autokarem hotel Polopenze Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Země s živoucí historií i legendami. Nejznámější starověké památky opředené pověstmi o řeckých božstvech a hrdinech, relaxace na krásných plážích letoviska Tolo a vynikající místní gastronomie. Též letecká varianta. Existuje také varianta tohoto zájezdu: A82x - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem, trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 7x hotel***, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytové taxy, fakult. akce a vstupné
Příplatky
3.900 CZK - jednolůžkový pokoj
800 CZK na osobu - 4lůž. kabina na trajektu
352 CZK komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Soluň, jedno z největších měst, byzanstské památky - Olymp, vyhlídka na úbočí hor, kde sídlili bohové - Meteora, kláštery ve skalách - Delfy se starověkou většírnou - celodenní Athény - Korint - Epidauros, divadlo - Mykény - Tolo, pobyt u moře - Sparta - Mystra, opevnění, hrad, klášter - Olympia - Patras
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-141
11.5 - 21.5.2019
10
Praha a další níže
14 790,-
Po termínu
092-143
1.10 - 11.10.2019
10
Praha a další níže
14 790,-
Po termínu
092-145
11.10 - 21.10.2019
10
Praha a další níže
14 790,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy dopoledne, nástupní a svozová místa - Pardubice, Poděbrady, Hradec Králové, Brno, za příplatek 250 Kč možný svoz z Olomouce a za 500 Kč z Ostravy, transfer přes Maďarsko

2. den: Makedonií (srdce starověké helénistické říše) do Řecka, SOLUŇ (UNESCO), druhé největší města Řecka, pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, nádherné byzantské kostely, Agios Dimítrios (největší kostel v zemi), Agía Sofia, připomínající mešitu v Istanbulu, Bílá věž, nejslavnější pamětihodnost města, ubytování v Soluni

3. den: autobusem kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, výjezd na vyhlídku, údolí Tempé, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna, návštěva jedinečných klášterů METEORA (UNESCO) tyčících se na vrcholcích bizarních skal - prohlídka některých z 6 klášterů

4. den: Thermopylský průsmyk, památník u THERMOPHYL připomínající bitvu s Peršany, archeologický areál starověkých Delf (UNESCO), podle antické mythologie zde byl střed světa, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám, slavná věštírna, Tholos, Athénin chrám, klášter Osios Loukas, zasvěcený poustevníkovi a léčitelovi svatému Lukáši, nejvýznamnější středověká stavba Řecka,

5. den: celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), Akropole s Parthenónem a Erechteionem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum, malebné uličky čtvrti Pláka, chrám Dia, starý olympijský stadion, Hadriánův oblouk

6. den: cesta na poloostrov Peloponés, archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion), EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek s největším divadlem v Řecku, starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreova pokladnice, šachtové hroby z 16. století před naším letopočtem, ubytování v přímořském letovisku

7. den: pobyt u moře v letovisku TOLO, v ranních hodinách návštěva elegantního přístavu NAFPLIO, pevnost Palamidi, chodníky dlážděné mramorem, malebný přístav

8. den: prohlídka starověké SPARTY, kdysi jeden z nejmocnějších městských států Řecka, Artemidin chrám, areál MYSTRA (UNESCO), tajemné opevnění v byzantském stylu, hrad, zdobené kostely a kláštery, cesta přes krásné pohoří Tayget na ubytování v Olympii

9. den: starověká OLYMPIE (UNESCO) u soutoku řek Alfeiós a Kládeos, posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, Archeologické muzeum, pozdě odpoledne nalodění v PATRASU na trajekt do Itálie, plavba Středozemním mořem

10. den: okolo poledne vylodění v Itálii, příjezd do ČR v nočních až časně ranních hodinách následujícího dne


CK si vyhrazuje možnost drobných změn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

Autobus je vybaven klimatizací, DVD a minibarem. Za české koruny je možné zakoupit studené i teplé nápoje. Z Itálie do Řecka a zpět trajekt (polohovací sedadla), za příplatek možno zajistit 4lůžkovou kabinu. Časy odjezdů a místa nástupu budou klientům sděleny v informacích, které obdrží před odjezdem.

Ubytování

***hotely - 2lž. pokoje s příslušenstvím v oblasti Soluň, Kalabaka, Atény, Tolo, Olympia.
1x přenocování cestou na polohovacích sedačkách trajektu (2x ubytování ve 4lůžk. kajutě B4 - platí pouze pro klienty, kteří si tuto službu zajistili v CK).

Stravování

polopenze

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

SOLUŇ: Agios Dimítrio zdarma, Bílá věž 3 €
Meteora 3 €/1 klášter
Delfy s muzeem 12 €
Osios Loukas 4 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
Mystra 12 €
OLYMPIA s muzeem 12 €
ATHÉNY: pouze Akropolis 30 €, Akropolis a sdružené vstupné do 6ti památek 30 €
Jízdné v Athénách 1,4€

Studenti se studentským průkazem (ISIC), novináři, lidé nad 65 let a mládež ve věku 18 – 25 let mají nárok na zlevněné vstupné.

Kapesné

doporučujeme nejméně 70 € na vstupné

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Poznámky

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře nutné muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně.
Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve speciálně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty.

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V zásuvkách řeckých sítích koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér. Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli supermarketu.

ČASOVÝ POSUN
Řecko je v časovém pásmu GTM + 2, tudíž je zde o hodinu více než v České republice.

Soluň - Olymp - Meteora - Delfy - Osios Loukas - Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Sparta - Mystra - Olympia - Patras

Nejslavnější město starověkého Řecka, centrum vzdělanosti, filosofie a vědy, nyní kvetoucí řecká metropole se skvělými antickými památkami. Poznejte jeho památky a muzea během eurovíkendu nebo na poznávacích zájezdech...

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Řecko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Řecko, za starověkými památkami 2020

Řecko a ostrovy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 7x hotel***, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce
09.05 - 19.05 14 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu