letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vyhlášená poutní cesta do Santiaga de Compostela, které už po staletí láká poutníky a cestovatele díky přírodě plné kontrastu, mystické kontinuitě a historickému bohatství po celé své délce. Je to 3. nejvýznamnější poutní cesta křesťanského světa. V programu nechybí ani lehké pěší pochody ve stopách poutníků. Vybrali jsme pro vás některé úseky mezi Burgosem a Santiagem de Compostela. Pro vaše pohodlí do Madridu letecky.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha–Madrid–Praha (ekonomická třída), letištní taxy, dopravu autobusem po Španělsku, 8x hotel 3-4* (2lůžkové pokoje), 8x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobyt taxy a vstupné (50 €) a vše, co není obsaženo v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.700 Kč za 1lůžkový pokoj
1.900 Kč za 6x večeře (večeře není 2. a 7. den)
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Svatojakubská cesta: Santiago de Compostella (UNESCO), Burgos, Santander, Sntillana del Ma, Covadoniga, jedovcová jezera Enol a Ancina, prerománské kostely, pláž As Catedrais s bizarními skalními útesy, přímořského městečka VILLAGARCÍA DE AROUSA 
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
012-121
21.6 - 29.6.2021
8
Praha - letiště V. Havla a další níže
29 990,-
Odloženo
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Španělska, transfer do BURGOSU, Cidovo město s nádhernou gotickou katedrálou a řadou působivých renesančních památek (Puerta de S. María, Casa del Cordón nebo Plaza Mayor), večerní procházka starým městem, ubytování v BURGOSU

2. den: cesta ke Kantáberskému pobřeží do města SANTANDER, hl. město Kantábrie, na přelomu 19. a 20. stol. bývalo lázeňským městem vyšší společnosti, z té doby pochází i nádherná architektura ve stylu Belle Epoque včetně lázeňského komplexu El Sardinero u stejnojmenné pláže, pláž u výběžku Magdalena a palác postavený pro krále Alfonse XIII., odpoledne odjezd do půvabného městečka SANTILLANA DEL MAR s atraktivním architektonickým souborem z 12.-16. stol., který zůstal dodnes prakticky nezměněn, městečko původně vzniklo kolem středověkého kláštera Sta. Juliana, ubytování v SANTILLANA DEL MAR

3. den: po snídani odjezd směrem ke Comillas, pěší túra kolem pobřeží z Comillas do San Vicente de la Barquera (12-13 km), po túře procházka kouzelným městečkem SAN VICENTE DE LA BARQUERA, přejezd do LLANES, krátká procházka historickým centrem typického asturského rybářského přístavu, COVADONGA, poutní místo a kolébka reconquisty, kde r. 722 zvítězil vizigotský Pelayo nad Maury, přejezd k ledovcovým jezerům Enol a Encina ve výšce 1.100 m, dle počasí procházka kolem jezer, ubytování v COVADONZEpřestavovaný podle plánů A. Gaudího, dnes muzeum Svatojakubské cesty a všech cest, které se zde křížily, ubytování ve městě

4. den: cesta přes bývalé královské město CANGAS DE ONÍS a městečko VILLAVICIOSA, centrum produkce sidry (španělský jablečný cider), dále předrománský klášter Monasterio de Valdedios, pěší túra od kláštera za vesnici Pedrosa (11-12 km), busem do OVIEDA, hl. města Asturie, ke dvěma prerománským stavbám na Monte Naranco, prerománské kostely Santa Mar a del Naranco a San Miguel de Lillo – UNESCO, ubytování v OVIEDU, podvečerní prohlídka historického centra, bývalého rezidenčního města asturských králů, Staré město kolem katedrály -UNESCO

5. den: busem na pobřeží do Cudillera, odkud začíná pěší túra z jedné z nejpěknějších vesnic Asturie k Soto de Luiňa (11-12 km), odjezd do RIBADEA, po cestě pozdní oběd. procházka u pláže As Catedrais s bizarními skalními útesy, odjezd na ubytování do hotelu v RIBADEO

6. den: busem k začátku túry do SOBRADO, pěší túra od kláštera Monasterio de Santa María de Sobrado – UNESCO až do CORREDOIRAS (8,5 km), busem do SANTIAGA DE COMPOSTELA, ubytování, procházka městem

7. den dopoledne volno k návštěvě tržnice Abastos, možnost účasti na polední poutnické mši, odpoledne fakultativně pěší procházka parky kolem centra města se spoustou zajímavé moderní i středověké architektury nebo možnost vyjet vlakem do nedalekého přímořského městečka VILLAGARCÍA DE AROUSA, ubytování v SANTIAGU DE COMPOSTELA

8. den brzy ráno busem směr SALAMANCA, cestou zastávka u paláce Pazo da Oca, přezdívaný“ galicijské Versailles“, SALAMANCA,prohlídka renesančního centra s řadou skvostných památek - Casa de las Conchas, Plaza Mayor, Clerecía, Casa Lis, stará a nová katedrála, ubytování v SALAMANCE

9. den: ráno ráno odjezd autobusem na letiště, odlet ze Španělska do Prahy 


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

letecky Praha–Madrid-Praha, po Španělsku luxusním autobusem

Ubytování

8x hotely 3-4* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

8x snídaně v hotelu, možnost zajištění 6x večeře za příplatek

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Svatojakubská cesta: Burgos - Santander - Santillana - Comillas - Ilanes - Oviedo - Cangas de Onís - Picos de Europa - Cudillero -Ribadeo -Santiago de Compostela - Salamanca

Historickou oblast království Kastilie tvoří dvě provincie: severní Kastilie-León a jižní Kastilie-La Mancha (+ samostatná provincie Madrid). zejména oblast Kastilie - Leónu je bohatá na kulturní památky vč. klenotů na seznamu UNESCO, ale i Kastilie - La Mancha nabízí plono pozoruhodných míst, pro která se vyplatí vybrat si poznávací zájezdy do téhle části Španělska.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu