vlastní Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Vyhlášená poutní cesta do Santiaga de Compostela, které už po staletí láká poutníky a cestovatele díky přírodě plné kontrastu, mystické kontinuitě a historickému bohatství po celé své délce. Je to 3. nejvýznamnější poutní cesta křesťanského světa. V programu nechybí ani lehké pěší pochody ve stopách poutníků. Vybrali jsme pro vás některé úseky mezi Leónem a Santiagem de Compostela. Pro vaše pohodlí do Madridu letecky. Existují varianty zájezdu. A75a Viz podobné zájezdy.

Upozornění: na tento zájezd se nevztahují naše First minute ani sezónní (lednové, únorové...) či věrnostní slevy
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha–Španělsko/Portugalsko-Praha (ekonomická třída), letištní taxy, 8x hotel (2lůž. pokoje), 8x snídani, dopravu autobusem po Španělsku, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění a vstupné a vše, co není obsaženo v odstavci Cena zahrnuje
Příplatky
6.400 Kč za 1lůžkový pokoj
2.400 Kč za 6x večeře (večeře nejsou 2. a 8. den)
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Svatojakubská cesta: León, královské město (UNESCO) - Astorga, biskupský palác od Gaudího - Ponferrada, hrad templářů - Santiago de Compostella (UNESCO) - Finisterra ("konec země") - koupání v moři
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-633
6.6 - 14.6.2023
8
a další níže
39 190,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Španělska, odjezd z letiště do LEÓNU, jedno z hlavních měst středověkého Španělska, najdeme tu spoustu památek a řadu vynikajících uměleckých děl, ubytování v Leonu

2. den: dopoledne prohlídka LEÓNU, katedrála a kostel sv. Isidora s královským panteonem v románském stylu, vrcholná malířská, sochařská a architektonická díla, poté zastávka u bývalého špitálu poutníků San Marcos, dnes jedinečně rekonstruovaného na luxusní hotel – parador, procházka "mokrou čtvrtí", odpoledne volno k návštěvě muzeí, ubytování v Leonu

3. den: pěší túra kastilskou mesetou z Hospital de Orbigo do San Justo de la Vega (13 km), popř. až do Astorgy (12 – 15 km), trasa vede po nejdelším původně románském mostu, kolem vinic a obilných polí a kříže sv. Toribia, odpoledne v ASTORZE, prohlídka města s románskými a středověkými hradbami, gotická katedrála s katedrálním muzeem a Biskupský palác přestavovaný podle plánů A. Gaudího, dnes muzeum Svatojakubské cesty a všech cest, které se zde křížily, ubytování ve městě

4. den: dopoledne přejezd nejautentičtějším a zcela venkovským úsekem jakubské cesty, pěší túra z Cruz de Hierro do Aceba (12 km), jeden z nejhezčích úseků Svatojakubské cesty s nádhernými vyhlídkami, zastávka v MOLINASECA, malebné vesnici na březích řeky Meruselo s dochovanými šlechtickými domy, přejezd autobusem do PONFERRADY, templářský hrad z 11. stol., kostel sv. Ondřeje a bazilika N. S. de la Encina, ubytování u Ponferrady

5. den: dopoledne VILLAFRANCA, bývalé hlavní město oblasti el Bierzo, s románským kostelem de Santiago, autobusem k další části pěší pouti, pěší túra z Ruitelánu do O Cebreiro (9 km) – trasa s velmi rozmanitou krajinou, ale i delším stoupáním, O CEBREIRO, vesnice opředená řadou legend, vstupní brána do Galicie, zastávka u benediktýnského kláštera Samos, jednoho z nejstarších klášterů ve Španělsku, symbolu kulturnosti Galicie, odjezd na ubytování

6. den: autobusem do FERREIROS, pěší túra z Ferreiros do Portomarín (8,8 km), procházka zelenou galicijskou krajinou až k řece Miňo, zastávka v PORTOMARÍNU, půvabném městečku po obou stranách řeky Miňo s římským mostem, přejezd k vrcholu Monte de Gozo, vyhlídka na město SANTIAGO DE COMPOSTELA (UNESCO), vjezd do města a pěší procházka úzkými uličkami a malebnými náměstíčky do katedrály, pradávného cíle všech poutníků na náměstí Plaza del Obradoiro, procházka centrem města s řadou paláců, klášterů a kostelů, ubytování

7. den: dopoledne volno v SANTIAGU s možností návštěvy polední mše, autobusem do města dopoledne volno v SANTIAGU návštěva tržnice Abastos s možností návštěvy polední mše, / volno a nákupy, FiINISTERRA (= konec země), nejnavštěvovanějšího místa Galicie po Santiagu de Compostela, s poutním kostelem S. María das Areas ze 12. stol., odpoledne návrat do Santiaga, volno

8. den: ráno odjezd autobusem do Salamanky, procházka starým městem od Plaza Mayor, jednoho z nejhezčích náměstí ve Španělsku, k Mušlovému domu Casa de las Conchas a k baroknímu kostelu Clerecía, dále kolem nové a staré katedrály k historickým budovám univerzity, secesnímu muzeu Casa Lis a k vyhlídce na řeku Tormes a římský most, ubytování v Salamance.

9. den: ráno volno ke koupánína pláži Langosteira,či volno ve městě , odjezd do porta, odlet do Prahy odlet do Prahy


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

letecky Praha–Španělsko–Praha, možnost svozu z Brna do Prahy a zpět za příplatek, po Španělsku luxusním autobusem

Ubytování

8x hotely, 2lůžkové pokoje (vlastní soc. zař.)

Stravování

8x snídaně. za příplatek 6x večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918


Zobrazit místo Svatojakubská pouť do Santiaga na větší mapě

Svatojakubská cesta: León - Astorga - Ponferrada - Villafranca - O Cebreiro - Ferreiros - Portomarín - Santiago de Compostela - Finisterra

Historickou oblast království Kastilie tvoří dvě provincie: severní Kastilie-León a jižní Kastilie-La Mancha (+ samostatná provincie Madrid). zejména oblast Kastilie - Leónu je bohatá na kulturní památky vč. klenotů na seznamu UNESCO, ale i Kastilie - La Mancha nabízí plono pozoruhodných míst, pro která se vyplatí vybrat si poznávací zájezdy do téhle části Španělska.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Svatojakubská cesta, za krásami Asturie a Kantábrie 2023

Španělsko | Kastilie Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha-Španělsko-Praha, letecké taxy, dopravu autobusem po Španělsku, 8x hotel 3-4*, 8x snídani, průvodce, pojištění CK
01.07 - 09.07 32 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu