letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vyhlášená poutní cesta do Santiaga de Compostela, které už po staletí láká poutníky a cestovatele díky přírodě plné kontrastu, mystické kontinuitě a historickému bohatství po celé své délce. Je to 3. nejvýznamnější poutní cesta křesťanského světa. V programu nechybí ani lehké pěší pochody ve stopách poutníků. Vybrali jsme pro vás některé úseky mezi Burgosem a Santiagem de Compostela. Pro vaše pohodlí do Madridu letecky.
Existují varianty zájezdu. A75b Viz podobné zájezdy.

Upozornění: na tento zájezd se nevztahují naše First minute ani sezónní (lednové, únorové...) či věrnostní slevy
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha–Španělsko-Praha (ekonomická třída), letištní taxy, dopravu autobusem po Španělsku, 8x hotel 3-4* (2lůžkové pokoje), 8x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt taxy a vstupné (50 €) a vše, co není obsaženo v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.900 Kč za 1lůžkový pokoj
2.500 Kč za 6x večeře (večeře není 1. a 8. den)
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Svatojakubská cesta: Santiago de Compostella (UNESCO), Burgos, Santander, Sntillana del Ma, Covadoniga, jedovcová jezera Enol a Ancina, prerománské kostely, pláž As Catedrais s bizarními skalními útesy, přímořského městečka VILLAGARCÍA DE AROUSA 
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-121
28.6 - 6.7.2024
8
Praha - letiště V. Havla a další níže
33 990,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Španělska, transfer do BURGOSU, Cidovo město s nádhernou gotickou katedrálou a řadou působivých renesančních památek (Puerta de S. María, Casa del Cordón nebo Plaza Mayor)

2. den: cesta ke Kantáberskému pobřeží do města SANTANDER, hl. město Kantábrie, na přelomu 19. a 20. stol. bývalo lázeňským městem vyšší společnosti, z té doby pochází i nádherná architektura ve stylu Belle Epoque včetně lázeňského komplexu El Sardinero u stejnojmenné pláže, pláž u výběžku Magdalena a palác postavený pro krále Alfonse XIII., odpoledne odjezd do půvabného městečka SANTILLANA DEL MAR s atraktivním architektonickým souborem z 12.-16. stol., který zůstal dodnes prakticky nezměněn, městečko původně vzniklo kolem středověkého kláštera Sta. Juliana, ubytování a fakl. večeře v SANTILLANA DEL MAR

3. den: po snídani odjezd směrem ke Comillas, pěší túra kolem pobřeží z Comillas do San Vicente de la Barquera (12-13 km), po túře procházka kouzelným městečkem SAN VICENTE DE LA BARQUERA, přejezd do LLANES, krátká procházka historickým centrem typického asturského rybářského přístavu, COVADONGA, poutní místo a kolébka reconquisty, kde r. 722 zvítězil vizigotský Pelayo nad Maury, přejezd k ledovcovým jezerům Enol a Encina ve výšce 1.100 m, dle počasí procházka kolem jezer (závislá na počasí), ubytování v COVADONZE přestavovaný podle plánů A. Gaudího, dnes muzeum Svatojakubské cesty a všech cest, které se zde křížily

4. den: cesta přes bývalé královské město CANGAS DE ONÍS a městečko VILLAVICIOSA, centrum produkce sidry (španělský jablečný cider), dále předrománský klášter Monasterio de Valdedios, pěší túra od kláštera za vesnici Pedrosa (11-12 km), busem do OVIEDA, hl. města Asturie, ke dvěma prerománským stavbám na Monte Naranco, prerománské kostely Santa Mar a del Naranco a San Miguel de Lillo – UNESCO, ubytování v OVIEDU, podvečerní prohlídka historického centra, bývalého rezidenčního města asturských králů, Staré město kolem katedrály -UNESCO

5. den: busem na pobřeží do Cudillera, odkud začíná pěší túra z jedné z nejpěknějších vesnic Asturie k Soto de Luiňa (11-12 km), odjezd do RIBADEA, po cestě pozdní oběd. procházka u pláže As Catedrais s bizarními skalními útesy, odjezd na ubytování do hotelu v RIBADEO

6. den: busem k začátku túry do SOBRADO, pěší túra od kláštera Monasterio de Santa María de Sobrado – UNESCO až do CORREDOIRAS (8,5 km), busem do SANTIAGA DE COMPOSTELA, ubytování, procházka městem

7. den dopoledne volno k návštěvě tržnice Abastos, možnost účasti na polední poutnické mši, odpoledne fakultativně pěší procházka parky kolem centra města se spoustou zajímavé moderní i středověké architektury nebo možnost vyjet vlakem do nedalekého přímořského městečka VILLAGARCÍA DE AROUSA, ubytování v SANTIAGU DE COMPOSTELA

8. den brzy ráno busem směr SALAMANCA,prohlídka renesančního centra s řadou skvostných památek - Casa de las Conchas, Plaza Mayor, Clerecía, Casa Lis, stará a nová katedrála, ubytování v SALAMANCE

9. den: ráno odjezd autobusem na letiště, odlet ze Španělska do Prahy 


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

letecky Praha–Španělsko-Praha, po Španělsku španělským autobusem

Ubytování

8x hotely 3-4* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

8x snídaně v hotelu, možnost zajištění 6x večeře za příplatek

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Svatojakubská cesta: Burgos - Santander - Santillana - Comillas - Ilanes - Oviedo - Cangas de Onís - Picos de Europa - Cudillero -Ribadeo -Santiago de Compostela - Salamanca

Historickou oblast království Kastilie tvoří dvě provincie: severní Kastilie-León a jižní Kastilie-La Mancha (+ samostatná provincie Madrid). zejména oblast Kastilie - Leónu je bohatá na kulturní památky vč. klenotů na seznamu UNESCO, ale i Kastilie - La Mancha nabízí plono pozoruhodných míst, pro která se vyplatí vybrat si poznávací zájezdy do téhle části Španělska.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela 2024

Španělsko | Kastilie Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha-Madrid a Porto-Praha, letecké taxy, dopravu autobusem po Španělsku, 7x hotel, 7x snídani, průvodce
08.06 - 15.06 32 590,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu