autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Relaxační víkendy Květinové slavnosti Národní parky a zahrady Eurovíkendy s průvodcem a programem Eurovíkendy a metropole Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Vratislav - Wroclaw, evropské město kultury roku 2016. Slezské velkoměsto plné památek, dlouho součást Koruny české a druhé největší město v království, město sta mostů. Dlouhé dějiny a osídlení polské, české a německé se odrážejí v historickém centru se spoustou památek, moderní doba přidala další zajímavou architekturu včetně památky UNESCO, zajímavá muzea, parky i zoologickou zahradu s úžasnou africkou krajinou. A zábavnou stránku prohlídce města dodávají trpaslíci ve Vratislavi.V blízkosti najdete mnohá nej, nádherné zahrady, kláštery, paláce a zlatý důl. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, veškeré vstupné (160 PLZ)
Příplatky
1.300 CZK - jednolůžkový pokoj
96 CZK - komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Zabkowice Slaskie, renesanční zámek Jiříka z Poděbrad, "Frankensteinova laboratoř" - arboretum Wojslawice, jedno z nejkrásnějších na světě - Vratislav, historické centrum, panorama bitvy u Raclawic, zoo s moderním africkým areálem, Hala století (UNESCO), vyhlídka z nejvyššího mrakodrapu, trpaslíci ve Vratislavi - Henryków, cisterciácký klášterní komplex - Kamieniec Zabkowicki, obec známá palácem Marianny Oranžské - Zlaty Stok, návštěva dolu, možnost využít speciální skluzavku
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
091-226
7.6 - 9.6.2019
2
Praha a další níže
4 490,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6 hodin, po trase, svoz z Brna za 400 Kč, cesta do Polska, ZABKOWICE SLASKIE (Frankenstein) starobylé město se zříceninou zámku, který patříval Jiřímu z Poděbrad a jeho potomkům (přestavbu v renesanční zámek řídil Benedikt Rejt), Křivá věž, kostely a další zajímavé památky, "Frankensteinova laboratoř" (v dějnách městečka bývá hledána souvislost s románem M. Shelleyové, ačkoliv ji nelze doložit), arboretum WOJSLAWICE, jedna z nejkrásnějších zahrad Slezska, VRATISLAV (Wroclaw), prohlídka historického centra města, Rynek, jedno z nejkrásnějších náměstí nejen v Polsku, goticko-renesanční radnice a početné výstavné domy, tzv. Jatki, chrám svaté Alžběty s domky Jeníček a Mařenka, barokní komplex univerzity s velkou síní Aula Leopoldina, klášter bernardinů s muzeem architektury, možnost návštěvy tržnice, místní zajímavostí jsou Wroclawskie Krasnale - trpaslíci ve Vratislavi, početné vtipné bronzové sošky skřítků rozmístěné všude po Vratislavi, kteří vás provedou po zajímavých místech a uličkách, ubytování ve městě, podvečerní atmosféra města s desítkami vynikajících restaurací i malých barů, plných univerzitních studentů

2. den: výjezd na vyhlídku nejvyššího polského mrakodrapu, Tumský ostrov aneb prohlídka „malého Vatikánu“, nejstarší část města založeného českým knížetem Vratislavem, duchovní centrum, katedrála Jana Křtitele, kostel sv. Kříže, obří Panorama bitvy u Raclawic, Szczytnický park s půvabnou japonskou zahradou, Hala století (UNESCO) od Maxe Berga s rozsáhlou parkovou úpravou, možnost prohlídky Národního muzea (od románského umění po současnost) nebo Afrikárium, moderní pavilon ve vratislavské zoo, 1 km dlouhá stezka vás provede 5 africkými krajinami: velkolepé vodopády, pod kterými se koupají hroši, skleněným tunelem pod hladinou Červeného moře či džunglí Konga, večerní překvapení na rozloučenou s Vratislaví, posezení u večeře

3. den: HENRYKÓW, klášterní komplex a cisterciánský kostel (od r. 1227), místo nalezení dokumentu Jindřichovská kniha (Księga henrykowska) z 13.st., procházka zahradou, KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, s gotickým kostelem a novogotickým zámkem na kopci, palác Marianny Oranžské, ZLATY STOK, návštěva dolu s ložisky rudy zlata a arzenu už ze 13. stol., podzemní turistická trasa, „Štola Gertruda“, „Chodba Smrti” s gnómem a podzemní vodopád v Černé štole“, můžete využít i speciální skluzavku, krása krajiny Kladské kotliny, návrat do Prahy do půlnoci


CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuálních otvíracích dob objektů. Program 2.dne je variantní a umožňuje i individ. program.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč) a DVD

Ubytování

2x hotel, 2 lůžkové pokoje s příslušenstvím, hotel je v blízkosti MHD

Stravování

snídaně formou bufetu se podávají v hotelu, ostatní stravování se řeší v rámci programu na doporučení průvodce


Orientační ceny v Polsku: balená voda 1,5l 3 zł, chléb 2 zł, káva 7 zł , pivo v restauraci od 5 zł, jídlo v restauraci od 20 zł, mléčný bar (rychlé občerstvení) 5–10 zł, obložená bageta 7 zł, 0,5 vodky 20 zł (vhodný dárek), pohlednice 2,5 zł, WC 1 zł.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

VRATISLAV: Národní muzeum 15 zl, katedrála, vstup do zadních kaplí 4 zl, věž katedrály 5 zl, univerzita - Aula Leopoldina 14 zl (4 sály), Raclawické panoráma 30 zl, mrakodrap Sky Tower o víkendu 16 zl, muzeum architektury 10 zl, Zoo, Afrikárium - 45 zl
ZABKOWICE SLASKIE: Křivá věž 6 zl, Frankensteinova laboratoř 6 zl, zámek 6 zl, muzeum regionálních památek 4 zl.
Wojslawice arboretum 15zl
HENRYKÓW 10 zl
Zloty stok 48zl

Kapesné

Doporučujeme s sebou na vstupné 160 zl a další kapesné dle zvážení na útratu.

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Nejzajímavější památky Vratislavi
Rynek Starého Města
Druhé největší náměstí v Polsku, obklopené pěknými historickými budovami s fasádami od renesančních po secesní. Nachází se tu radnice s elegantními gotickými štíty. Nachází se v ní historické muzeum. Další dominantu tvoří věž kostela svaté Alžběty, který se nachází v přiléhající uličce. Chrám má převážně gotický ráz a zachovala se v něm spousta starých kamenných náhrobků a desek. Přiléhají k němu dva malebné domky akolytů - jeden z 16. a druhý z 18. století, zvané lidově Jeníček a Mařenka. Mezi domy na Rynku zaujme renesanční dům U gryfů, dům U sedmi kurfiřtů s freskami ze 17. století, dům U zlatého slunce upravený barokně rakouským architektem Hildebrandtem, ale také secesní obchodní dům Fénix.
Klášter bernardinů s muzeem architektury
Gotický klášterní komplex z let 1463-1502 s kostelem svatého Bernardina ze Sieny (gotická budova s barokním štítem) a křížovou chodbou. Sídlí tu muzeum architektury, jediné v Polsku.
Tumský ostrov
Ostrów Tumski představuje původní jádro Vratislavi. V současnosti už není ostrovem, protože jedno rameno Odry bylo v 19. století zcela zaneseno. V roce 1000, když bylo zřízeno vratislavské biskupství, tu vznikl první kostel a také knížecí sídlo. Duchovním střediskem zůstal ostrov i poté, co se hlavní osídlení přesunulo na levý břeh Odry (konec 13. století). Nachází se tu proto hned několik kostelů: katedrála sv. Jana Křtitele (směsice slohů, převážně gotická s barokní kaplí sv. Alžběty vybudovanou a vyzdobenou italskými umělci a Kurfiřtskou vybudovanou podle plánů J.B.Fischera z Erlachu), románský kostel sv. Jiljí, který je vůbec nejstarší dochovaný ve městě, vznosný dvoupatrový gotický kostel sv. Kříže, kostel sv. Martina vystavěný na místě prvního kostelíku z 11. století. Také tu stojí Arcibiskupský palác s klasicistní fasádou a u katedrály se nachází Arcidiecézní muzeum s cennou sbírkou sakrálního umění a s krásnou goticko-renesanční kapitulní síní. Kolem zaneseného ramene Odry vznikla v 19. století pozoruhodná botanická zahrada.
K Tumskému ostrovu přiléhá Pískový ostrov, na nějž se dá přejít přes most. Zde vznikl v 12. století klášter kanovníků a k němu náleží velký gotický chrám Nejsvětější Panny Marie Na písku. v něm jsou vystaveny gotické oltáře ze zničených slezských kostelů.
Raclawické panoráma
Rozsáhlý obraz, dlouhý 120 m a vysoký 15 m, je dílem J. Styka a W. Kossaka. byl do Vratislavi přenesen z ukrajinského Lvova. Zachycuje bitvu u Raclawic roku 1794, v níž polští vlastenci vedení legendárním Tadeuszem Kosciuszkem zvítězili nad Rusy (boj měl zabránit finálnímu rozdělení Polska, nakonec však byli povstalci poraženi) a vznikl ke 100. výročí této bitvy v roce 1894. Je vystaven v moderní dřevěné budově ("rotundě") v ulici J. E. Purkyněho
Národní hala (Hala století)
Vratislavská moderní památka, která je zapsaná na seznamu UNESCO. Kruhová budova se sloupovým průčelím byla vystavěna v letech 1911-13 podle plánů Maxe Berga a ve své době představoval skutečně progresivní stavbu, Hlavní budovu zastřešuje železobetonová prosklená kupole. Okna účinně osvětlují interiér, v případě potřeby bývají odkrývána či zacloněna. Hala vznikla původně pro výstavu ke 100. výročí Napoleonovy porážky u Lipska, později sloužila jako divadlo a koncertní sál, nyní převážně pro pořádání veletrhů a sportovních akcí. Přilehlý výstavní areál s pavilóny byl upraven na park. V roce 1948 byla ke vchodu umístěna ocelová jehla vysoká 96 m, dílo Stanislawa Hempela.
Szczytnický park
Vratislavské parky jsou jeden hezčí než druhý. K nejzajímavějším patří rozsáhlý Szczytnický park na pravém břehu Odry, v blízkosti slavné Haly století a zoologické zahrady. Nachází se na místě zaniklého zámku vévody z Hohenlohe-Ingolfingenu. patří k němu zahrada růží, dřevěný kostelík z 12. století, přenesený z vesnice Staré Kožle, a půvabná Japonská zahrada.
Trpaslíci ve Vratislavi
Vratislav je městem nejen lidí, ale i trpaslíků (polsky krasnale). Bronzové sošky najdeme téměř všude, v celém městě je jich už skoro 300 a stále přibývají. Občas se vyskytují i ve dvojicích. První se objevil v roce 2001 a měl připomínat Oranžovou Alternativu – protestní hnutí z 80. let. Zdobí její pomník ve Svídnické ulici. Získal si ale takovou oblibu, že k němu začali vznikat další a další. Už v roce 2003 otevřel vratislavský starosta Muzeum trpaslíků. Místní lidé je milují, každý má nějaké jméno a něco přestavuje. Jejich hlavou je Tatíček trpaslík, stvořitel všech ostatních, který přebývá v blízkosti radnice.

Poznámky

WROCLAWVratislav má turistům co nabídnout: historické památky jako gotická katedrála sv. Jana Křtitele na Dómském ostrově, Královský palác, kostel svaté Alžběty, v jehož blízkosti se nacházejí domky Jeníčka a Mařenky s Muzeem trpaslíků. Trpaslíci jsou symbolem města – na jeho území jich lze nalézt na tři stovky. Vratislav se ale pyšní i krásnou zoologickou či botanickou zahradou nebo věží Sky Tower, v jejímž 49. patře se ve výšce 200 metrů nad zemí nachází vyhlídková terasa. Zajímavá je i budova zdejší tržnice ( železobetonová stavba) či Hala století z roku 1913, která byla v roce 2006 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.
Vratislav je městem kultury, proto se řada hudebních akcí v rámci Evropského hlavního města kultury bude konat v novém Národním hudebním fóru. Hlavní hudební sál s kapacitou pro 1800 diváků s dokonalými akustickými podmínkami. Vratislav a jeho kulturní programy turistu omráčí.

Zabkowice Slaskie - Wojslawice - Vratislav - Henrykow - Kamieniec Zabkowicki - Zloty Stok

Polsko - Vratislav (Wroclaw), Skleněná fontána neoficiálně nazývaná Pisoár

Vratislav, evropské město kultury pro rok 2016, je historické hlavní město kraje Slezsko. Má velmi pěkné historické jádro, v němž se odráží staletá kultura tří národností. Mnoho míst odkazuje na společné dějiny Čech a Slezska. A nechybí ani moderní památky, zejména železobetonová hala, zapsaná na seznam UNESCO.

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Wroclaw, město sta mostů, zahrady i zlatý důl Slezska 2020

Polsko | Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 2x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
12.06 - 14.06 4 790,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu