autokarem hotel Snídaně Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy a metropole Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům Poznávání 6 států omývaných vodami Baltu. Nádherný Stockholm, Helsinky a finská jezerní oblast, velkolepé paláce a chrámy Petrohradu, Praze podobný Tallinn, elegantní Riga, hrdý Vilnius a mnoho dalšího. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, trajekty Rostock–Trelleborg a Stockholm–Turku/Helsinky, 7x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 1x 4lůžkovou kabinu na trajektu Stockholm–Turku/Helsinky, 8x snídani, průvodce, komplexní pojištění včetně storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza), pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
vstupné vč. rezervačních poplatků, fakultativní služby a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
5.000 Kč za 1lůžkový pokoj
890 Kč za vstupné do Jantarové komnata
500 Kč/os. za 4lůžkovou kajutu na trajektu Rostock Trelleborg
150 Kč za elektronické vízum do Petrohradu
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Rostock - švédské hlavní město Stockholm - Moderní radnice, místo udílení Nobelovy ceny - překrásné Helsinky - Olympijský stadion (LOH 1952) - Lahti - město na dvou ostrovech Savonlinna - vodní hrad Olavinlinna - majestátní Petrohrad - jedno z největších muzeí světa Ermitráž - sídlo ruských carů Carskoje Selo - letní sídlo Petra Velikého Petrodvorce - Tallinn, hlavní město Estonska - Riga a Stará Riga - Vilnius - Tarkai
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-198
16.6 - 27.6.2020
11
Praha a další níže
17 990,-
Odjeto
002-199
9.7 - 20.7.2020
11
Praha a další níže
17 990,-
Odjeto
002-200
22.7 - 2.8.2020
11
Praha a další níže
17 990,-
Zrušeno
002-201
4.8 - 15.8.2020
11
Praha a další níže
17 990,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z ČR pozdních večerních hodinách po trase Br, Lit, Sv, Pa, HK, Po, Praha; dále Ol – 250 Kč; Os – 500 Kč

2. den: odjezd z Prahy po půlnoci do SRN, ráno ROSTOCK, prohlídka města, trajekt do švédského TRELLEBORGU, v noci vylodění a odjezd do STOCKHOLMU

3. den: Ráno příjezd do švédské metropole STOCKHOLM, celodenní prohlídka Gamla Stan (Staré město) s královským palácem, parlamentem, radnicí a kostelem Storkyran. Moderní radnice, v níž se udělují Nobelovy ceny, unikátní námořní muzeum Vasa. Večer nalodění na trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. kajutách), romantická plavba Baltským mořem kolem stovek ostrůvků

4. den: Ráno bohatá snídaně na lodi, vylodění ve finském Turku a jízda autobusem do hlavní metropole. HELSINKY, prohlídka okolí přístavu, Uspenská katedrála, navštívíme moderní kostel Skalní chrám - Temppeliaukion kirkko, halu Finlandia, Olympijský stadion - dějiště LOH 1952, Sibeliův monument - památník nejslavnějšího finského skladatele. Přejezd do střediska zimních sportů LAHTI. Cesta nádhernou jezerní krajinou do oblasti Savonlinny, ubytování

5. den: Návštěva jednoho z nejkrásnějších měst Finska SAVONLINNY, rozkládajícího se na dvou ostrovech mezi jezery, zastávka u impozantního vodního hradu OLAVINLINNA. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU. Ubytování v hotelu. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod

6. den: PETROHRAD (UNESCO), město založené r. 1703 Petrem Velikým na ostrovech a bažinách v ústí Něvy. Okružní jízda městem – domek Petra I. Velikého, Smolný klášter, Křižník Aurora odstartoval jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin minulého stol. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností města. Ermitáž, jednoho z nejslavnějších světových muzeí a galerií na honosném Palácovém nábřeží, bezkonkurenční sbírky uměleckých pokladů. Zaječí ostrov, historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla s hrobkou P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty. Návrat na nocleh

7. den: Městečko PUŠKIN, jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo. Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka Kateřinského paláce Kateřiny II. Veliké – mistrovské dílo baroka s dechberoucí jantarovou komnatou. Odpoledne Petrohrad, náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka. Z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední budovy Admirality a Ermitáže. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno

8. den: Letní rezidence Petra Velikého PETRODVORCE, rozkládající se přímo na břehu Finského zálivu. Prohlídka grandiózního parku, jemuž dominuje Velká kaskáda (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Odjezd z Ruska, večer ubytování v estonském TALLINNU

9. den: TALLINN (UNESCO), hlavní město Estonska na břehu Finského zálivu. Staré město obehnané mohutnými hradbami s věžemi a cimbuřím, připomíná malebností svých uliček Prahu. Uvidíme bránu Viru, Radniční náměstí s gotickou katedrálou, hanzovní cechovní a kupecké domy. Odjezd, večer ubytování v Lotyšsku – RIGE

10. den: Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA. Stará Riga – středověké jádro města (UNESCO) s nejstaršími kamennými domy v zemi, ulice Kalku, červený cihlový kostel sv. Petra, ulice Skarňu, gotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, Rižský hrad – sídlo prezidenta. Odjezd, večer ubytování Litva – VILNIUS

11. den: Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností hlavního litevského města VILNIUS (UNESCO) na řece Neris – Katedrální náměstí, věž Gedimino, Pilies gatvė (Hradní ulice), Radniční náměstí, dlážděné uličky Starého města, Jitřní brána. Program zakončí v bývalém sídle litevských knížat – vodní hrad TRAKAI a modlitebny a muzea tajemného etnika Karaimů. Odjezd, noční průjezd Polskem

12. den: Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách a následné rozvozy


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám

Doprava

autobusem, trajekty Rostock/Trelleborg a Stockholm-Turku/Helsinky

Ubytování

7x hotel, 1x 4lůž. kajuta na trajektu Stockholm-Turku/Helsinky

Stravování

8x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

Rostock – vstup do kostel 1,50 €, Stockholm – vstup do kostelů 50–60 SEK, Stockholm – Vasa muzeum 130 SEK cca 16 €, Stockholm – Královský palác 25 SEK cca 14,50 €, Helsinky – skalní chrám 3 €, Petrohrad – Ermitáž – muzeum + budovy štábu 22 €, Petrohrad – Petropavlovská pevnost + chrám 9 €, Petrohrad – Petrodvorce – zahrady 900 RUB, Petrohrad – lodní projížďka po Něvě 800 RUB, Petrohrad – Isakijevský chrám a kolonáda – denní vstup 250 RUB, kolonáda 150 RUB (večerní vstup 400 RUB, kolonáda 300 RUB), Petrohrad – Chrám Spasitele Na Krvi – denní 250 RUB (večerní vstup 400 RUB), Petrohrad – Katedrála Panny Marie Kazaňské zdarma, Petrohrad – Ruské muzeum (alternativně) 500 RUB, Petrohrad – noční otvírání mostů (dle počtu osob)10 €, Petrohrad – doprava – autobus nebo tramvaj 40 RUB, metro 45 RUB (neomezeně dlouho bez přestupu), Tallinn – Městské muzeum 5 €, Riga – Národní galerie 6 €, Vilnius – Muzeum KGB 4 €, Vilnius – hrad a katedrála zdarma, Trakai – hrad 7 €, Trakai – modlitebna a muzeum Karaimů 2,50 €

Kapesné

Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150-180 EUR, 300-500 SEK (nebude možné směnit na místě – doporučujeme objednat předem v České spořitelně), 1500 RBL

Měna

Rusko – základní ruská měna je 1 rubl (RUB). Orientační směnný kurz rublu je poslední dobou značně kolísavý s klesající tendencí. Orientačně – Petrohrad – březen 2018 – 1 €/71 RUB, 1 USD/55 RUB. V ČR je možnost vyměnit si RUB ve směnárnách ruské spořitelny Sberbank. Pokud máte možnost, doporučujeme část svých finančních prostředků vyměnit již v ČR. Zjednodušeně řečeno, částka v rublech je cca ½ částky v Kč.

Švédsko – základní měnou je 1 švédská koruna (SEK). Orientační směnný kurz je cca 1 SEK/2,83 Kč. Vstupy ve Švédsku je možno platit v €. Zpět vám však bude vráceno v SEK. Rok 2017 byl ve Švédsku rokem výměny bankovek a mincí. Od června 2017 neplatí staré bankovky (obrázek níže) a mince (10 SEK) a není možno tyto ani kde vyměnit. Abyste se vyhnuli problémům, zkontrolujte si prosím švédské peníze, které si s sebou vezmete. SEK je možno v ČR předem objednat v České spořitelně.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Rostock - Stockholm - Helsinky - Lahti - Savonlinna - Petrohrad - Tallinn - Riga - Vilnius- Trakai

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu