letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Vyhlášená poutní cesta do Santiaga de Compostela, které už po staletí láká poutníky a cestovatele díky přírodě plné kontrastu, mystické kontinuitě a historickému bohatství po celé své délce. Je to 3. nejvýznamnější poutní cesta křesťanského světa. V programu nechybí ani lehké pěší pochody ve stopách poutníků. Vybrali jsme pro vás některé úseky mezi Leónem a Santiagem de Compostela. Pro vaše pohodlí do Madridu letecky. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha–Madrid a Porto–Praha, letištní taxy, 8x hotel (2lůž. pokoje), 8x snídani, dopravu autobusem po Španělsku, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění a vstupné a vše, co není obsaženo v odstavci Cena zahrnuje
Příplatky
5 300 CZK - jednolůžkový pokoj
2 750 CZK - 8x večeře
450 CZK - komplexní pojištění
800 CZK - svoz z Brna do Prahy a zpět
Svatojakubská cesta: León, královské město (UNESCO) - Astorga, biskupský palác od Gaudího - Ponferrada, hrad templářů - Santiago de Compostella (UNESCO) - Finisterra ("konec země") - koupání v moři
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-129
3.6 - 11.6.2019
8
Praha - letiště V. Havla a další níže
27 990,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Madridu (za příplatek transfer z Brna), odjezd z letiště do LEÓNU, jedno z hlavních měst středověkého Španělska, najdeme tu spoustu památek a řadu vynikajících uměleckých děl, ubytování v Leonu

2. den: dopoledne prohlídka LEÓNU, katedrála a kostel sv. Isidora s královským panteonem v románském stylu, vrcholná malířská, sochařská a architektonická díla, poté zastávka u bývalého špitálu poutníků San Marcos, dnes jedinečně rekonstruovaného na luxusní hotel – parador, procházka "mokrou čtvrtí", odpoledne volno k návštěvě muzeí, ubytování v Leonu

3. den: pěší túra kastilskou mesetou z Hospital de Orbigo do San Justo de la Vega (13 km), popř. až do Astorgy (12 – 15 km), trasa vede po nejdelším původně románském mostu, kolem vinic a obilných polí a kříže sv. Toribia, odpoledne v ASTORZE, prohlídka města s románskými a středověkými hradbami, gotická katedrála s katedrálním muzeem a Biskupský palác přestavovaný podle plánů A. Gaudího, dnes muzeum Svatojakubské cesty a všech cest, které se zde křížily, ubytování ve městě

4. den: dopoledne přejezd nejautentičtějším a zcela venkovským úsekem jakubské cesty, pěší túra z Cruz de Hierro do Aceba (10 km), jeden z nejhezčích úseků Svatojakubské cesty s nádhernými vyhlídkami, zastávka v MOLINASECA, malebné vesnici na březích řeky Meruselo s dochovanými šlechtickými domy, přejezd autobusem do PONFERRADY, templářský hrad z 11. stol., kostel sv. Ondřeje a bazilika N. S. de la Encina, ubytování u Ponferrady

5. den: dopoledne VILLAFRANCA, bývalé hlavní město oblasti el Bierzo, s románským kostelem de Santiago, autobusem k další části pěší pouti, pěší túra z Ruitelánu do O Cebreiro (9 km) – trasa s velmi rozmanitou krajinou, ale i delším stoupáním, O CEBREIRO, vesnice opředená řadou legend, vstupní brána do Galicie, zastávka u benediktýnského kláštera Samos, jednoho z nejstarších klášterů ve Španělsku, symbolu kulturnosti Galicie, odjezd na ubytování

6. den: autobusem do FERREIROS, pěší túra z Ferreiros do Portomarín (8,8 km), procházka zelenou galicijskou krajinou až k řece Miňo, zastávka v PORTOMARÍNU, půvabném městečku po obou stranách řeky Miňo s římským mostem, přejezd k vrcholu Monte de Gozo, vyhlídka na město SANTIAGO DE COMPOSTELA (UNESCO), vjezd do města a pěší procházka úzkými uličkami a malebnými náměstíčky do katedrály, pradávného cíle všech poutníků na náměstí Plaza del Obradoiro, procházka centrem města s řadou paláců, klášterů a kostelů, ubytování

7. den: dopoledne volno v SANTIAGU s možností návštěvy polední mše, autobusem do města dopoledne volno v SANTIAGU návštěva tržnice Abastos s možností návštěvy polední mše, / volno a nákupy, FiINISTERRA (= konec země), nejnavštěvovanějšího místa Galicie po Santiagu de Compostela, s poutním kostelem S. María das Areas ze 12. stol., odpoledne návrat do Santiaga, volno

8. den:zastávka v Corrnotě. největší horreum v Galícii, vodní kaskády na vodní kaskády na Xallas, FiINISTERRA (= konec země), nejnavštěvovanějšího místa Galicie po Santiagu de Compostela, s poutním kostelem S. María das Areas ze 12. stol., fakultativně výšlap k proslulému majáku na pozorování západu slunce

9. den: ráno volno ke koupánína pláži Langosteira,či volno ve městě , odjezd do porta, odlet do Prahy odlet do Prahy


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

letecky Praha–Madrid a Porto–Praha, možnost svozu z Brna do Prahy a zpět za příplatek, po Španělsku luxusním autobusem

Ubytování

8x hotely

Stravování

snídaně. za příplatek večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918


Zobrazit místo Svatojakubská pouť do Santiaga na větší mapě

Svatojakubská cesta: León - Astorga - Ponferrada - Villafranca - O Cebreiro - Ferreiros - Portomarín - Santiago de Compostela - Finisterra

Historickou oblast království Kastilie tvoří dvě provincie: severní Kastilie-León a jižní Kastilie-La Mancha (+ samostatná provincie Madrid). zejména oblast Kastilie - Leónu je bohatá na kulturní památky vč. klenotů na seznamu UNESCO, ale i Kastilie - La Mancha nabízí plono pozoruhodných míst, pro která se vyplatí vybrat si poznávací zájezdy do téhle části Španělska.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu