vlakem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Za uměním a výstavami Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Folklórní slavnosti Relaxační víkendy Památky UNESCO a starověké civilizace Eurovíkendy s průvodcem a programem Poznávací zájezdy pro seniory Adventní zájezdy
Přidat k oblíbeným zájezdům
Novinka na trhu adventních zájezdů.  Vlakem po trase Semmering (UNESCO) do Grazu (Štýrský Hradec), zemské hlavní město rakouského Štýrska, je velmi pěkné historické město s řadou památek i pozoruhodnou moderní architekturou. A o adventu nabízí hned několik adventních trhů na starobylých náměstích a v uličkách i na vrchu Schlossberg, navštívíte zámek Eggenberg, supermoderní galerii Kunsthaus nebo největší sbírku zbraní. Doprava rychle a pohodlně rychlovlakem Railjet, ubytování v centru Grazu a vše pro malou skupinu do 15 osob.
Kraj Štýrsko je skutečným rájem pro turisty, milovníky přírody, umění i vína po celý rok.
adventní zájezd vlakem RailJet do Štýrska na jedinečné vánoční trhy v Grazu Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu vlakem RailJet po trase Semmering do Grazu a zpět v základní vozové třídě, 2x hotel (2lůžkový pokoj), 2x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, pobytová taxa, další doprava regionál.vlakem , busem a tramvají, vstupné (70 euro;) a vše co není uvedené v Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.600 Kč za 1lůžkový pokoj
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Štýrský Hradec - Graz - město na seznamu UNESCO, malebné historické jádro i hypermoderní budovy a pozoruhodný most - adventní trhy, speciality, vína, umělecká řemesla - Ledové jesličky - Stezka betlémů - řemeslné vánoční trhy - zámek Eggenberg - vrch Schlossberg
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-747
13.12 - 15.12.2024
2
Praha a další níže
7 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy ráno (cca 6:45), dále Kolín, Brno, Břeclav, cesta do Rakouska, cesta vlakem do metropole Štýrska - ŠTÝRSKÝ HRADEC/ GRAZ, během jízdy přes Rakousko impozantní vyhlídky na nové futuristické vídeňské nádraží Wien Hauptbahnhof, přejezd přes Alpy po technickém zázraku postaveném v 19. století - nejstarší horské železnici světa Semmering (UNESCO) s 15 tunely a 16 viadukty,  velkolepé výhledy do alpských údolí a soutěsek, odpoledne příjezd do ŠTÝRSKÉHO HRADCE - GRAZ, ubytování v hotelu v centru, společná procházka historickým centrem města na řece Mur, GRAZ je od roku 2011 pod ochranou UNESCO jako město designu. Procházka radnice, zvonkohra, palác s nádherným gotickým schodištěm, středověké uličky i exteriéry hypermoderních budov přelomu tisíciletí, návštěva nejkrásnějšího adventního trhu na hlavním náměstí Hauptplatz – největší vánoční strom před radnicí a světelná projekce na radnici - světelný adventní kalendář a štýrské speciality na vánočním trhu, punče, štýrská vína, svařáky a řemeslné výrobky

2. den: cesta za dalšími nej Štýrska: místním busem se vydáme na nejstarší fungující cisterciánský klášter na světě – klášterní komplex Rein v krásné přírodní scenérii (byl založen r. 1129 Leopoldem I., zakladatelem Štýrska), s průvodcem navštívíme baziliku, knihovnu a hrob markraběte Leopolda I., variantně individuálně návštěva farmářských trhů v GRAZU: trh Lendplatz Market na pravém břehu řeky nebo na Kaiser-Josef Platz, kde najdete spoustu štýrských specialit; dále všichni návrat do centra GRAZu - lanovou dráhou na vrch Schlossberg, procházka parkem s vánočními stánky s kouzelnými výhledy na město, hodinová věž Uhrturm a „Vánoční svět Aufsteirern“ při štýrském vínku s výhledy na město, Mauzoleum císaře Ferdinanda II., zvonkohra s orlojem Glockenspiel, individuálně návštěva galerií a muzeí, Kunsthaus (Dům umění, architekti Peter Cook a Colin Fournier, příležitostné výstavy), Murinsel (klenot moderní architektury – umělý ostrov na řece Mur a architektura moderního domu Argos (od architektky Zaha Hadid), návštěva tradičních vánočních trhů na jednotlivých náměstíčkách, nejstarší trh u františkánského kostela, řemeslné trhy a populární zážitková vánoční atrakce nasvětlené „Ledové jesličky“ , večer fakultativně večeře v jedné z místních restaurací (místní gastronomie)

3. den: ráno přesun na nádraží ve Štýrském Hradci (uschování zavazadel) a variantní program: přejezd dalším typickým dopravním prostředkem - tramvají na kraj Štýrského Hradce k výstavnému zámku Eggenberg (exteriéry), sídlu slavného rodu Eggenbergů (UNESCO, v 17. století sídlil i v jižních Čechách) nebo návrat na adventní trhy, procházka středověkými uličkami GRAZU s vystavenými historickými betlémy „Stezka betlémů“ a v 11:00 návštěva Landeszeughaus (Zbrojnice) s nejrozsáhlejší expozicí zbraní a brnění na světě (32.000 exponátů) nebo využití jedinečného historického trhu na Schlossbergu (u Schlosbergu se nachází největší podzemní skluzavka na světě, se svými 170 metry délky, po ní pojede až 30 km/hod. rychlostí) nebo návštěva příležitostných výstav v Kunsthausu (průvodce se dle dohody věnuje větší skupině, která ho nejvíce potřebuje), dále zpět na nádraží a
odjezd opět vlakem Railjet zpět do ČR s možným výstupem v Brně, Břeclavi, Kolíně,  příjezd do Prahy pozdě večer.

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuální situace.
Zájezd poskytuje mnoho nevšedních zážitků a program se tvoří dle skutečnosti a aktuálních úprav jízdních řádů.

Doprava

rychlovlakem Railjet z Prahy a zpět, do Reinu po místní železnicí nebo busem a do Eggenbergu místním busem

Ubytování

2x hotel 2*, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím.
Ubytování ve Štýrském Hradci umožňuje variantní program a individuální vyžití ve městě.

Stravování

2x snídaně formou bufetu se podává na hotelu, ostatní stravování se řeší v rámci programu a návštěvy vánočních trhů. V případě zájmu doporučí průvodce večeři v některé hospůdce

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

GRAZ: pobytová taxa 3€, galerie moderního umění (Kunsthaus) 11 €, vstup do zbrojnice 11 €, výjezd výtahem 2 € nebo lanovkou 2,70 €
zámek Eggenberg: vstup pouze do zahrad 2 €
doporučujeme zvýhodněnou vstupenku:
Universalmuseum Joanneum – lze využít sdružené vstupné za 22 € na 48 hodin / senioři 20 €
klášter Rein: 11,5 €
Jízdenky na regionální vlaky a busy:
Autobus Graz – Rein a zpět 12 €
Úschovna zavazadel 4,5 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Štýrský Hradec Graz, hlavní město Štýrska, je druhé největší město v Rakousku. Historické centrum Štýrského Hradce bylo zapsáno na Seznam UNESCO v roce 1999. Hlavním symbolem a jakýmsi poznávacím znakem Štýrského Hradce je Schlossberg – Zámecký vrch s hodinovou věží a pevností, jejíž základy pocházejí již z 9. století. Graz je znám také jako město studentů, neboť na čtyřech univerzitách tu studuje na 50 tisíc vysokoškoláků. Ve městě panuje teplé klima, které sem ze středomoří přivádí vzdušné proudy, takzvané fény
K návštěvě doporučujeme:
Schlessberg ( Zámecký vrch), Uhrturm (Hodinová věž)
Landhaus (Zemský dům), Landeszeughaus (Zbrojnice) Kunsthaus ( Dům umění) a Murinsel (umělý ostrov), katedrálu sv. Jiljí a Glockenspiel (orloj) a Hofbäckerei (Dvorní pekařství).
.
Kunsthaus Významní angličtí architekti Peter Cook a Colin Fournier si dali za cíl vytvořit moderní budovu ztvárňující živou hmotu a dle jejich návrhů stojí na břehu řeky Mury stojí objekt pojmenovaný „Friendly alien“. Dům umění připomíná živou hmotu nejen svým tvarem (na vrchu budovy jsou např. nozdry), ale také svými projevy, jako je vydávání zvuků a světelných efektů. Pod svrchním pláštěm tvořeným 1066 deskami různého tvaru, jsou umístěna světla, která ve tmě vysílají speciální efekty. Pěkný pohled na Dům umění je z terasy Schlossbergu. Stavba byla dokončena v roce 2003, kdy byl Štýrský Hradec zvolen hlavním městem evropské kultury. Uvnitř komplexu rozděleného do několika různých sektorů probíhají po celý rok různé výstavy moderních děl světových umělců. Jakousi stálou expozici tvoří okno umístěné v jedné „nozdře“ namířené na hlavní symbol města, Hodinovou věž.
Landeszeughaus Státní zbrojnice
Landesarsenal je považován za největší zachovalou historickou zbrojnici na světě. S přibližně 32 000 předměty je svědectvím o době válek a je citlivým dědictvím, památkou a muzeem regionální historie,
Sbírka Státní zbrojnice zahrnuje zbroje a zbraně z 15. až 18. století .
Kolem roku 1700 dosáhl počet vojenské techniky patřící do arzenálu vrcholu téměř 190 000 kusů.
Dnes je na čtyřech podlažích a zhruba 2000 metrech čtverečních uloženo kolem 32 000 obleků brnění, střelných zbraní a kanónů, palných zbraní, sečných a tlakových zbraní, kleští na střely a rohy na prach…

Cisterciánský klášter Rein
Klášter založený ve 12. Století jako 38. cisterciánský klášter markrabětem Leopoldem I. dnes je nejstarším zachovalým a funkčním cisterciánským klášterem na světě, kde mniši pobývali více než 800let při dodržování řehole“ Modli se a pracuj“. Mniši se zabývali zemědělstvím, chovem ryb a obchodem s nimi, tvorbou a přepisováním knih. S průvodcem navštívíme baziliku, knihovnu a hrob markraběte Leopolda I.

Štýrský Hradec - klášter Rein - zámek Eggenberg - vrch Schlossberg

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu