autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Termální lázně a wellness Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Vydejte se s námi do oblasti Spiše, krajiny mimořádně bohaté na kulturně-historické památky, do krajiny pestré přírody. Navštívíme Spišský hrad, Žehru, zámeček Markušovce, historickou Levoču i Kežmarok, památky lidové architektury, termální lázně Vrbov. Užijeme si jedinečné okamžiky na krásných vyhlídkách, jako je Tomašovský výhlad a vyhlídka Srdiečko. V Prešově-Solivaru získáme pohled na těžbu soli. Prohlídka nejstarších opálových dolů nás čeká v Dubníku. Pieninský NP nám nabídne nádhernou přírodu a splav Dunajca na pltích. Čeká nás pestrá mozaika rozmanitých zážitků, které spojují krásu přírody a bohatou historii této oblasti Slovenska
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava autobusem s klimatizací, 6x ubytování 3* (2lůžkový pokoje), 6x polopenze, rekreační poplatek, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné, lanovky a fakult. služby (120 €) a vše co není uvedeno v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
245 Kč za komplexní pojištění
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Spišský hrad – Dreveník – Žehra - Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Sivá Brada - Bardějov – Ladomirová – Bodružal – Bardějov – Dukelský průsmyk – Markušovce – Kežmarok – termály Vrbov – Pieninský NP – splav Dunajca - Levoča – Stará Ľubovňa – Podolínec – NP Slovenský Raj - Tomašovský výhled
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-769
28.7 - 3.8.2024
6
Praha a další níže
11 390,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách na Slovensko, první zastávkou budou LÚČKY, resp. LÚČANSKÝ TRAVERTINOVÝ VODOPÁD s výškou 12 m, který patří mezi perly Chočských vrchů., prohlídka SPIŠSKÉ NOVÉ VSI, kde budeme po celou dobu zájezdu ubytováni, po prohlídce ubytování, večeře

2. den: výlet za symboly někdejší moci Spiše. SPIŠSKÁ KAPITULA (UNESCO) – prohlídka interiérů katedrály sv. Martina. Procházka uličkou kanovníků přes Dolní bránu do SPIŠSKÉHO PODHRADIE, kde shlédneme mj. exteriér zdejší synagogy. Dominanta oblasti SPIŠSKÝ HRAD (UNESCO) – návštěva jednoho z největších hradních komplexů v Evropě. ŽEHRA (UNESCO), kostelík sv. Ducha – další krásná ukázka Spišské gotiky. HODKOVCE – krátká procházka nádherně revitalizovaného francouzského parku u zdejšího zámku. Na závěr dne „Spišský Jeruzalém“ – SIVÁ BRADA, až do roku 2002 úplně zapomenutá cesta vedoucí kolem drobných kaskád, vývěrů a jezírek ke kapli sv. Kříže. Základní trasa je dlouhá 1,8 km..

3. den: ráno navštívíme u Slovenského ráje rokokový zámeček MARKUŠOVCE s letohrádkem Dardanely, vystavěný k příležitosti očekávané návštěvy císaře Josefa II. Následuje prohlídka bývalého královského města LEVOČA s množstvím památek, historické centrum, Radnice, kostel sv. Ducha, chrám sv. Jakuba s nejvyšším dřevěným gotickým oltářem na světě. Odpoledne krátká turistická trasa k TOMÁŠOVSKÉMU VÝHLADU. Ten si díky neopakovatelným scenériím a pro nenáročnost cesty drží mezi turisty pověst nejoblíbenější slovenské vyhlídky. V samém závěru nás čeká ohromná skalní galerie s délkou okolo 200 m, vychutnáme si výhled na Průlom Hornádu, dolinu Bílého potoka, vrch Čertova sihoť a pokud budeme mít štěstí na viditelnost, můžete dohlédnout až na V. Tatry.

4. den: opálové doly v DUBNÍKU, nejstarších opálových dolů na světě, PREŠOV – SOLIVAR – muzeum zpracování soli, jedna z předních technických památek na Slovensku (Národní kulturní památka), Zlá Diera – prohlídka jeskyně, za svitu karbidových lamp s přilbou na hlavě, přístup od parkoviště je cca 1,1 km (30 min.), cestou zpět Vyhlídka Srdiečko s výhledy do Doliny Liptovského potoka

5. den: KEŽMAROK, jeden z nejrozsáhlejších a nejucelenějších souborů kulturně-historických památek na Spiši, prohlídka města dopolední část – Evangelické Lyceum s knihovnou, jenž je největším historickým školním zařízením tohoto druhu ve střední Evropě, dřevěný Artikulární kostel sv. Trojice (UNESCO), Mauzoleum Imricha Thökölyho a exteriér zvonice, odpolední část variantně. 2,5 hod. koupáni v termálních lázních Vrbov nebo návštěva Kežmarského hradu

6. den: NP PIENINY, dopoledne splav Dunajca z Červeného Kláštora do Lesnice na tradičních dřevěných pltích se vydáme na cca 9 km plavbu řekou Dunajec, trasa zahrnuje úchvatné scenérie Pienin, zvlněné říční údolí a skalnaté soutěsky, vč. slavného úseku PRIELOM DUNAJCA, možnost oběda ve vyhlášené salaši, kde ochutnáme neméně vyhlášené halušky nebo strapačky se zelím a další specilality (oběd není v ceně zájezdu), odpoledne STARÁ ĽUBOVŇA, prohlídka Muzea lidové architektury a hradu Stará Ľubovňa s nádhernými výhledy, během své bohaté minulosti se stal významným díky pozici na obchodní cestě procházející údolím řeky Poprad do Polska, hrad hostil plno polských králů a byl také skrýší polských korunovačních klenotů.

7.den: malebné městečko VÝCHODNÁ s bohatou kulturní a historickou tradicí, známé pořádáním tradičního folklórního festivalu, návštěva farmy s Gazdovským dvorom, kde se při hodinové prohlídce seznámíme s chovem ovcí a krav, dozvíme se vše o místní výrobě sýrů a mléčných výrobků. Po prohlídce nás čeká degustace a možnost nákupů ze zdejší produkce.
CK si vyhrazuje právo úprav programu vzhledem k počasí, aktuálním podmínkám v horách a turistické zdatnosti účastní

Doprava

autobusem s klimatizací a možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD

Ubytování

6x hotel 3* (2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím)

Stravování

6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře jsou servírované). Nápoje nejsou v ceně večeří a hradí si je každý klient na místě.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Markušovce - Kaštieľ a letohrádok Dardanely - 7 €
Spišský hrad - 16 €
Žehra, kostel svatého Ducha - 2 €
Spišská kapitula, katedrála svatého Martina - 3 €
Kežmarok - kostel sv. Trojice - 5 €, knihovna Lycea 5 €, muzeum 4 €, hrad 8 €
Thermal Park Vrbov - ZÓNA THERMAL 2,5 hodiny – 13 €, 4 hodiny – 15 €
Stará Ľubovňa - hrad a skanzen -10 €
Levoča - chrám sv. Jakuba - 4 €, vstup na kostelní věž 2,5 €
Levoča - historická radnice + Dom majstra Pavla + výstavní síň - kláštor Minoritov - společné vstupné 5 €
Dubník - Opalové doly - 12 €
Zlatá Diera - jeskyně - 9 €
Prešov - Solivar - 9 €
Východná - farma 8 €

Kapesné

Doporučujeme na vstupy cca 120 EUR, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Spišský hrad – Dreveník – Žehra - Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Sivá Brada - Bardějov – Ladomirová – Bodružal – Bardějov – Dukelský průsmyk – Markušovce – Kežmarok – termály Vrbov – Pieninský NP – splav Dunajca - Levoča – Stará Ľubovňa – Podolínec – NP Slovenský Raj - Tomašovský výhled

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, čo v Európe zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti (podzemný ľadovec je vo výške iba 920 až 950 m n. m.). Je známa aj bohatou históriou, ktorá zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto unikátnu jaskyňu od jej objavenia.

zobrazit celý článek

je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka. Nachádza sa na severnom úbočí vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí na ceste medzi Štítnikom a Jelšavou, 26 km od Rožňavy. Je jediná svojho druhu v Európe, vyniká aragonitovou výzdobou rôznych foriem.

zobrazit celý článek

V tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádza jaskyňa Domica, ktorá tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Okrem typických štítov, bubnov a kaskádovitých jazierok je pre návštevníkov jaskyne atraktívna plavba na podzemnej riečke Styx, ktorá je súčasťou prehliadky jaskyne.

zobrazit celý článek

Nejmenší slovenský národní park (38 km2) leží západně od Vysokých Tater a zahrnuje část bradlového pásma Pienin u hranic s Polskem. Navazuje na něj polský Pieniński Park Narodowy. Tvoří ho pás druhohorních vápenců, dolomitů a slínů, jejichž rozdílná tvrdost a odolnost vůči erozi dala vzniknout ostrým bradlům, skalním stěnám, věžím a suťovým polím. Skrz ně se proplétá řeka Dunajec a tvoří meandrující kaňon plný divoké krásy. V oblasti Haligovských skal se vyskytuje typický krasový reliéf s jeskyněmi (největší Aksamitka, dlouhá 335 m).

zobrazit celý článek

Zahrnuje Vysoké Tatry a Belianské Tatry o celkové rozloze 738 km2, nejmenší velehory světa a současně nejvyšší pohoří celého karpatského oblouku s nejvyšším Gerlachovským štítem (2.655 m) a dalšími 24 velehorskými vrcholy (přes 2.500 m). Na severu na něj navazuje polský Tatrzański Park Narodowy. Horský masiv je přes 55 km dlouhý a 17 km široký. Na rozdíl od ostatních evropských velehor nemají Tatry podhůří a díky podtatranskému zlomu se strmě zvedají z Podtatranské kotliny. Asi dvě třetiny území TANAPu je tvořeno krystalickými břidlicemi a žulami, obvodový sedimentární plášť tvoří vápence, dolomity (s krasovými jevy včetně jeskyní), pískovce a slepence druhohorního stáří. Glaciální reliéf pak vytvořil čtvrtohorní ledovec a vznikly morény a ledovcové kary.

zobrazit celý článek

Leží na pomezí středního a východního Slovenska, východně od Nízkých Tater. Patří do rozsáhlého Spišsko-gemerského krasu a tvoří ho mohutná vápencová plošina se všemi krasovými jevy (198 km2). Částečně travnaté náhorní planiny se závrty, škrapy a škrapovými poli jsou proříznuta hlubokými roklemi. Některé z nich (Suchá Belá, Vel´ký a Malý Kysel´) jsou 100 až 200 metrů hluboké a dole široké pouhý metr. Zde vládne věčné tajuplné šero. Velmi atraktivní jsou četné vodopády - např. Závojový vodopád s výškou 70 m a severní hranici parku tvoří až 300 m hluboký Prielom Hornádu, se strmými stěnami a divoce bouřící vodou. Díky členitému reliéfu dochází v parku často k teplotní inverzi – v roklích a soutěskách je výrazně chladněji než na náhorních planinách a vrcholech hor.


zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Slovensko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu