autokarem hotel Zájezdy bez nočního přejezdu Eurovíkendy a metropole Adventní zájezdy
Přidat k oblíbeným zájezdům Tři různá rakouská adventní města, tři úhly pohledu na advent. Salcburk, majestátní arcibiskupské město, kde vysoko nad městem ční pevnost Hohensalzburg a střeží centrum, plné věží i zámek Mirabel. Adventní trhy jsou zde prakticky všude, plné ruchu, vůní, barev. Štýr, mnohem méně honosný, láká klidem a pohodou, milými trhy a hlavně Muzeem Vánoc. Tady najdete obrovskou sbírku ozdob na stromeček i cestu vánočními zvyky celé zeměkoule. Ve městě je také nádherná sbírka betlémů, včetně největšího betlému světa. A do třetice Schladming. Zcela všední městečko, co se s večerem jako mávnutím proutku mění na rejdiště čertů, divoženek a vůbec démonických postav, kde se probouzejí dávné pohanské zvyky a rituály – začíná Krampuslauf. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
autobusovou dopravu, 1x ubytování v hotelu 3*, 1x snídaně, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
cestovní pojištění, vstupné do památek
Příplatky
400 CZK - jednolůžkový pokoj
90 CZK - komplexní pojištění
44 CZK - pojištění pouze léčebných výloh
Největší průvod čertů Krampuslauf - Muzeum Vánoc - adventní trhy - Salcburk - Štýr - Schladming - zámek Mirabell
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
81-736
24.11 - 25.11.2018
1
Praha a další níže
2 950,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: Ráno odjezd do ŠTÝRU (Praha, svoz od 4 osob: HK, Pa) – rakouského města Vánoc, vánočních ozdob a betlémů ležícího v údolí řeky Enže. Najdete zde největší betlém světa s více než 700 figurami
a také pohyblivý betlém s 300 figurami od krkonošského mistra. Nevynecháme ani Muzeum Vánoc, kde uvidíte bezpočet vánočních ozdob a dekorací a skrz které jezdí vánoční vláček. Návštěva adventních trhů na náměstí a na promenádě a adventní trh na zámku Lamberg. V podvečer přejezd do SCHLADMINGU, kde
se koná největší průvod čertů na celém světě, tzv. „Krampuslauf“ (vstup cca 12 EUR/osoba). Podívaná na průvod více než tisíce čertů z celé Evropy v nejrůznějších maskách a s povozy, ze kterých šlehají plameny, se pro Vás jistě stane nezapomenutelným zážitkem. Ve večerních hodinách odjezd na ubytování nedaleko SALCBURKU.

2. den: Po snídani přejezd do SASLCBURKU, prohlídka města s průvodcem – zámek Mirabell, rodný dům W. A. Mozarta, salcburský dóm a další. Individuální volno, které je možné využít k návštěvě adventních trhů v centru města – např. před Salcburským dómem na Mirabellplatz či k vystoupání nebo vyjetí lanovkou na pevnost Hohensalzburg, odkud jsou nádherné výhledy na celé město i nedaleké Alpy, případně posezení v některé z mnoha kaváren u některé z místních specialit. V podvečer odjezd do ČR, návrat
ve večerních/nočních hodinách.

Doprava

Klimatizovaným autobusem vybaveným DVD.

Ubytování

1 × hotel ***

Stravování

1 × snídaně na hotelu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Pořadatel: DATOUR, s. r. o., IČO: 26002311

Poznámky

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu vzhledem k aktuální situaci, stejně jako nemůže garantovat uskutečnění průvodu. V případě změn zajišťuje náhradní program.

Štýr (Steyr) - Salcburk (Salzburg)

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu