vlakem penzion Snídaně Termální lázně a wellness Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům Čeká vás to pravé, nefalšované, původní Maďarsko! Jeho bohatá historie, tradice a zvyky, ale hlavně Tokajský vinařský region plný významných historických památek, malebných míst a všudypřítomného výtečného vína. A nechybí ani návštěva slovenské tokajské oblasti, která se s maďarskou pře o prvenství. Ochutnáte místní gastronomické speciality a odpočiňte si v léčivých termálech.. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
jízdenku nočním vlakem Košice-Praha s přípl. za lehátko, jízdenku Košice-Praha s místenkou, dopravu mikrobusem dle programu, 3x pension se snídaní, 4x ochutnávka vín s občerstvením, 1x ochutnávku vinných octů, průvodce
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, lanovku, lázně a další vstupné (15.000 HUF)
Příplatky
1.500 Kč - jednolůžkový pokoj
500 Kč - lůžko v nočním vlaku do Košic
1.400 Kč - kupé pro 2 osoby
160 Kč - komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
oblast, kde se vyrábějí ušlechtilá tokajská vína, hned několik návštěv vinařství a vinařských muzeí a ochutnávky - Košice, gotická katedrála a řada dalších památek - velká porcelánka v Holloháza - Sárospaták/ Blatný Potok, působiště Komenského, památky, víno, koupání v termálních lázních - středověké maďarské hrady - slovenská tokajská oblast
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
091-333
18.9 - 22.9.2019
4
Praha a další níže
8 690,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: pozdě večer nočním vlakem z Prahy do Košic

2. den: příjezd ráno, KOŠICE, vstupní brána do Zemplína a Tokaje, za dob Uherska živý obchod s tokajským vínem, prohlídka historického centra: gotická katedrála sv. Alžběty, historické náměstí se zpívající fontánou, renesanční Urbanova věž s arkádovou chodbou, novobarokní budova Státního divadla, morový sloup panny Marie, budova Jakabova paláce, bývalé dočasné sídlo prezidenta dr. Edvarda Beneše, čas na oběd, cesta do maďarského Tokaje: návštěva jedné z největších porcelánek Maďarska v HOLLÓHÁZE, muzeum věnované historii továrny od počátků až po současnost, možnost nákupu, návštěva středověkého hradu Füzér z 13. st. vypínajícího se na vysoké skále s výhledy, výhledy do Zemplínských vrchů, na nějaký čas zde byla uložena korunovační Uherská svatá koruna, hrad se také stal dočasným útočištěm známé Čachtické paní (sadistické hraběnky Báthoryové), přejezd do města SÁROSPATAKs hezkým českým jménem Blatný potok nebo také Šarišský potok, jednoho z center Tokajského vinařského regionu a v historii také sídla sedmihradských knížat, v polovině 17. st. v době své emigrace zde působil Jan Ámos Komenský na dvoře kněžny Zuzany (sepsal zde svá díla „Orbis Pictus“ a „Škola hrou“), ubytování v rodinném penzionu, ochutnávka 6 vzorků tokajských vín s občerstvením

3. den: SÁROSPATAK (Blatný Potok), maďarské „Athény na řece Bodrogu“, návštěva impozantní knihovny Reformovaného kolegia zdobené stropními freskami a antickými sloupy, přes 30.000 historických svazků, muzeum Františka Rákociho II., interiér středověkého hradu a letního zámečku, expozice muzea „Tokajského vína“, věnující se dějinám pěstování a produkce vína v Tokajském historickém vinařském regionu, přejezd do malého tokajského městečka BODROGKERESZTÚR, unikátní manufakturu na výrobu tokajského vinného octa, multimediální přehlídka a ochutnávka vinných, jablečných, balsamikových tokajských octů, možnost nákupu, návštěva komplexu královských vinných sklepů Dereszla z 16. století s ochutnávkou 3 vzorků tokajského vína, město TOKAJ, centrum města, soutok dvou významných maďarských řek Tisy a Bodrogu, čas na oběd a kávu z místní kávové manufaktury, obec TARCAL tzv. tokajské „Rio de Janeiro“ s lehkým turistickým výšlapem k soše modlícího se Krista na úpatí nejvyšší tokajské hory Plešivec, zastávka v typické tokajské obci Mád, obec HERCEGKÚT s vinnými sklepy pod záštitou UNESCO, ochutnávka vín s občerstvením ve vinařství Kiss Csaba Pincészet, pozdní návrat na ubytování

4. den: dopolední relaxace a koupání v lokálních lázních v SÁROSPATAKU (3h), čas na oběd v jedné z místních restauracích, Muzeum maďarského jazyka a síň maďarského šlechtice a jazykovědce Ference Kazinczyho v SÁTORALJAÚJHELY SZÉPHALOM, centrum bývalého župního města SÁTORALJAÚJHELY, výlet lanovkou na nejvyšší horu Zemplínsko-tokajských kopců, výhledy do kraje, cesta na slovenskou stranu tokajské vinařské oblasti do MALÉ/VELKÉ TRNĚ (Viničky), ochutnávka slovenských tokajských vín s lehkým občerstvením, možnost nákupu, návrat na ubytování, večerní procházka městem s možností návštěvy místní vinné restaurace

5. den: středověký hrad Boldogkőváralja (Štastný kámen) s krásnou vyhlídkou do okolní malebné krajiny, vesnička VISZOLY, významné duchovní centrum Uherska, zde byla v roce 1590 vůbec poprvé přeložena Bible do maďarského jazyka, reformovaný kostel z 13 st. s freskami a s vystavenou kopií prvního překladu bible, muzeum tiskařství, městečko GÖNC, tradice výroby dubových sudů pro tokajské víno (136,6l velkých), jediný zachovalý „Husitský dům“, který zde zanechali čeští husité, když zde pobývali v 15. století, přejezd do KOŠIC, volno a čas na oběd, rozloučení s regionem a dárek pro každého, odpoledne odjezd vlakem do Prahy, příjezd po 22 h


CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a ev. aktuálním podmínkám v místech ochutnávek

Doprava

nočním vlakem z Prahy do Košic s příplatkem za lehátko, po Maďarsku mikrobusem a z Košic do Prahy vlakem s místenkou

Ubytování

penzion v Sárospatak

Stravování

3x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Košice - Holloháza - Sárospaták - Bodrogkeresztúr - Tokaj - Mád - Hercegkút - Sátoraljaújhely - Malá/Velká Trňa - Viszoly - Gönc

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, čo v Európe zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti (podzemný ľadovec je vo výške iba 920 až 950 m n. m.). Je známa aj bohatou históriou, ktorá zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto unikátnu jaskyňu od jej objavenia.

zobrazit celý článek

je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka. Nachádza sa na severnom úbočí vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí na ceste medzi Štítnikom a Jelšavou, 26 km od Rožňavy. Je jediná svojho druhu v Európe, vyniká aragonitovou výzdobou rôznych foriem.

zobrazit celý článek

V tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádza jaskyňa Domica, ktorá tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Okrem typických štítov, bubnov a kaskádovitých jazierok je pre návštevníkov jaskyne atraktívna plavba na podzemnej riečke Styx, ktorá je súčasťou prehliadky jaskyne.

zobrazit celý článek

Nejmenší slovenský národní park (38 km2) leží západně od Vysokých Tater a zahrnuje část bradlového pásma Pienin u hranic s Polskem. Navazuje na něj polský Pieniński Park Narodowy. Tvoří ho pás druhohorních vápenců, dolomitů a slínů, jejichž rozdílná tvrdost a odolnost vůči erozi dala vzniknout ostrým bradlům, skalním stěnám, věžím a suťovým polím. Skrz ně se proplétá řeka Dunajec a tvoří meandrující kaňon plný divoké krásy. V oblasti Haligovských skal se vyskytuje typický krasový reliéf s jeskyněmi (největší Aksamitka, dlouhá 335 m).

zobrazit celý článek

Zahrnuje Vysoké Tatry a Belianské Tatry o celkové rozloze 738 km2, nejmenší velehory světa a současně nejvyšší pohoří celého karpatského oblouku s nejvyšším Gerlachovským štítem (2.655 m) a dalšími 24 velehorskými vrcholy (přes 2.500 m). Na severu na něj navazuje polský Tatrzański Park Narodowy. Horský masiv je přes 55 km dlouhý a 17 km široký. Na rozdíl od ostatních evropských velehor nemají Tatry podhůří a díky podtatranskému zlomu se strmě zvedají z Podtatranské kotliny. Asi dvě třetiny území TANAPu je tvořeno krystalickými břidlicemi a žulami, obvodový sedimentární plášť tvoří vápence, dolomity (s krasovými jevy včetně jeskyní), pískovce a slepence druhohorního stáří. Glaciální reliéf pak vytvořil čtvrtohorní ledovec a vznikly morény a ledovcové kary.

zobrazit celý článek

Leží na pomezí středního a východního Slovenska, východně od Nízkých Tater. Patří do rozsáhlého Spišsko-gemerského krasu a tvoří ho mohutná vápencová plošina se všemi krasovými jevy (198 km2). Částečně travnaté náhorní planiny se závrty, škrapy a škrapovými poli jsou proříznuta hlubokými roklemi. Některé z nich (Suchá Belá, Vel´ký a Malý Kysel´) jsou 100 až 200 metrů hluboké a dole široké pouhý metr. Zde vládne věčné tajuplné šero. Velmi atraktivní jsou četné vodopády - např. Závojový vodopád s výškou 70 m a severní hranici parku tvoří až 300 m hluboký Prielom Hornádu, se strmými stěnami a divoce bouřící vodou. Díky členitému reliéfu dochází v parku často k teplotní inverzi – v roklích a soutěskách je výrazně chladněji než na náhorních planinách a vrcholech hor.


zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Slovensko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Zážitkové toulky po Tokaji za historií a vínem a Košice 2020

Maďarsko | oblast Tokaj Cena zahrnuje:
jízdenku nočním vlakem Praha - Košice s příplatkem za lehátko v 6-místném kupé, jízdenku Košice-Praha s místenkou, dopravu mikrobusem dle programu, 3x pension ...
19.08 - 23.08 8 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu