autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Pojďme cestovat místy, která v minulém století patřila k naší republice, po místech děje Olbrachtových knih a Haškových ironických příběhů, po východoslovenském Šariši, za památkami UNESCO - starobylými městy i dřevěnými horskými kostelíky. A vše v překrásné krajině lesů a hor, bez nočních přejezdů. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s kllmatizací, 5x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 5x snídani, 1x boršč s nápojem v Koločavě, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, vstupné (15 € + 400 UAH) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.500 Kč za 1lůžkový pokoj
1.190 Kč za 4x večeři
192 Kč za komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
slovenská města na seznamu UNESCO Levoča a Bardejov - dřevěné kostelíky v Hervartově a Ladomirové (UNESCO) - starobylý Lvov (UNESCO) - Koločava, legendární vesnice Nikoly Šuhaje - Užhorod, hl. město Podkarpatské Rus, památky na Československo a krajanský spolek T.G.Masaryka, skanzen - historické Mukačevo - památky Košic, gotická katedrála
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-145
18.8 - 23.8.2020
5
Praha a další níže
9 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odjezd z Prahy a Brna brzy ráno na Slovensko, spišská perla LEVOČA (UNESCO), prohlídka gotického oltáře Pavla z Levoče, obec HERVARTOV, dřevěný římskokatolický kostel sv. Františka z Assisi (UNESCO), BARDĚJOV (UNESCO), středověké městské opevnění s baštami, starobylé náměstí s radnicí, bazilika Minor s 11 gotickými oltáři, ubytování

2.den: dřevěný pravoslavný kostelík Ladomirová (UNESCO), průjezd přes Dukelský průsmyk, známý z 2. světové války, PRZEMYSL, 2. nejstarší polské město, cesta do Lvova, ubytování

3.den: LVOV (UNESCO), pův. polské město, významné duchovní středisko, katedrály řeckokatolické, římskokatolické i arménské církve, procházka centrem, renesanční kaple Boimů, renesanční palác, čtvercové náměstí s radnicí a památným městskými domy

4.den: přejezd horskou oblastí přes poloninu Boržava, KOLOČAVA, minimuzeum Ivana Olbrachta v místní škole, občerstvení borščem a pivem nebo nealko nápojem v bývalé četnické stanici, kde je dnes hospoda, hrob Nikoly Šuhaje i jeho ženy Eržiky, dřevěný kostelík sv. Ducha, národní přírodní park a jezero Siněvir, procházka podél největšího a nejvýše položeného ukrajinského jezera uprostřed lesů pohoří Gorgony, legenda o mladém chlapci Virovi, který je pochovaný pod mohylou na ostrůvku a dívce Sini, kterou rozplakal jeho příběh a slzami naplnila celé jezero, ubytování v horském hotelu


UŽHORODU, ubytování, večerní procházka městem

5.den: přejezd krásnou karpatskou krajinou s malebnými výhledy na pasoucí se koně i starobylé chalupy až do UŽHORODU, prohlídka hlavního podkarpatského města, návštěva krajanského spolku T. G. Masaryka, poté čtvrt Malé Galago, vládní a obytné budovy postavené čs. vládou často ve funkcionalistickém stylu, řeckokatolická katedrála, hradní čtvrť, tvrz ze 13. století, individuální volno a pro zájemce návštěva skanzenu lidové architektury v UŽHORODU, 30 dřevěných budov ze Zakarpatí, večerní atmosféra města, fakult. večeře za příplatek v typické vinárně, ubytování u centra města

6.den: odjezd na Slovensko, historické centrum KOŠIC, druhého největšího slovenského města, památková rezervace s pěší zónou, domy a paláce od gotiky po secesi, gotická katedrála sv. Alžběty, cestou domů zastávka na nákup domácích sýrů, odjezd do ČR, příjezd v pozdních večerních hodinách


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu podle počasí a dopravních podmínek.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), s WC a DVD.

Ubytování

5× ubytování v hotelu 3* v 2lůžkových pokojích s přísluš

Stravování

5x snídaně, 1x boršč s pivem nebo nealkoholickým nápojem v Koločavě, večeře lze objednat za příplatek

Pojištění

Zájezd obsahuje povinné pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 sb. proti úpadku; nezahrnuje komplexní pojištění. Doporučujeme komplexní pojištění u pojišťovny UNIQA (pojištění úrazové, léčebné v zahraničí, za náhradu škod a především pojištění na storno zájezdu ve výši 28 Kč/den (minimálně však 84 Kč) nebo pouze léčebné pojištění ve výši 20 Kč/den.

Orientační ceny vstupného

Levoča – chrám sv. Jakuba, 3 €, Kostelík v Hervatově 2 € / 3 € za focení, Bardějov Bazilika + věž 40m (182 schodů) 3 €,
Obec Ladomirová, dřevěný kostel sv. Michaela archanděla 2 €, Památník Dukelský průsmyk 1 €, Katedrály ve Lvově zdarma, Muzeum Ivana Olbrachta 25 UAH

Pořadatel: Travel 2002, spol. s r. o., IČO: 46980211


Zobrazit místo Památky UNESCO Ukrajiny a východního Slovenska na větší mapě

Levoča - Hervartov - Bardějov - Ladomirová - Lvov - Koločava - Iza - Užhorod - Mukačevo - Košice

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, čo v Európe zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej oblasti (podzemný ľadovec je vo výške iba 920 až 950 m n. m.). Je známa aj bohatou históriou, ktorá zodpovedá značnému záujmu verejnosti o túto unikátnu jaskyňu od jej objavenia.

zobrazit celý článek

je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou, bohatosťou a krásou aragonitovej výzdoby upúta každého svojho návštevníka. Nachádza sa na severnom úbočí vrchu Hrádok v Slovenskom Rudohorí na ceste medzi Štítnikom a Jelšavou, 26 km od Rožňavy. Je jediná svojho druhu v Európe, vyniká aragonitovou výzdobou rôznych foriem.

zobrazit celý článek

V tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádza jaskyňa Domica, ktorá tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Okrem typických štítov, bubnov a kaskádovitých jazierok je pre návštevníkov jaskyne atraktívna plavba na podzemnej riečke Styx, ktorá je súčasťou prehliadky jaskyne.

zobrazit celý článek

Nejmenší slovenský národní park (38 km2) leží západně od Vysokých Tater a zahrnuje část bradlového pásma Pienin u hranic s Polskem. Navazuje na něj polský Pieniński Park Narodowy. Tvoří ho pás druhohorních vápenců, dolomitů a slínů, jejichž rozdílná tvrdost a odolnost vůči erozi dala vzniknout ostrým bradlům, skalním stěnám, věžím a suťovým polím. Skrz ně se proplétá řeka Dunajec a tvoří meandrující kaňon plný divoké krásy. V oblasti Haligovských skal se vyskytuje typický krasový reliéf s jeskyněmi (největší Aksamitka, dlouhá 335 m).

zobrazit celý článek

Zahrnuje Vysoké Tatry a Belianské Tatry o celkové rozloze 738 km2, nejmenší velehory světa a současně nejvyšší pohoří celého karpatského oblouku s nejvyšším Gerlachovským štítem (2.655 m) a dalšími 24 velehorskými vrcholy (přes 2.500 m). Na severu na něj navazuje polský Tatrzański Park Narodowy. Horský masiv je přes 55 km dlouhý a 17 km široký. Na rozdíl od ostatních evropských velehor nemají Tatry podhůří a díky podtatranskému zlomu se strmě zvedají z Podtatranské kotliny. Asi dvě třetiny území TANAPu je tvořeno krystalickými břidlicemi a žulami, obvodový sedimentární plášť tvoří vápence, dolomity (s krasovými jevy včetně jeskyní), pískovce a slepence druhohorního stáří. Glaciální reliéf pak vytvořil čtvrtohorní ledovec a vznikly morény a ledovcové kary.

zobrazit celý článek

Leží na pomezí středního a východního Slovenska, východně od Nízkých Tater. Patří do rozsáhlého Spišsko-gemerského krasu a tvoří ho mohutná vápencová plošina se všemi krasovými jevy (198 km2). Částečně travnaté náhorní planiny se závrty, škrapy a škrapovými poli jsou proříznuta hlubokými roklemi. Některé z nich (Suchá Belá, Vel´ký a Malý Kysel´) jsou 100 až 200 metrů hluboké a dole široké pouhý metr. Zde vládne věčné tajuplné šero. Velmi atraktivní jsou četné vodopády - např. Závojový vodopád s výškou 70 m a severní hranici parku tvoří až 300 m hluboký Prielom Hornádu, se strmými stěnami a divoce bouřící vodou. Díky členitému reliéfu dochází v parku často k teplotní inverzi – v roklích a soutěskách je výrazně chladněji než na náhorních planinách a vrcholech hor.


zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Slovensko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu