autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Za uměním a výstavami Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Divadelní a hudební představení Folklórní slavnosti Relaxační víkendy Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Adventní zájezdy Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jedinečný adventní zájezd - prodloužený víkend ve Švýcarsku se zastávkami na německé a rakouské straně Bodamského jezera. Krásné adventní trhy v historických městech - Lindau na ostrově, Lucern u zálivu jezera, klášter Sankt Gallen, velkoměsto Curych ve vánoční nádheře, možnost výjezdu na vyhlídky do hor. A veliká tradiční mikulášská slavnost Klausjagen s průvodem - podívaná, jaká se jen taky nenaskytne. Plno úžasných zážitků, každý si přijde na své.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 2x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, případnou pobytovou taxu,lanovky, veškeré vstupné a fakult. akce a vše, co není obsaženo v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.000 Kč za 1lůžkový pokoj
1.850 Kč záloha za lanovky na Pilatus
140 Kč za komplexní pojištění
120 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Bodamské jezero, malebné městečko Lindau na ostrově - klášter Sankt Gallen, barokní knihovna (UNESCO) - velkoměsto Curych, skvělé adventní trhy, vánoční strom ozdobený broušeným sklem a strom s živými zpěváky - adventní Lucern - veliký mikulášský průvod, úžasná podívaná
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-312
3.12 - 6.12.2022
3
Praha a další níže
7 990,-
Po termínu

Program

1. den: odjezd z Prahy v 5.30 hodin, dále Beroun a Plzeň, svoz od 6 osob Hradec Králové, Pardubice za 300 Kč, přejezd do Německa, odpoledne oblast Bodamského jezera: adventní trhy v půvabném starobylém německém městečku LINDAU na ostrově,  krásný trh u jezera a  zastávka v rakouském městě BREGENZ (hlavní město spolkové země Vorarlbersko), procházka historickým centrem a návštěva adventního trhu, nocleh v okolí

2. den: adventní trhy v SANKT GALLEN, slavný klášter - UNESCO, možnost prohlídky světoznámé knihovny (jedna z nejstarších a také největších klášterních knihoven na světě), advent v historickém městečku, velkolepý advent ve velkoměstě CURYCH, spousta vánočních zážitků, staré město s adventním trhem, luxusní nákupní třída Bahnhofstrasse, Zpívající vánoční strom, nádražní trh (švýcarská zvláštnost) - největší krytý vánoční trh v Evropě, strom s ozdobami z broušeného skla od Swarowského (na 7 000 krystalů), adventní trh u jezera, ubytování v Luzernu

3. den: LUCERN, historické město na jezeře pod horou Pilatus, středověké mosty, adventní trhy vč. jedinečného krytého trhu na nádraží, fakultativně výjezd vláčkem a lanovkami na vrchol hory Pilatus (nádherné výhledy i zde možná zastihnete trh), variantně individ. návštěva rozsáhlého muzea -  Dopravní muzeum – všechna možná odvětví dopravy včetně vesmírných letů, poutavá expozice železnic včetně modelu Sankt Gotthardského tunelu, večer úžasná švýcarská slavnost Klausjagen - veliký svítící průvod se svatým Mikulášem v naprosté tmě a spoustou zvláštních postav se svítícími monstrancemi nebo mitrami, hraje muzika, práskání bičem a vyzvánění obrovských kravských zvonců (v roce 2018 se sešlo na 2.000 místních chlapců a chlapů). Čekají Vás naprosto jedinečné a dojemné zážitky a budete svědky slavnosti, kterou si místní opravdu užívají. pozdě večer odjezd do ČR

4. den: návrat do ČR v ranních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a příp. slavnostem. Slavnosti, které jsou uvedeny v programu zájezdu, jsou záležitostí místních lidí a mohou být ovlivněny řadou nepředvídatelných situací. Nelze je proto nikdy zaručit na 100 % v daném termínu a uvedené podobě.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, WC, DVD a barem na teplé a studené nápoje za koruny.
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Svoz z Hradce Králové, Pardubic může být zajištěný, veřejnou dopravou. S nutností v Praze přestoupit do hlavního zájezdového autobusu. Mezi příjezdem svozového autobusu a odjezdem zájezdového autobusu může být časová prodleva.

Ubytování

2x hotel (2 lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím), 1x v oblasti Bodamského jezera, 1x ve Švýcarsku

Stravování

2x snídaně formou bufetu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

SANKT GALLEN: klášterní knihovna 12 fr
CURYCH: vstup na adventní trh Vánoční vesnice před Operou 6 fr
LUCERN: Dopravní dům – základní vstupné 30 fr, planetárium 15 fr, svět čokolády 15 fr, kino 15 fr

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Slavnost Klausjagen
Mikulášská slavnost v okolí Lucernu vychází ze starých adventních tradic v německy mluvících zemích a pravděpodobně se v ní projevují dávné rituály na oslavu plodnosti a zahánění zlých duchů. Vždy večer před dnem svatého Mikuláše (výjimečně o den či dva dříve) jde obcí Küssnacht velkolepý a hlučný průvod. Na začátku zazní střelba, poté se rozzáří stovky světel. Všichni účastníci průvodu jsou oděni jako pastýři do bílých halen. Nejprve jdou muži s bičem, kteří mají hlukem plašit démony. Následují nosiči „lampiónů“ (Iffelenträgel), na které je skutečně úchvatný pohled – každý má vlastnoručně vyrobený dekorativní předmět ve tvaru biskupské mitry, desku z kartónu ozdobenou složitými pestrými vzory s náboženskými symboly z hedvábných papírů. Zevnitř je mitra osvětlená svíčkou. Tyto lampióny zvané Iffel připomínají osvětlené kostelní okno a mohou být i větší než 2 metry. Následuje sám svatý Mikuláš (Samichlaus) doprovázený pacholkem Ruprechtem a dětmi nesoucími pochodně. Za nimi jdou muzikanti a hrají a zpívají tradiční mikulášskou skladbu. Průvod uzavírá skupina lidí zvaných Trychleři zvonících na obrovské kravské zvonce a skupina hráčů na alpské rohy.

Lindau - Bregenz - Sankt Gallen - Curych - Lucern

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu