letecky hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jedinečná kombinace relaxace na nádherných plážích a objevování krás tajuplného kraje Albánie a nejzelenějšího řeckého ostrova Korfu, který je právem nazýván Smaragdový ostrov. 
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
zpáteční letenku z Prahy či Brna/Ostravy na Korfu vč. poplatků (v ekonomické třídě), transfery, trajekty a výlety dle programu na Korfu a v Albánii, 11x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 11x snídani, 10x večeři, 3x oběd, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu (na Korfu cca 18 €/pokoj/pobyt), fakult. služby, vstupné do objektů (25 €), a vše ostatní co není v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.900 Kč za 1lůžkový pokoj
660 Kč za komplexní pojištění K5S
360 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
pobytová taxa na Korfu cca 18 €/pokoj/pobyt
ostrov Korfu, pobyt u moře, kouzelné zátoky, výlety po ostrově - Achillon, zámek rakouské císařvony Alžběty - Albánie: Saranda, antické památky - Gjirokaster (UNESCO) - vyvěračka Modré oko - Albánská riviéra - Butrint, archeologický areál (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-130
19.9 - 30.9.2024
11
Praha - letiště V. Havla , Brno - letiště , Ostrava - letiště L. Janáčka a další níže
32 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy/Brna/Ostravy na Korfu, transfer do hotelu s bazénem, večeře

2. den: celodenní koupání, indiv. volno, večeře

3. den: celodenní výlet do hlavního města KORFU - Kerkýra, letní zámeček Achillon, postavený pro rakouskou císařovnu Alžbětu Sissi, poloostrov Kanoni, výhled na Myší ostrov a klášterní ostrov Vlacherna, palác Mon Repos, koloniální architektura, ruiny tří starověkých chrámů, největší řecké náměstí Spianada, kostel sv. Spyridiona, indiv. možnost posezení u kávy, romantické podloubí Liston z dob Napoleona, návrat na ubytování na večeří

4. den: celodenní koupání, indiv. volno

5. den: půldenní výlet do PALEOKASTRITSI, mužský ortodoxní klášter ze 13.st., krásný výhled na záliv a moře z místních zahrad, indiv. koupání v moři, barevné pláže, fakult. projížďka lodí s proskleným dnem nebo tradičními loďkami do jeskyň. během zpáteční cesty zastavení na vyhlídce Bella Vista, impozantní výhled, vesnička MAKRADES, možnost nákupu tradičních výrobků, olivový olej, koření, víno, návrat na ubytování NA VAČEŘI

6. den: celodenní koupání, indiv. volno

7. den: ranním trajektem do města SARANDA, brána do jižní Albánie, hlavní turistické letovisko, promenáda, zbytky stavby antického města z 5.st., odpoledne Lekures s výhledem na Korfu, odjezd na ubytování, večeře

8. den: celodenní výlet do vnitrozemí Albánie, Během dne pro nás bude zajištěn i oběd, Údolím říčky Bystrice pojedeme kolem dvou vodních elektráren Stalin I a Stalin II (nyní přejmenovaných na Bistrica I a Bistrica II), raně byzantského kostela sv. Nikolaje, který se tyčí na nízké vyvýšenině uprostřed ruin starého kláštera v blízkosti řecké vesničky MESOPOTAMI, procházka k neobvyklému geologickému jevu tektonického původu zvaný „Syri i kalter“ – Modré oko, mohutný pramen řeky Bystrica, který zachytává vodu z údolí Drinos a tvoří zde jezírko s ledově chladnou vodou, odpoledne GJIROKASTËR (UNESCO), městě bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typickými pro jihoalbánskou architekturu, pevnost vysoko nad městem a údolím řeky Drin, kde je vojenské muzeum a navštívíme i etnografické muzeum, původně rodný dům diktátora Envera Hodži, Návrat na večeři a ubytování.

9. den: Albánská riviéra, pláže s průzračně modrou vodou, divoké pobřeží, tradiční vesnice v zátokách, zbytky hradu Himara, PORTO PALERMO, bývalá ponorková základna z dob komunismu, hrad Ali Pasha, koupání, fakult. oběde na jedné z pláží Albánské Riviéry, návrat na ubytování

10. den: celodenní koupání, indiv. volno

11. den: polodenní výlet: historické město BUTRINT, podle legendy založeno Helenusem a uprchlíky z Tróje, nejvýznamnější antický areál v Albánii (UNESCO), pozůstatek starověkého města BUTHROTUM, památky řeckého i římského období, zbytky hradeb a obranných věží, baptisterium, benátská pevnost, oběd, při zpáteční cestě TEKKE, svatině mystického řádu Bektaši, odpoledne relaxace, koupání, večeře

12. den: trajekt na Korfu, transfer na letiště, odlet do Prahy/Brna/Ostravy


CK si vyhrazuje možnost drobných změn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

letecky Praha/Brno/Ostrava-Korfu-Praha/Brno/Ostrava, dále doprava trajekty a autobusem

Ubytování

11x hotely 3* (2lůžkový pokoj s příslušenstvím)

Stravování

11x snídani, 10x večeři, 3x oběd

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

letní zámeček Achillion 7 €, palác Mon Repos 4 €, Gijrokastěr - vojenské a etnografické muzeum 200 leke, Lekures zdarma

Kapesné

doporučujeme nejméně 90 € na vstupné

Pořadatel: Travel 2002, spol. s r. o., IČO: 46980211

Korfu - Achillon - Makrades - Saranda - Tekke - Gjirokaster - Modré oko - Albánská riviéra - Porto Palermo - Butrint

Nejslavnější město starověkého Řecka, centrum vzdělanosti, filosofie a vědy, nyní kvetoucí řecká metropole se skvělými antickými památkami. Poznejte jeho památky a muzea během eurovíkendu nebo na poznávacích zájezdech...

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Řecko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu