letecky chata Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady
Přidat k oblíbeným zájezdům Neporušená příroda, překrásné scenérie, neskutečně velké ledovce, modrozelená jezera a skvost přírody souostroví Lofoty a ještě Vesteråly, to vše vás čeká na tomto zájezdu! Letecká varianta pro vaše pohodlí. Existuje také varianta tohoto zájezdu: A108 - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha–Oslo, Stockholm-Praha v ekonomické třídě vč. letištních tax, transfery z/na letiště, dopravu autobusem dle programu, trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty, 11x ubytování v chatkách/ubytovnách (4lůžkové pokoje), 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, ložní prádlo, fakultativní výlety, plavby, veškeré vstupné a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
650 Kč za komplexní pojištění K5S
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Oslo - dřevěný kostelík v Borgundu - ledovec Jostedalsbreen - vyhlídková hora Dalsnibba - Geirangerfjord - Stěna trollů - Cesta trollů - Trondheim - souostroví Lofoty a Vesteraly - Narvik - národní park Svartisen CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
002-187
2.7 - 14.7.2020
12
Praha - letiště V. Havla a další níže
31 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy v podvečer, OSLO, transfer k hotelu

2. den: OSLO, park Frogner s unikátními sochami G. Vigelanda, poloostrov Bygdøy, známá muzea Fram, Kon-Tiki, variantně Námořní muzeum, odjezd do centra a prohlídka města, GEILO, nejvýznamnější centrum zimních sportů

3. den: BORGUND s jedním z nejstarších vikingských sloupcových kostelů zvaných Stavkirche, dále cesta nejdelším norským tunelem, přístavní město FLÅM na konci Aurlandsfjordu, prohlídka a lehká turistika v ústí fjordu, dále mohutný ledovec Jostedalsbreen, resp. středně náročná procházka k jeho splazu Briksdalsbreen (2-3 hod.)

4. den:zlatá cesta severu a srdce norských fjordů, vyhlídka Dalsnibba (1476 m), Geirangerjford (UNESCO) s typicky zářivě zelenou barvou, projížďka lodí po fjordu, Orlí cestou, trajektem Norddalsford, přejezd věhlasnou Cestou trollůTrollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi, do údolí Sterdalen

5. den: pověstná převislá stěna trolů, krásným a divokým údolím Romsdalen přes DOMBAS, královský TRONDHEIM, historické centrum, katedrála Nidarosdomen a pevnost Kristiansten, noční přejezd k Severnímu polárnímu kruhu

6. den: Severní polární kruh, zastávka u info centra Polarsirkelsentret. - obchody se suvenýry a pošta, odkud je možné poslat pozdrav, dále Saltstraumen - za příznivých podmínek lze vidět malström - vířící voda, slapové proudy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého, cesta do přístavu BODØ, hlavního města provincie Nordland, s překrásnou polohou u Saltfjordu, plavba na Lofoty, úchvatné pohledy - hory se zvedají přímo z moře, ubytování v pozdních večerních až nočních hodinách

7. den: souostroví Lofoty a turistika v horách, REINE, vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, náročnější pěší túra nad městečko, výjimečný panoramatický výhled na lagunu a ostrůvky, pro ostatní např. lehčí turistika v okolí Reine, přejezd do městečka Å, na závěr slavná rybářská vesnice NUSSFJORD (UNESCO), návrat na ubytování

8. den: lehká pěší turistika na souostroví Lofoty, fakult. návštěva sklárny ve VIKTEN, návštěva muzea Vikingů, které přibližuje dobu okolo r. 1 120, romantický rybářský přístav HENNINGSVAR, úchvatná krajiná, ubytování

9. den: krátká prohlídka města SVOLVAER, jeden ze symbolů města Svolvaergeita (Svolvaerský kozel) – dvourohá hora tyčící se nad městem, souostroví Vesterålen, cesta s fotozastávkami do nejsevernějšího bodu našeho zájezdu do kempu v NARVIKU, prohlídka města, výjezd lanovkou na Fagernesfjell

10. den: delší zpáteční cesta vč. trajektu k národnímu parku Svartisen se stejnojmenným ledovcem Svartisen, druhým největším v Norsku, cesta lodí a náročnější pěší túra k ledovcovému splazu, variant. lehčí turistika v okolí jezera, noční přejezd do Švédska

11. den: v ranních hodinách zastávka u největšího švédského vodopádu Tännforsen (tzv. švédská Niagara), do městečka ÖSTERSUND na březích populárního švédského ledovcového jezera Storsjön, ubytování, odpočinek, či indiv. turistika

12. den: kouzelná příroda národního parku Hamra, GRONKLITT, Björnpark, největší medvědí park Evropy, k jezeru Siljan, oblast Dalarna, tradiční červené domky

13. den: STOCKHOLM, event. dle časových možností prohlídka muzea Vassa a v závislosti na let. řád, transfer na letiště, odlet do Prahy.


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

letecky Praha-Oslo a Stockholm-Praha, autobusem po Norsku, trajekty na trase: vnitrostátní trajekty v Norsku přes fjordy a na Lofoty a zpět

Ubytování

v jednoduchých turistických ubytovnách/chatkách v dobře vybavených mezinárodních kempech ve vícelůžkových pokojích (převážně 4lůžkových, někdy s palandami) s možností vaření, do chatek doporučujeme vlastní povlečení, doporučujeme lehký spacák. Nelze zajistit ubytování za příplatek v 1/2 chatkách. Na většině ubytování je potřeba při opuštění chat udělat základní úklid. (vynést odpadky, umýt nádobí…). Na některých místech mohou být placené sprchy - v ceně cca 0,2 € nebo 5 - 10 NOK. Ne vždy je příslušenství a kuchyně na chatkách, většinou bývá společné v samostatné budově. Do chatek doporučujeme vlastní povlečení (ložní prádlo je v Norsku a Švédsku poměrně drahé - 80-100 NOK/SEK /os/den)

Stravování

v Oslu a Geilu bude již ubytování zrekonstruováno a k ubytování patří i snídaně. Jinak je stravování vlastní, vlastní, v chatkách lze vařit, bude umožněno několikrát nakupovat v obchodech.

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

TRONDHEIM: skanzen 125 NOK, katedrála + biskupský palác 140 NOK, Spiralen tunel 35 NOK
Bodø – letecké muzeum 80 NOK
REINE:loď 100 NOK
Kabelvagen: akvárium 80 NOK, katedrála 20 NOK
Svartisen lodička 150 NOK
Ceny vstupů jsou pouze orientační, návštěvy jednotlivých míst dle individuálního zájmu.
Studenti se studentským průkazem (ISIC), učitelé (ITIC), novináři, senioři nad 65 let a mládež ve věku 18 – 25 let mají nárok na zlevněné vstupné. Uváděné ceny jsou již se skupinovou slevou (od 15-20 os.).

Kapesné

Doporučujeme orientační částku 1500 NOK + další kapesné dle vlastního uvážení.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Trondheim (dříve Nidaros, podle starého pravopisu Trondhjem) je třetím největším městem Norska (má přes 168 000 obyvatel) a patří také k nejstarším městům v zemi. Je střediskem kraje Jižní Trøndelag. Leží u ústí řeky Nidelvy do Trondheimského fjordu.
Hlavní památku města představuje samozřejmě monumentální gotický Trondheimský dóm (Nidarosdomen). Vznikl na místě, kde svatý král Olaf přijal křesťanství. V sousední budově jsou vystaveny norské korunovační klenoty.
Na hlavním náměstí Torgetu, tržišti, se tyčí sloup se slunečními hodinami a sochou zakladatele města, krále Olafa Tryggvasona. Dále v ulici Kongensgate je barokní kostel Panny Marie, vzniklý na místě staré mariánské svatyně, a mohutný dřevěný palác Stiftsgården, původně z 18. století, v současnosti jedno ze sídel královské rodiny. Na ostrově Munkholm jsou další významné pamětihodnosti města – velmi pěkné barevné domy ve skladištní čtvrti, vystavěné podél řeky na pilotech. Na ostrově bývalo kdysi popraviště, později tu vznikl klášter (odtud jméno – Mnišský ostrov). Po přijetí reformace byl zrušen, později na ostrově vznikla věznice. V budově vězení z 19. století je nyní muzeum lodí.
Ve městě je též významné muzeum malířství – Dům uměleckého spolku, kde lze vidět mnoho obrazů E. Muncha a díla evropských malířů z 19. a 20. století, je tu také Munchův pokoj. V domě Královské vědecké společnosti na Skakkesgate jsou přírodovědné sbírky a také expozice sakrálního umění. Divadlo Trøndelag je prý nejstarší fungující divadlo na světě.

Bodø je město v severním Norsku za polárním kruhem, středisko kraje Nordland. Ačkoliv je prý jedním z největrnějších míst v zemi, panuje tu jinak poměrně mírné klima (byť s chladnými léty) a sníh v zimě nebývá příliš častý. Město má pro turisty význam především jako přístav, odkud vyjíždějí lodě na Lofoty. Asi 30 km odtud leží průliv Saltstraumen s velmi silným slapovým proudem (podobným jako známý Malmstrøm).

Lofoty (v norštině Lofoten, což je jednotné číslo) je souostroví u pobřeží Norska za polárním kruhem. Název byl původně jménem jednoho z větších ostrovů, Vestvågøy. Dohromady je tu asi 80 ostrovů, mezi jinými Moskenesøy, Austågøy, Skrova, Hinnøy, Vaerøy, Gimsøy. Zvedají se vysoko nad mořskou hladinu a vytvářejí tak pověstné „pohoří v moři“ s mnoha vysokými štíty a hřebeny a různými zátokami a fjordy. Krajina je dost holá, což způsobili místní obyvatelé, kteří vykáceli lesy, aby měli dřevo na obydlí a lodě. Ostrovy byly osídleny už v časech Vikingů, obyvatelé byli především rybáři a dodnes lze na různých místech vidět veliké dřevěné konstrukce na sušení tresek. Většina lidí žije na východních ostrovech, kde je příjemnější podnebí. Hlavním městem je Svolvaer. K nejhezčím městům patří barevný Henningsvaer, Reine obklopené úchvatnou krajinou a zejména malebná vesnice Nussfjord, zapsaná na seznam UNESCO (bohužel se zde platí vysoké vstupné). V Borge vznikl na místě starého sídla a přístavu Vikingů historický skanzen. Vesnice Å patří k obcím s nejkratším jménem na světě. V moři nedaleko od ní se nachází pověstný slapový proud Malmstrøm.

Narvik je významný přístav v severním Norsku, 220 km za polárním kruhem na poloostrově mezi dvěma fjordy. Má význam především jako nákladní přístav pro přepravu železné rudy, která se sem přiváží ze Švédska. Na rozdíl od švédských přístavů v Botnickém zálivu tu totiž díky Golfskému proudu moře nezamrzá, proto může doprava fungovat i v zimních měsících. Železnice propojující švédskou Kirunu s Narvikem představuje nejsevernější železniční trať v Norsku. Za druhé světové války se tu odehrály těžké boje a tuto dobu přibližuje významné válečné muzeum.

Poznámky

Poznámka: mírné navýšení ceny zájezdu způsobila zvýšená cena trajektů i ubytování, ale hlavně zařazení do ceny 2x snídaně u tranzitního ubytování v Oslu a Geilo, obvykle se pohybují cca 150 NOK a u zdejších zrenovovaných pokojů je zařazena do ceny ubytování. Věříme, že tento fakt, který jsme nuceni respektovat, ale který jednoznačně zvyšuje kvalitu zájezdu, pochopíte. Doporučujeme s objednávkou řešit též kajuty 1cesta trvá 7-8h a druhá 14-16h a určitě pohodlí 4lůž. kajuty oceníte.

Upozornění: Dle informací klientů z minulých zájezdů jsme se dozvěděli, že některé české směnárny dávají staré bankovky 100 NOK + 200 NOK, které už v Norsku nepřijímají.
Nové vzory 100 a 200 NOK bankovek najdete na:
https://www.mzv.cz/oslo/cz/obchod_a_ekonomika/novy_vzor_norskych_bankovek_1.html
50 NOK +500 NOK bankovky existují také staré a nové, ale letos jsou ještě oboje platné. Buďte tedy, prosím, při výměně norských korun obezřetní.


Zobrazit místo Velký okruh Norskem, Lofoty a Vesteraly na větší mapě

Fjällbacka - Oslo - Geilo - Borgund - Briksdalsbreen - Dalsnibba - Geirangerfjord - Trollstigveien - Trolltindam - údolí Romsdalen - Trondheim - Saltstraumen - Bodø - Lofoty - Reine - A - Nussfjord - Henningsvaer - Svolvaer - Vesteralen - Narvik - národní park Svartisen - Östersund - národní park Hamra - Gronklitt - Stockholm

Největší pevninský ledovec Evropy zabírá zhruba polovinu plochy národního parku (1.310 km2). Leží na západních svazích Skand v masivu Breheimen v kraji Sogn og Fjordane. Z mateřské oblasti v nadmořské výšce zhruba 2.000 metrů sestupuje přes 20 splazů do údolí až na vzdálenost 60 km. Čela splazů sestupují až do 300 metrů nad mořem (údolí Briksdal). Celková plocha ledovce je asi 487 km2, odhadnutý objem ledu je kolem 73 km3 a mocnost ledovce dosahuje až 400 metrů.

zobrazit celý článek

Leží v jižní části Norska v krajích Oppland, Fjordane a Sogn (1.151 km2)a patří k nejnavštěvovanějším. V překladu jeho název znamená Domov obrů. Název vymyslel norský básník A.O.Vinje, který chtěl jednak zdůraznit, že jde o nejvyšší pohoří Skandinávie (200 vrcholů přes 2.000 metrů), jednak že zde podle mytologie žijí trollové. Tyto bájné bytosti, někdy drobní skřítci, někdy mohutní obři vystupují v mnoha skandinávských pohádkách a příbězích a jejich proměnlivou podobu můžete vidět i v každém obchodu se suvenýry. Masiv vznikl kaledonským vrásněním z prvohorních a prekambrických hornin, rul, gaber i kyselých vyvřelin. Vše dotvořil čtvrtohorní ledovec – vyhloubil údolí, ohladil vrcholy, nahromadil morény.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Norsko (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (1):

Velký okruh Norskem, Lofoty a Vesteråly 2020

Norsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 11x ubytování, 3x snídani, trajekt Rostock – Trelleborg, trajekt Gedser - Rostock, trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty, průvodce a ...
01.07 - 15.07 23 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu