autokarem hotel Polopenze Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vydejte se vlakem po panoramatické Rhétské dráze přes průsmyky Albula a Bernina, které jsou pod ochranou UNESCO. Poznejte krásy švýcarských hor, nechte se očarovat úchvatnými výhledy a impozantními viadukty.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 2* (2lůžkové pokoje), 2x polopenzi, vlakové jízdné Filisur-Davos, průvodce, mapu Švýcarska, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, fakultativní služby, další vlakové a lodní jízdné (cca 90 CHF) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.000 Kč za 1lůžkový pokoj
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Slevy
500 Kč za 3. osobu na pokoji
Rhétská dráha (UNESCO), kruhový viadukt Brusio, Bernina Express, Glacier Express, viadukty Langwieser, Wiesen a Landwasser, železniční most Solisbrücke, Davos, Luzern
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-310
20.6 - 24.6.2024
4
Praha a další níže
11 290,-
Po termínu
042-311
14.9 - 18.9.2024
4
Praha a další níže
11 290,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd večer z Prahy, dále Beroun, Plzeň a po trase, transfer přes Německo

2. den: průsmyk Julier (2284 m n. m.), údolí Engadin, přes průsmyk Bernina do údolí Val Poschiavo, kruhový viadukt Brusio, podél jezera do města POSCHIAVO, vlakem po trase Bernina Express do průsmyku Bernina (2238 m n. m.), ST. MORITZ, prohlídka horských lázní, vlakem po trase vlaku Glacier Express alpskou přírodou přes průsmyk Albula, světoznámý viadukt Landwasser,železnice Rhétské dráhy přes průsmyky Bernina a Albula jsou zapsány do světového dědictví UNESCO. autobusem do DAVOSU (1560 m n. m.), nejvýše položené švýcarské město

3. den: CHUR, hlavní město kantonu Graubünden, nejstarší ve Švýcarsku, vlakem přes viadukt Langwieser do AROSY (horské středisko), vlakem do CHURU, historické centrum biskupského sídla, autobusem do FILISURU, zastávka u železničního mostu Solisbrücke, zastávka pod impozantními oblouky viaduktu Landwasser (zde se dá vyfotit Glacier Express), vlakem do DAVOSU přes viadukt Wiesen (výška téměř 90 m) - nejvyšší v Rhétské dráze, procházka městem DAVOS, lanovkou na Schatzalp (1861 m n.m.)

4. den: cesta do CHURU a po Rhétské dráze do VERSAMU, procházka na dně soutěsky Rýna, vápencové skály, vlakem do ILANZ, odtud autobusem do DISENTISU, benediktinské opatství, přes průsmyk Oberalp do ANDERMATTU, dále LUZERN na břehu jezera Vierwaldstättersee, lodní výlet po jezeře, dřevěné malované mosty přes řeku Reuss, večer odjezd do ČR

5. den: návrat ráno

CK si vyhrazuje právo záměnu programu s ohledem na aktuální jízdní řád.

Doprava

Doprava autobusem s klimatizací, v ceně zájezdu zahrnuto vlakové jízdné Filisur-Davos.

Ubytování

2x hotel 2* v Davosu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.

Stravování

2x polopenze v ceně zájezdu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900/strong>.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Kapesné

Doporučujeme mít s sebou 80 CHF na fakultativní služby, další vlakové a lodní jízdné.

Pořadatel: Inex - cestovní kancelář, s. r. o., IČO: 26392763

Poschiavo, St. Moritz, Chur, Arosa, Filisur, Davos, Versam, Ilanz, Disentis, Andermatt, Luzern

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu