autokarem hotel Polopenze
Přidat k oblíbeným zájezdům
Velký Meder - lázně na Slovensku nedaleko od hranic s Maďarskem, 70 km od Bratislavy, termály s vodou bohatou na draslík, sodík, železo a vápník, bazény s hydromasážemi, perličkové koupele, Ubytováni budeme v hotelu, v příjemném prostředí a v bezprostřední blízkosti lázní a termálního areálu. Z pokoje není tedy problém v hotel. županu přejít rovnou do termálních lázní.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 3x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 3x polopenzi ve vedlejším hotelu, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu, vstupné do lázní (cca 16€ na den), fakult. akce a vše, co není uvedeno v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.600 Kč za 1lůžkový pokoj
150 Kč za výlet do Györu 150 Kč (min. 20 účastníků)
140 Kč za komplexní pojištění
120 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
termální lázně Velký Meder - Györ - Ostřihom
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-770
8.5 - 11.5.2024
3
Praha a další níže
6 990,-
Vyprodáno
042-771
26.9 - 29.9.2024
3
Praha a další níže
6 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: ráno odjezd z ČR na Slovensko, do oblíbených termálních lázní VELKÝ MEDER,  ubytování v hotelu u termálního areálu Corvinus, který se řadí po celkové rekonstrukci k jednomu z nejhezčích na Slovensku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 16 €, seniorské a dětské slevy), vnitřní i venkovní bazény, s teplotou 38º C, sauny, možnost masáží, solné lázně, bahenní zábaly aj. Relaxace a odpočinek v horkých pramenech areálu, který je otevřen denně do 21.00 hod

2.den: polodenní fakultativní (od 20 osob) výlet, starobylý GYÖR, které patří k největším a historicky nejvýznamnějším v Maďarsku, středověká pevnost s bazilikou sv. Štěpána, procházka a prohlídka barokního historického centra s úzkými uličkami a tradičními domy zdobenými balkony, které nás dovedou až na středověké Széchenyiho náměstí s mnoha historickými budovami, benediktinským komplexem sv. Ignáce z Loyoly, Muzeem Jánose Xantuse, odpoledne návrat do VELKÉHO MEDERU, koupání a relaxace v termálních lázních.

3. den: polodenní výlet do původního centra Uherského království, OSTŘIHOM, most Marie Valérie a prohlídka historického centra s množstvím budov v barokním, rokokovém a klasicistním stylu, Poklidnou atmosféru města dotvářejí obchůdky na maličkém náměstí, Hradní vrch - vysoko nad okolní krajinu se vypíná monumentální bazilika, největší a nejuctívanější svatostánek v Maďarsku, úchvatné výhledy se nám nabídnou z ochozu kolem kopule baziliky, návrat do VELKÉHO MEDERU, koupání a odpočinek v termálních lázních.

4. den: dopoledne koupání v termálních lázních, odpoledne odjezd do ČR.
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám v lázních.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD

Ubytování

3x ubytování ve Velkém Mederu - hotel 3* u termálních lázní - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

Stravování

3x polopenzi formou bufetu v hotelu Themal Varga vzdáleného 15 m

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v EUR a HUF
Velký Meder - Termální lázně – skupinové vstupné - 13 €/celodenní, 9 €/3 hod.
- rekreační poplatek cca 1 €/den
Ostřihom - Ostřihomská bazilika - pouze bazilika (hlavní loď) - zdarma
- Krypta 500 HUF
- pokladnice a vahlídka z Panorama Hall - 1500 HUF
- návštěva kupole s venkovním balkonem - 2000 HUF
- kombinovaná vstupenka 3 300 HUF
- poskytují slevy na děti, studenty a seniory

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Poznámky

Lázeňské město Veľký Meder se nachází cca 70 km od Bratislavy, jen pár km od maďarských hranic. Je známé především díky zdejším termálním pramenům o teplotě až 76,5 °C, které vyvěrají z hloubky cca 1.500 m. Termální a minerální voda bohatá na draslík, sodík, železo, vápník, hořčík a amoniak se používá k léčbě pohybového ústrojí, páteře, kloubních a svalových onemocnění, k celkové regeneraci organismu. Celý termální areál je obklopený rozsáhlým lesoparkem.

Lázeňský areál:
V areálu termálního koupaliště jsou návštěvníkům k dispozici 6 vnitřních a 3 venkovní bazény - krytý plavecký a relaxační bazén s termální vodou (30°C) se světelnými tobogány, perličková koupel, polokrytý sedací bazén s termální vodou (37°C) s masážními sprchami a vodními lehátky, polokrytý relaxační bazén s hydromasážní a vodopády (34°C), dětský bazén s atrakcemi, rodinný a zábavný bazén (32°C) s "vodní věží", vodopády, sprchami, vodními clonami, vodními děly a skluzavkami, venkovní plavecký bazén (25°C), venkovní bazén s termální vodou (28°C) s tobogánem a skluzavkou, venkovní dětský bazén s atrakcemi (30°C).

Velký Meder - Györ - Ostřihom

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, čo v Európe zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti (podzemný ľadovec je vo výške iba 920 až 950 m n. m.). Je známa aj bohatou históriou, ktorá zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto unikátnu jaskyňu od jej objavenia.

zobrazit celý článek

je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka. Nachádza sa na severnom úbočí vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí na ceste medzi Štítnikom a Jelšavou, 26 km od Rožňavy. Je jediná svojho druhu v Európe, vyniká aragonitovou výzdobou rôznych foriem.

zobrazit celý článek

V tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádza jaskyňa Domica, ktorá tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Okrem typických štítov, bubnov a kaskádovitých jazierok je pre návštevníkov jaskyne atraktívna plavba na podzemnej riečke Styx, ktorá je súčasťou prehliadky jaskyne.

zobrazit celý článek

Nejmenší slovenský národní park (38 km2) leží západně od Vysokých Tater a zahrnuje část bradlového pásma Pienin u hranic s Polskem. Navazuje na něj polský Pieniński Park Narodowy. Tvoří ho pás druhohorních vápenců, dolomitů a slínů, jejichž rozdílná tvrdost a odolnost vůči erozi dala vzniknout ostrým bradlům, skalním stěnám, věžím a suťovým polím. Skrz ně se proplétá řeka Dunajec a tvoří meandrující kaňon plný divoké krásy. V oblasti Haligovských skal se vyskytuje typický krasový reliéf s jeskyněmi (největší Aksamitka, dlouhá 335 m).

zobrazit celý článek

Zahrnuje Vysoké Tatry a Belianské Tatry o celkové rozloze 738 km2, nejmenší velehory světa a současně nejvyšší pohoří celého karpatského oblouku s nejvyšším Gerlachovským štítem (2.655 m) a dalšími 24 velehorskými vrcholy (přes 2.500 m). Na severu na něj navazuje polský Tatrzański Park Narodowy. Horský masiv je přes 55 km dlouhý a 17 km široký. Na rozdíl od ostatních evropských velehor nemají Tatry podhůří a díky podtatranskému zlomu se strmě zvedají z Podtatranské kotliny. Asi dvě třetiny území TANAPu je tvořeno krystalickými břidlicemi a žulami, obvodový sedimentární plášť tvoří vápence, dolomity (s krasovými jevy včetně jeskyní), pískovce a slepence druhohorního stáří. Glaciální reliéf pak vytvořil čtvrtohorní ledovec a vznikly morény a ledovcové kary.

zobrazit celý článek

Leží na pomezí středního a východního Slovenska, východně od Nízkých Tater. Patří do rozsáhlého Spišsko-gemerského krasu a tvoří ho mohutná vápencová plošina se všemi krasovými jevy (198 km2). Částečně travnaté náhorní planiny se závrty, škrapy a škrapovými poli jsou proříznuta hlubokými roklemi. Některé z nich (Suchá Belá, Vel´ký a Malý Kysel´) jsou 100 až 200 metrů hluboké a dole široké pouhý metr. Zde vládne věčné tajuplné šero. Velmi atraktivní jsou četné vodopády - např. Závojový vodopád s výškou 70 m a severní hranici parku tvoří až 300 m hluboký Prielom Hornádu, se strmými stěnami a divoce bouřící vodou. Díky členitému reliéfu dochází v parku často k teplotní inverzi – v roklích a soutěskách je výrazně chladněji než na náhorních planinách a vrcholech hor.


zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Slovensko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu