Prosíme o nahlášení čísla Vašeho cestovního pasu, se kterým budete do Turecka cestovat.

Antalya – - Cirali - pláž Olympos – Ulupinar – Chimaera Pass – Yanartas – Olympos – Kárie – Arykanda – Oinoanda – Arykanda – Kayaköy – Ölüdeniz – Faralya – údolí Motýlů – Pinara – Tlos – kaňon Saklikent – Xanthos – akvadukt Delikkemer – Patara – Apollonia – Aperlai – Theimius – Simena – ostrov Kekova – pláž Maden

Přehled obecných informací o zemi Turecko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Turecko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu