letecky hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu
Přidat k oblíbeným zájezdům Dovolená v Řecku tak trochu jinak - pro všechny, kteří si tuto zemi oblíbili, jsou rádi u moře, ale chtějí také cesty za poznáním. Zájezd propojuje volné dny u Jónského moře s poznáním krásných ostrovů. Učaruje vás zdejší pohostinnost, přírodní krása, fascinující hory a vody Jónského moře. Toto vše symbolizuje Jónské souostroví.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
letenka Praha/Vídeň - Zakynthos, Preveza – Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do Prahy), transfery z/na letiště, let. taxy, dopravu místním busem po Řecku, veškeré trajekty při přejezdech, 9x ubytování v hotelu 2-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) 3x Zakynthos, 3x Kefalonie, 3x Lefkada, 9x snídani, průvodce, pojištěné CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, fakult. lodní výlety, vstupné (100€) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.400 Kč za 1lůžkový pokoj
3.100 Kč za 9x večeře
550 Kč za komplexní pojištění K5S
300 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
ostrov Lefkáda, pobyt u moře a okruh ostrovem po památkách, výhledech a plážích - lodní výlet na ostrovy Skorpios (jeskyně) a Meganissi - Kefalonia, pobyt u moře, návštěva vinařství, klášter, krápníková jeskyně - Zakynthos, možnost plavby k Modrým jeskyním 
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
012-567
10.9 - 19.9.2021
9
Praha nebo Vídeň a další níže
27 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy/Vídně s průvodcem na ostrov Zakynthos, transfer na hotel, ubytování

2. den: pobyt u moře, koupání, odpočinek

3. den: celodenní okruh po ostrově Zakynthos, návštěva a prohlídka stejnojmenného hl. města, náměstí Solomou, kostel sv. Dionýse (patron ostrova), tradiční uličky s podloubími, zastávka na kopci Bochali s nádherným výhledem na město, přejezd na sever ostrova do tradiční vesnice KATASTARI, nejznámější místo Zakynthosu a potažmo pak celého Řecka, pláž Navagio se ztroskotanou obchodní lodí, tuto nádhernou scenérii si prohlédneme a vyfotíme z vysokého útesu, nedaleko se nachází nejstarší klášter ostrova Anafonitria a poslední zastávkou bude vesnice EXO CHORA, kde uvidíme nejstarší olivovník na ostrově, počítá se mu až 2000 let

4. den: trajektem na ostrov Kefalonie, po vyplutí z přístavu uvidíme Modré jeskyně, vyhlášenou přírodní atrakci oblasti, transfer do hotelu a odpočinek u moře, koupání

5. den: za poznáním ostrova Kefalonie, okruh ostrovem s návštěvou kláštera Sv. Gerasima, zasvěceného svatému patronovi ostrova, návštěva vinařského závodu Robola, krápníkové jeskyně Drogarati a částečně zatopené jeskyně Melissani, zastávka na oběd v AGIA EFIMIA, malebný přístav s jachtami, obklopený horskými svahy a pohledy na sousední Ithaku, domov Odyssea, nad pláž Myrtos, o které místní říkají, že je nejkrásnější pláží Středomoří - zastávky na focení, na závěr dne prohlídka ARGOSTOLI, velmi živé hl. město a letovisko s úzkými klikatými uličkami, obklopené všudypřítomnou zelení, původní městečko bylo zničeno zemětřesením v roce 1953 a přestavěno do dnešní podoby.

6. den: pobyt u moře, koupání, odpočinek, individuální volno

7. den: trajektem na ostrov Lefkada, odpočinek u moře, volný den ke koupání

8. den: okruh ostrovem Lefkada, poznání ostrova s koupáním na západním pobřeží, obranná benátská pevnost Santa Maura, poté pravoslavný klášter Faneromeni, kdysi hlavní křesťanské centrum ostrova, odkud se naskýtá nádherný panoramatický pohled na okolní krajinu a pobřeží, horská vesnička KARYA, volno na procházku nebo malé občerstvení, přejezd na západní pobřeží ostrova na koupání k písečné pláži Kathisma, jedna z nejkrásnějších na ostrově, podél západního pobřeží směrem na jih, do VASSILIKI, druhé nejnavštěvovanější letovisko ostrova a světoznámým střediskem windsurfingu, místní pláže jsou ideálním místem k vychutnání odpolední kávy

9. den: pobyt u moře nebo fakultativní lodní výlet na ostrovy Scorpios a Meganissi, během plavby poznáme krásu ostrovů i chuť řecké kuchyně, koupání v jeskyni Papanikolis, ostrov Meganissi a tradiční městečko SPARTOCHORI, lodí kolem ostrova Scorpios řeckého magnáta A. Onassise, přičemž se dozvíme vše, co se týká Onassisova života a jeho manželství s J. Kennedyovou, se kterou se v kostele na Scorpiosu oženil a kde také i žili

10. den: transfer na letiště, odlet dle letového řádu do Prahy/Vídně


CK si vyhrazuje možnost drobných změn programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám.

Doprava

letecky do Řecka a zpět, po Řecku autobusem, trajekty na ostrovy, fakult. lodní výlety.

Ubytování

9x hotely 2-3* (2lůžkové pokoje s příslušenstvím) 3x Zakynthos, 3x Kefalonie, 3x Lefkada

Stravování

9x snídaně
Orientační ceny potravin a nápojů
chléb 1 €, voda 1,5 L 0,8 €, pivo 0,5 L 1,2 €, bageta 1 €, víno 0,7 L 5-10 €, máslo 250 g 1,5 €, káva (v restauraci) 2-4 €, večeře 1 chod (v restauraci) 8-12 €, gyros kuřecí (ve stánku) 3 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Parga - hrad je zdarma, případná návštěva výrobny oliv 5 Eur
Lefkada - hrad Agia Mavra zdarma, klášter Faneromeni zdarma
Výlet Scorpios a Meganissi - cca 40 Eur
Kefalonia - klášter Agios Gerasimos 5 Eur, Drogarati jeskyně 3,5 Eur, Melissani jeskyně 7 Eur
Zakynthos - případný výlet na lodičce do Modrých jeskyní za cca 5 Eur
Olympia - 12 Eur

Kapesné

Doporučujeme min. kapesné ve výši 200 € - není podmínkou všechny vstupy a fakultativní výlety absolvovat.
Vstupné do navštívených objektů a fakult. plavby lodí u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci „cena zahrnuje“ výslovně uvedeno jinak

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Parga - Karya - Vasiliki - Sparochori - Zakynthos - Katasari -Lefkada -Kefalinie

Nejslavnější město starověkého Řecka, centrum vzdělanosti, filosofie a vědy, nyní kvetoucí řecká metropole se skvělými antickými památkami. Poznejte jeho památky a muzea během eurovíkendu nebo na poznávacích zájezdech...

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Řecko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu