letecky hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jedinečná kombinace relaxace na nádherných plážích a objevování krás tajuplného kraje Albánie a nejzelenějšího řeckého ostrova Korfu, který je právem nazýván Smaragdový ostrov. 
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
zpáteční letenku z Prahy či Brna/Ostravy na Korfu vč. poplatků (v ekonomické třídě), transfery, trajekty a výlety dle programu na Korfu a v Albánii, 10x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 10x snídani, 9x večeři, 3x oběd, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytovou taxu (cca 7,5€), fakult. služby, vstupné do objektů (20 €), večeři s živou hudbou 11. den (27 €)
Příplatky
2.900 Kč za 1lůžkový pokoj
660 Kč za komplexní pojištění K5S
360 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
pobytová taxa na Korfu cca 7,50 €/pokoj/pobyt
ostrov Korfu, pobyt u moře, kouzelné zátoky, výlety po ostrově - Achillon, zámek rakouské císařvony Alžběty - Albánie: Saranda, antické památky - Gjirokaster (UNESCO) - vyvěračka Modré oko - Albánská riviéra - Butrint, archeologický areál (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-130
18.9 - 28.9.2023
10
Praha - letiště V. Havla , Brno - letiště , Ostrava - letiště L. Janáčka a další níže
29 490,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy/Brna/Ostravy na Korfu, transfer do hotelu s bazénem

2. den: celodenní koupání, indiv. volno

3. den: celodenní výlet do hlavního města KORFU - Kerkýra, letní zámeček Achillon, postavený pro rakouskou císařovnu Alžbětu Sissi, poloostrov Kanoni, výhled na Myší ostrov a klášterní ostrov Vlacherna, palác Mon Repos, koloniální architektura, ruiny tří starověkých chrámů, největší řecké náměstí Spianada, kostel sv. Spyridiona, indiv. možnost posezení u kávy, romantické podloubí Liston z dob Napoleona, návrat na ubytování

4. den: celodenní koupání, indiv. volno

5. den: půldenní výlet do PALEOKASTRITSI, mužský ortodoxní klášter ze 13.st., krásný výhled na záliv a moře z místních zahrad, indiv. koupání v moři, barevné pláže, fakult. projížďka lodí s proskleným dnem nebo rychlými čluny, během zpáteční cesty zastavení na vyhlídce Bella Vista, impozantní výhled, vesnička MAKRADES, možnost nákupu tradičních výrobků, olivový olej, koření, víno, návrat na ubytování

6. den: ranním trajektem do města SARANDA, brána do jižní Albánie, hlavní turistické letovisko, promenáda, zbytky stavby antického města z 5.st., odpoledne Lekures s výhledem na Korfu, odjezd na ubytování, večeře

7. den: vnitrozemí Albánie, GJIROKASTËR (UNESCO), město bílých střech, hrad, typické jihoalbánské domy, pevnost vysoko nad městem a údolím řeky Drin, vojenské a etnografické muzeum, rodný dům diktátora Envera Hodži, oběd, ,,Syri i kalter´´- Modré oko, bezedný pramen řeky Bystrica připomínající lidské oko, údolí vodních elektráren postavených za pomoci československých odborníků

8. den: Albánská riviéra, pláže s průzračně modrou vodou, divoké pobřeží, tradiční vesnice v zátokách, zbytky hradu Himara, PORTO PALERMO, bývalá ponorková základna z dob komunismu, hrad Ali Pasha, koupání, fakult. oběde na jedné z pláží Albánské Riviéry, návrat na ubytování

9. den: celodenní koupání, indiv. volno

10. den: historické město BUTRINT, podle legendy založeno Helenusem a uprchlíky z Tróje, nejvýznamnější antický areál v Albánii (UNESCO), pozůstatek starověkého města BUTHROTUM, památky řeckého i římského období, zbytky hradeb a obranných věží, baptisterium, benátská pevnost, oběd, koupání na pláží Ksamil, možnost doplavat k malým ostrůvkům utopeným v tyrkysové zátoce, fakult. V podvečer možnost fakultativně se zúčastnit albánského večera – západ slunce s večeří za doprovodu živé albánské hudby (27 EUR/os.).

11. den: trajekt na Korfu, transfer na letiště, odlet do Prahy/Brna/Ostravy


CK si vyhrazuje možnost drobných změn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

letecky Praha/Brno/Ostrava-Korfu-Praha/Brno/Ostrava, dále doprava trajekty a autobusem

Ubytování

10x hotely 3* (2lůžkový pokoj s příslušenstvím)

Stravování

10x snídani, 9x večeři, 3x oběd

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

letní zámeček Achillion 7 €, palác Mon Repos 4 €, Gijrokastěr - vojenské a etnografické muzeum 200 leke, Lekures zdarma

Kapesné

doporučujeme nejméně 90 € na vstupné

Pořadatel: Travel 2002, spol. s r. o., IČO: 46980211

Korfu - Achillon - Makrades - Saranda - Tekke - Gjirokaster - Modré oko - Albánská riviéra - Porto Palermo - Butrint

Nejslavnější město starověkého Řecka, centrum vzdělanosti, filosofie a vědy, nyní kvetoucí řecká metropole se skvělými antickými památkami. Poznejte jeho památky a muzea během eurovíkendu nebo na poznávacích zájezdech...

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Řecko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu