Kastilie

Kastilie-León

Největší španělský region zabírá velkou část severozápadní části centrálního Španělska. Jeho území vyplňuje ze dvou třetin náhorní plošina, obklopena téměř ze všech stran horami. Na východě se zvedá Iberský masív, na severu Kantaberské pohoří, na jihu Centrální masív tvořený pohořími Guadarrama, Gredos a Peña de Francia a na západě tvoří přirozenou hranici s Portugalskem řeka Duero. Klima je kontinentální.
V dávných dobách sídlili v této oblasti Iberové a Keltové, dobyli ji Římané i muslimové, kteří museli ze svých pozic postupně ustoupit. V průběhu reconquisty patřilo toto území k leónskému království, posléze připadlo Navaře. Po smrti Sancha III. Navarrského zdědil někdejší kastilské hrabství jeho syn Ferdinand I., který se stal prvním kastilským králem a na čas připojil ke svému království i León. Kastilie a León se však definitivně spojily až v roce 1230 za vlády Ferdinanda II. Další léta jsou provázena neustálými vnitřními boji. Situace se uklidnila za vlády katolických králů, kteří položili základy ke sjednocení celého Španělska a historie tohoto regionu se stává součástí historie celé země.

Nenechte si ujít
Astorga (někdejší významné římské město se zachovalými hradbami a dalšími římskými památkami, katedrála, radnice, Gaudího biskupský palác, dnes muzeum cest); Avila (středověké město s nejlépe zachovalými hradbami z celého Španělska, kláštery, kostely); Burgos (gotická katedrála a další monumentální památky z tohoto období); Carrión de los Condes (románské kostely); Ciudad Rodrigo (hradby, hrad, katedrála Panny Marie); Coca (hrad); Frómista (románský kostel San Martín); León (románská Královská bazilika San Isidoro s panteonem, gotická katedrála, uličky historického centra, hospůdky); Palencia (katedrála a další kostely, klášter, paláce); Peñafiel (hrad); Salamanca (katedrála, kostely, kláštery, univerzita, koleje, paláce, studentská atmosféra); Santo Domingo de Silos (klášter s románským ambitem, gregoriánské zpěvy); Segovia (římský akvadukt, hrad, katedrála, kostely, kláštery, paláce); Valladolid (katedrála, kostel San Pablo a kolej San Gregorio, Národní muzeum sochařství); Zamora (románské kostely, katedrála); Sierra de Gredos (pohoří)...

Kastilie-La Mancha

Kastilie-La Mancha leží v samém srdci Pyrenejského poloostrova. Velkou část území vyplňuje náhorní rovina, která je kolem dokola obklopena horami. Ze severu zasahuje na její území Centrální masív, ze severovýchodu Iberský masív, střední část protíná horský hřeben Montes de Toledo, od Andalusie ji odděluje Sierra Morena. Protékají ji dvě velké řeky: Tajo a Guadiana. Pro tuto oblast jsou typická horká a suchá léta a studené zimy.
Území Kastilie-La Manchy bylo odjakživa jen jakýmsi průchozím územím. Sloužilo z velké části jako pastviny. V dobách římské kolonizace tu byla zakládána ve větší míře velká hospodářství a tyto římské latifundie pak převzali vizigótské rodiny i muslimové. Území na jih od Toleda tvořilo hranice mezi křesťanským a muslimským světem, střežené z opevněných hradů bojovými řády Calatrava, Santiago a San Juan. Málokdy tu byl klid, a tak není divu, že osídlování bylo velmi pomalé. Ani dnes není hustota osídlení příliš velká, měst je tu málo. Přesto se jedno z nich zapsalo do historie tohoto území a kulturního dědictví celého Španělska zlatým písmem: Toledo.
Říká se, že má-li člověk na návštěvu Španělska jeden jediný den, měl by ho věnovat právě Toledu.

Nenechte si ujít
Toledo (památky maurské, židovské i křesťanské, El Greco a jeho obrazy); Cuenca (zavěšené domy, muzeum španělského abstraktního umění, katedrála, v blízkosti /cca 35 km/ tzv. začarované skalní město La Ciudad Encantada); Sigüenza (středověké město); Talavera de la Reina (keramika); Valdepeñas (vynikající víno); Tablas de Daimiel (národní park - hnízdiště stěhovavého ptactva); Národní park Cabañeros (původní iberský středomořský lesnatý porost)…
La Manchu proslavil Cervantesův román Don Quijote de la Mancha a cesta po jeho stopách rozsáhlými pláněmi, posetými větrnými mlýny a hrady středověkých rytířských hradů, je zajímavá a atraktivní: Consuegra (větrné mlýny) - Puerto Lápice (někdejší selský dvorec) - Alcázar de San Juan (křižovatka cest, památky z 15. a 16. stol.) - Campo de Criptana (větrné mlýny) - El Toboso (kde žila imaginární Dulcinea) - Mota del Cuervo - Quintanar de la Orden.

převzato ze stránek spanelsko-info

Máte zájem o poznávací zájezdy do Andalusie? Nabídku cestovní kanceláře GEOPS najdete na www.spanelsko.geops.cz.  

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu