letecky hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznejte krásy Pyrenejského poloostrova na riasovém pobřeží Galicie.
Vydejte se po stopách poutníků do Santiaga de Compostela. Historická města opředená legendami, vesničky s typickou galicijskou atmosférou, bělostné pláže, nedotčená příroda, rybářský přístav či Caňon de Sil – to všechno a mnohem víc vás uchvátí v „zemi tisíce řek“. Pro vaše pohodlí letecky.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenku v ekonomické třídě a letištní taxy Praha-Porto-Praha let s přestupem, dopravu autobusem dle programu, 7x hotel 3-4* (2lůžkové pokoje), 7x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, projížďku lodí a ochutnávky vín, vstupné (45 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.900 Kč za 1lůžkový pokoj
2.400 Kč za 5x večeři (večeře není 1. a 7. den)
440 Kč za komplexní pojištění K5S
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Santiago de Compostela, horreos, římské hradby, Lugo, rybářské městečko, vinařská oblast Ribeira Sacra, víno albariño
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-116
13.7 - 20.7.2024
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
33 990,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do Porta (let s přestupem), transfer autobusem do VIGA

2. den: fakultativně lodí z přístavu Viga na ostrovy Cíes (cca 27€), jediný národní park v Galicii, bělostné pláže, nedotčená příroda, příjemné turistické stezky, po návratu volný program ve Vigu

3. den: odjezd do dalšího ústí Rías Baixas, do ría de Pontevedra, zastávka v klášteře San Xoán de Poio, který má svůj původ již v 10. stol, součástí jsou dvě rajské zahrady, jedno z největších horreos a muzeum českého rodáka A. Machourka s mozaikami, které představují francouzskou cestu do Santiaga de Compostela, návštěva jedné z nejpůvabnějších a nejtypičtějších vesnic v Galicii, COMBARRO, kde je asi třicet sýpek-horreos doslova zavěšených nad mořem, odjezd do PONTEVERDY, po Santiagu nejvýznamnějším historickém celku v Galicii s proslulým svatostánkem Panny Marie poutnice a řadou půvabných historických náměstíček, Ubytování v Pontevedře, procházka historickým jádrem města.

4. den: městečko CAMBADOS v ústí ría de Arousa, centrum vyhlášené vinařské oblasti, vína albariño, vinný sklep v renesančním paláci pazo de Fefiñáns, ochutnávka vín (cca13€) , SANTIAGO DE COMPOSELA, cíl svatojakubské pouti, hrob sv. Jakuba, historické jádro s proslulou katedrálou, vyhlídka z parku Alameda, možnost návštěvy muzeí, typické bary, ubytování v SANTIAGU

5. den: odjezd k západnímu pobřeží, FINISTERRE, nejzápadnější cíp Španělska, městečko MUXÍA, kde se podle legendy zjevila apoštolu Jakubovi Panna Marie, LA CORUÑA, původní římský maják Torre Hercules, symbol města, pobřežní promenáda s výhledy na oceán, střet moderní, secesní a středověké architektury, gotický kostel sv. Jakuba, kolegiátní kostel S. María a klášter S. Barbara, ubytování v LA CORUÑA

6. den: odjezd směr FERROL, rybářské město s přírodním přístavem, jeden z nejkrásnějších na světě, hrady La Palma a San Felipe, el Arsenal, impozantní vojenský komplex z 18. stol., loděnice a námořní muzeum, zhmotněná sláva královské armády, LUGO, jediné kompletně dochované římské hradby (UNESCO), katedrála, biskupský palác, radnice, vyhlídka na římský most a lázně, ubytování v LUGU

7. den: přejezd do OURENSE, zastávka ve vinařské oblasti Ribeira Sacra v kaňonu řeky Sil, meandry lemované vinicemi, plavba po řece (cca 18€) cestou s původními lesy a typickou mediteránskou flórou nebo pěší turistika po vršcích svahů s uchvacujícími vyhlídkami na kaňon, návštěva vinného sklepa, ochutnávka vína Ribeira Sacra (cca 13€) , ubytování v OURENSE, město termálních pramenů podél řeky Miňo, po příjezdu a ubytování historické centrum s románsko-gotickou katedrálou sv. Martina s Kristem z Finisterre, prameny As Burgas, římský most, most Milenio a středověké uličky

8. den: dle letového řádu odjezd na letiště, odlet do Prahy (let s přestupem)

Doprava

letecká přeprava ČR - Španělsko v ekonomické třídě, na místě doprava autobusem s klimatizací

DopravaPředpokládaný letový řád (místní časy):
Praha - Amsterdam - Porto 14,20-15,50 a 20,30-22,15
Porto - Amsterdam - Praha 16,25-20,05 a 21,05-22,30

Časy letů jsou vždy orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.

V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 20 kg a jedno příruční zavazadlo o rozměrech 55 x 35 x 25 cm včetně koleček do 10 kg, dále je povolena kabelka max. 40 x 30 x 15 cm. Rozměry odbaveného zavazadla - součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček nesmí přesáhnout 158 cm.
Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.

Ubytování

7x hotel 3-4*, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

7x snídaně v hotelu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Kapesné

Doporučujeme cca 45€ na vstupné a fakultativní služby.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Vigo - ostrovy Cíes - Poio - Combarro - Pontevedra - Cambados – Santiago de Compostela – Finisterre - Muxia - La Coruña - Ferrol - Lugo – Ribiera Sacra – Ourense

Odlehlé hornaté kraje na severozápadě Španělska, které mají nicméně slavnou minulost. Asturie byla prvním ohniskem španělské reconquisty a zachovaly se tu různé středověké památky. Galicii proslavilo Santiago de Compostela, cíl Svatojakubské cesty. Je to příjemný zelený kraj, jehož obyvatelstvo má částečně keltské kořeny, což se odráží i v místních tradicích. Poznávací zájezdy do těchto krajů Španělska proto přinesou různá překvapení a pozoruhodné zážitky.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu