letecky hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Nejkrásnější klenoty španělské architektury ze seznamu UNESCO, krajkoví mudejárské architektury či štíhlé věže gotických kostelů, královské paláce, pyšná města, zavěšené domy nad hlubokou soutěskou v Cuence, podivuhodná krajina, hluboká údolí, rozpálený vzduch nad kamennými poli... Zde se stýká arabská fantazie a evropská preciznost, vše zasazené do podivuhodné španělské krajiny. Poznávací zájezd za kulturou a architekturou, varianta s leteckou dopravou. Existuje také varianta tohoto zájezdu: A77 - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu letecky Praha - Španělsko a zpět, transfery z letiště a na letištěn autobusem po Španělsku, 7x ubytování, 7x polopenzi (snídaně a večeře), průvodce
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, místní pobytové taxy, vstupy (doporučujeme 90 €)
Příplatky
3600 CZK - jednolůžkový pokoj
400 CZK - komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Španělsko, místa na seznamu UNESCO - klášter Poblet - hl. město Madrid - klášter a palác Escorial - Ségovia (akvadukt) - Ávila - středověké Toledo - mudéjarská architektura měst Cuenca a Teruel - Barcelona.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-122
1.6 - 8.6.2019
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
Odjeto
092-124
31.8 - 7.9.2019
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
23 990,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z ČR (možné svozy za příplatek - viz Doprava) v závislosti na letovém řádu, přílet do Španelska a přejezd na pobřeží do oblasti Costa Brava/Maresme, ubytování, v závislosti na aktuálním letovém řádu možnost koupání, večeře

2. den: cisterciácký klášter Santa Maria de Poblet (UNESCO), který byl založený ve 12. st. a pomáhal upevňovat moc v Katalánsku po vymanění z moci Maurů, dále cesta španělským vnitrozemím do jednoho z nejstarších universitních měst ALCALÁ DE HENARES (UNESCO), prohlídka historického centra, katedrála, rodný dům Miguela de Cervantes (exteriér), universitní čtvrť, nejstarší divadlo v Evropě (otevřeno r. 1601), město se stalo vzorem pro zakládání měst španělskými misionáře v Latinské Americe, odjezd na ubytování, večeře

3. den: španělská metropole MADRID, panoramatická jízda městem a poté prohlídka, exteriéry královského paláce, Plaza Mayor, náměstí se stovkami balkónků, dějiště korunovačních ceremoniálů, představení i inkvizičních autodafé a poprav, Puerta del Sol, odpoledne volno, možnost návštěvy slavné galerie Museo del Prado anebo obrazárny Centro de Arte Reina Sofía

4. den: královský palác a muzeum El Escorial (UNESCO), největší renesanční palác ve Španělsku, SEGOVIA (UNESCO), kdysi sídelní město kastilských králů, prohlídka historického centra, jeden z nejzachovalejších římských akvaduktů v Evropě (1. stol., 800 m dlouhý), exteriér pevnosti Alcazar se štíhlými věžemi, baštami a cimbuřím, románský kostel Veracruz, městské opevnění z 12. století, staré uličky, honosné paláce, odjezd na ubytování, večeře

5. den: ÁVILA (UNESCO), město svaté Terezie, barokní mystičky a učitelky církve, prohlídka historického centra, mohutné městské hradby, katedrála, TOLEDO (UNESCO), město s bohatou historií, muzeum El Greca, katedrála, kostel sv. Tomáše s jedinečnou mudejarskou věží, bývalá synagoga, dnes kostel Santa Maria la Blanca, mešita z 10 st., dnes kostel Cristo de la Luz, dojezd na ubytování

6. den: cesta do pevnostního města CUENCA (UNESCO), „zavěšené“ domy", věž Mangana, katedrála Nuestra Seňora de Gracia, horské město TERUEL (UNESCO) proslulé mudejarskou aragonskou architekturou, náměstí Carlos Castell, mudejarská katedrála, kostel San Pedro a věž, mauzoleum „Amantes de Teruel“ (milenci z Teruelu), ubytování a večeře

7. den: katalánská metropole BARCELONA (UNESCO), panoramatická jízda: modernistická čtvrt a díla architekta A. Gaudího – exteriérv chrámu Sagrada Familia, exteriér La Pedrera, volno, prohlídka gotické čtvrti a přístavu, ubytování a večeře

8. den: po snídani v závislosti na letových časech transfer na letiště, odlet do ČR


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám.

Doprava

letecky Praha - Španělsko a zpět, autobusem po Španělsku
Svozy na letiště: zdarma Brno, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Jihlava (Pávov), Humpolec, za příplatek 800 Kč: Teplice, Ústí nad Labem, Litvínov, Most, Chomutov, Karlovy Vary
Důležité upozornění :
služba svoz - cestovní kancelář si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících může cestovní kancelář změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravu (meziměstské autobusy, vlak, metro). V tomto případě bude navrácen případný příplatek za tzv. “svoz” a dále bude klientovi přiznána kompenzace za změnu charakteru služby svoz a to ve výši 50% ceny předmětné služby (svozu). Klientovi bude tato částka proplacena po návratu ze zájezdu a to v kanceláři, kde si zájezd zakoupil. V takovém případě bude klient informován v pokynech na zájezd a může volit mezi individuálním transferem a využitím nabídky cestovní kanceláře. Změna služby svozu nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného storna podle všeobecných podmínek.

Ubytování

7x hotel kategorie **/*** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, třetí osoba na pokoji je beze slevy

Stravování

7x polopenze, servírovaná snídaně, v případě nutnosti balíček na cestu, večeře.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Pořadatel: IDEAL-TOUR Praha, s. r. o., IČO: 25703269


Zobrazit místo Španělsko, poklady UNESCA na větší mapě

Santa Maria de Poblet - Alcala de Henares - Madrid - El Ecorial - Segovia - Ávila - Toledo - Cuenca - Teruel - Barcelona

Historickou oblast království Kastilie tvoří dvě provincie: severní Kastilie-León a jižní Kastilie-La Mancha (+ samostatná provincie Madrid). zejména oblast Kastilie - Leónu je bohatá na kulturní památky vč. klenotů na seznamu UNESCO, ale i Kastilie - La Mancha nabízí plono pozoruhodných míst, pro která se vyplatí vybrat si poznávací zájezdy do téhle části Španělska.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu