autokarem hotel Snídaně Relaxační víkendy Termální lázně a wellness Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Poznávací zájezdy s ochutnávkami
Přidat k oblíbeným zájezdům
Tyrolský Innsbruck , sídlo tyrolských králů , symbol horských velikánů, lyžařských a turistických tras, kouzelných rázovitých osad, ale i uzel nostalgických ozubnicových parních železnic, tramvají a lanovek a k tomu Křišťálový svět Swarowski.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3 * (2lůžkové pokoje), 2x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, veškeré jízdné, vstupné a lanovky (60 €) a vše, co není uvedeno v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.700 Kč za 1lůžkový pokoj
175 Kč za komplexní pojištění
150 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Brixlegg, dílna na výrobnu svíček - Rattenberg, sklárna - renesanční zámek Ambras, interiéry z 16. století - Wattens, svět křišťálového skla Swarowski - Innsbruck - prehistorický skanzen Ötzidorf - vodoppád Stuibenfall - koupání v termálních lázních Aqua Dome
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-292
24.9 - 28.9.2022
4
Praha a další níže
6 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odjezd z Prahy ve 23.45 (po trase na Pl, Rozvadov) do Rakouska - Tyrolska

2. den: 1. vlakové dobrodružství - nostalgickým úzkorozchodným vláčkem k  alpskému jezeru Achensee, procházka s možností plavby vyhlídkovou lodí a výhledů do krajiny na Branderbergské Alpy, renesanční skvost zámek Ambras, arcivévody Ferdinanda Tyrolského, sbírky umění, brnění a kabinet kuriozit, jedinečné zámecké zahrady, Křišťálový svět Swarowski, exkluzivní prezentace a muzeum, největší broušený křišťál světa, stylový obchod i kavárna, přejezd na ubytování

3. den: vyjížďka lanovou drahou na ikonickou horu nad INNSBRUCKEMPatscherkofel, vyhlídky, turistika do údolí, INNSBRUCK, katedrála Sv. Jakuba, kostel Hofkirche, nejzachovalejší středověká ulice Rakouska - Maria - Theresien Strasse, Hofburg, sídlo bavorských i tyrolských králů, nebo světoznámý symbol města, Goldenes Dachl - dům s balkónem se zlatou stříškou, panoramatickou tramvajovou tratí Mittelgebirgsbahn na tyrolský venkov, nabízející idylické scenérie, alternativně pozemní lanovou drahou k olympijskému areálu (skokanský můstek Bergisel), návrat na ubytování

4. den: SEEFELD IN TIROL, výchozí bod pro pohodové i náročné turistické trasy, pestrá pěší zóna a olympijský zážitkový bazén (exteriéry), cesta přes Brenerský průsmyk po legendární alpské trati Brennerobahn s výhledy na jeden s nejvyšších silničních mostů Evropy - Europabrucke, zastávka v typické tyrolské vísce ST. JODOK, výstup z vlaku v hraničním městečku BRENNER/BRENNERO, kterým přímo ve městě prochází rakousko-italská hranice, typické rakouské i italské výrobky, pozdě večer odjezd zpět do ČR

5. den: příjezd do ČR ráno


CK si vyhrazuje právo úpravy programu nebo přesuny jeho částí podle počasí a aktuálních jízdních řádů, popřípadě aktuálních otvíracích dob.olympijský bazén v tomto termínu ještě není otevřen.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

2x hotel 3* u Innsbruku (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

2x snídaně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Ambras, prohlídka zámku: 10 €
WATTENS: svět Swarovski 19 €

doporučujeme na vstupné 50 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Archeologický park ledového muže
V roce 1991 bylo v Ötztalských Alpách objeveno v ledu mumifikované tělo muže, který žil v tom kraji ve 4. tisíciletí př.n.l. Okamžitě vzbudil velkou senzaci a další archeologický průzkum přinesl četné objevy svědčící o tom, že místo bylo osídleno už kolem r. 8 000 př.n.l. Ačkoliv samotné tělo, všeobecně zvané familiárně Ötzi, bylo nalezeno již za italskou hranicí, a proto bylo převezeno do Bolzana, na rakouském území v Umhausenu vznikl na základě průzkumů archeologický park s rekonstruovanou prehistorickou osadou. Návštěvníci v něm mohou získat představu o životě a bydlení Ötziho a jeho současníků. V osadě obehnané palisádou se nachází např. obilné políčko, sýpka, včelín, obětiště, keramická pec, chlebová pec, pohřebiště, v jednotlivých chatrčích jsou představovány různé stránky života osadníků, nechybí ani dobytek (ovce, vepři, hovězí dobytek a také kůň Převalského), lze se tu poučit o stavbě chatrčí, lovu, horolezectví, lukostřelbě, drsný život osadníků znázorňuje "škola přežití.
více informací na http://www.oetzi-dorf.at
Muzeum "ledového muže" v Bolzanu - více informací, viz: http://www.archaeologiemuseum.it/en/tourism
Zámek Ambras
Habsburský zámek Ambras vznikl na místě původního středověkého hradu, který vznikl už ve 10. století (název zněl tehdy Amras) a náležel bavorskému rodu hrabat z Andechsu. Před druhou polovinou 12. století byl zničen, poté na jeho místě vznikl nový hrad tyrolských knížat, který byl posléze v 16. století přestavěn na renesanční Horní zámek. Tehdy si ho zvolil za své sídlo arcivévoda Ferdinand Tyrolský, druhorozený syn českého krále Ferdinanda I. a od roku 1564 oficiálně vládce Tyrolska (předtím zastával úřad místodržitele v Čechách a sídlil v Praze). Je známý především díky svému zprvu tajnému sňatku s měšťankou Filipínou Welserovou. Právě pro ni nechal Ferdinand zřídit druhý, Dolní zámek. V Horním zámku zřídil přepychově zdobený Španělský sál a zanechal po sobě sbírky umění, knih, zbraní a brnění a také kabinet kuriozit. Ke dvoru tyrolského arcivévody přicházeli i mnozí čeští šlechtici.
Po Ferdinandově smrti zdědil zámek jeden z jeho synů z manželství s Filipínou, ten ho však prodal i se vším vybavením a sbírkami císaři Rudolfu II. Ambras byl nadále majetkem Habsburků, ale zůstal neosídlený a neudržovaný. Kvůli špatné péči byly poškozeny především mnohé knihy. Časem byla většina cenností odvezena do Vídně. Ambras se stal v 19. století ještě načas sídlem dalšího místodržícího, arcivévody Karla Ludvíka (bratra císaře Františka Josefa). Ve 20. století, poté, co správa zámku přešla na Uměleckohistorické muzeum ve Vídni, byla posléze část původních Ferdinandových sbírek na Ambras vrácena a zpřístupněna veřejnosti.
V interiéru zaujme především Císařský sál s malbami dvanácti římských císařů, již uvedený renesanční Španělský sál, vyzdobený portréty řady vládců Tyrolska až po arcivévodu Ferdinanda (mezi jinými je zde i známá kněžna Markéta Pyskatá), krásné vnitřní nádvoří, jehož sgrafitová výzdoba připomíná to nejhezčí z české renesance, kaple svatého Mikuláše a konečně lázeň Filipíny Welserové, k níž náležela i sauna. Součástí prohlídky jsou potom sály s brněním, rozsáhlou galerií portrétů členů habsburského rodu a různých jejich příbuzných od 14. do 18. století (najdeme tu např. i anglickou královnu Alžbětu Tudorovnu či rumunského knížete Draculu), renesanční sbírkou umění a kuriozit (neboli kunstkomorou) a sbírkou gotického sochařství. Připravuje se také turecký sál.


Křišťálový svět Swarovski
Fantastický svět křišťálu Swarovski v tyrolském městečku Wattens je druhé nejnavštěvovanější muzeum Rakouska. Firmu Swarovski založil český sklář Daniel Svárovský, který přišel do Tyrolska z vesnice v okolí Jablonce nad Nisou. Vybral si pro svou továrnu městečko Wattens, protože řeka Inn tu poskytovala mnohem více vodní energie než řeky v severních Čechách. Proslavil se výrobou křišťálového skla, lustrů i šperků a ozdob ze skleněných „briliantů“ – vše se vyváží do celého světa a ozdobami od Swarovského se honosí významné firmy a slavné osobnosti. Firma vyrábí rovněž optické přístroje.
Křišťálový svět Swarovski je multimediálním muzeem, ve kterém se potkáte s broušeným sklem ve všemožné podobě. Jednotlivé místnosti zde navrhovali a tvořili významní umělci z celého světa (Anfré Heller, Jim Whitting) a budova a park jsou dílem renomovaných architektů. Vstupní hala je pojata jakožto březový lesík s mnoha sloupy z březových kmenů a se stěnami i stropem obloženým březovým dřevem. V pěti Komnatách zázraků se pak lze obdivovat různým uměleckým výtvorům ze skla: místnost Silent Light – Tiché světlo s křehce krásným třpytivým skleněným stromem, obklopeným čarovnou zimní krajinou (Tord Boontje), Into Lattice Sun – fantastický iluzivní prostor, dílo korejské umělkyně Lee Bulové, Studio Job Wunderkammer (dvojice tvůrců Job Smeets a Nynke Tynagelová) s úžasnou hrou barev, tvarů, kompozic i tónů, Eden s krajinou magického lesa a zrcadlovými stěnami, které vytvářejí dojem nekonečného prostoru (Fredrikson Stallard), a nakonec Timeless (Bezčasí), kde je zachycen příběh firmy Swarovski. Areál doplňují drobnější exponáty, různé sošky a umělecká díla z broušeného i hladkého skla (např. od A. Warholla, S. Dalího, J. Miró).
V zahradě o rozloze 7,5 se nachází často fotografovaná obří hlava s vodou tryskající z úst nad Zrcadlovým jezerem. Opodál je umístěn fantastický „křišťálový oblak“, křehká mlhovina vytvořená z 600 000 droboučkých skleněných krystalků, kterou společně vytvořili anglický umělec Andy Cao a francouzský Xavier Perrot. Oblak se nachází přímo nad Zrcadlovým jezerem, aby se v něm odrážela všechna ta třpytivá krása. Dále je tam skleněná herní budova, kterou projektoval renomovaný norský architekt Snøhetta. Fasádu pokrývá na 160 skleněných plošek, mezi nimiž nenajdeme dvě stejné. Zdobí je drobné motivy, které se užívají k dekoraci výrobků Swarovského.
K areálu patří také prodejna s nabídkou řady uměleckých i užitkových předmětů, šperků, módních doplňků, ale také kvalitních optických zařízení. Odpočinout a občerstvit se je možné ve skleněné budově restaurace a kavárny, kterou rovněž navrhoval Snøhetta

Lázně Aqua Dome
V rakouském Tyrolsku uprostřed Alp se nachází městečko Längenfeld s největším alpským lázeňským areálem Aqua Dome. První zmínka o místních lázních pochází už ze 16. století. V sedmdesátých letech 20. století byly dočasně uzavřeny, protože vyschly prameny, v roce 1986 však bylo díky novým průzkumům terénu objeveno termální zřídlo v hloubce 1 860 m. Léčivá voda o teplotě 40 °C, bohatá na síru, pochází z ledovců, vsakuje se do hloubky a odtud je již jako termální voda přiváděna zpět na povrch.
Vnitřní areál zahrnuje 3 bazény s termální vodou.
Venkovní areál tvoří 3 „šálkové bazény“ – jeden se slanou vodou o teplotě 36°C, s podvodní hudbou a úžasnými světelnými efekty, jeden s velkou vířivkou, jeden masážní s velkým gejzírem, kolem se otvírá výhled na třítisícové vrcholy.
Dětem je k dispozici areál Noemova archa s 90 m dlouhým tobogánem a 2 bazény.
Svět saun sestává ze sedmi různě velkých saun a parních lázní – některé z nich pojmou až 70 osob, jiné nabízí intimnější prostředí. Najdeme tu saunu pojatou jako seník, solnou parní lázeň, bylinkovou komoru, čtyři příjemné, nápaditě zařízené odpočinkové místnosti, vířivku s panoramatickým výhledem, ledovcovou jeskyni, sprchy pojaté jako vodopády… 

Innsbruck - Seefeld in Tirol - St. Jodok - Brenner

Termální lázně s moderním aquaparkem v Langenfeldu, v Ötztalských Alpách. Největší lázeňský areál v Alpách, zajímavý už tím, že zdejší horké prameny jsou napájeny vodou z ledovců, která se v hloubce ohřívá a obohacuje o síru.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu