autokarem hotel Snídaně Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Relaxační víkendy Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Horní Franky, spolkové země Bavorsko se pyšní třemi skvosty UNESCO BAYREUTH, BAMBERG, WÜRZBURG a zažijete slavnost Sandkerwa.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 3* (2lůžkový pokoj) , 2x snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, vstupenku na festival (5 €) a další vstupné (50 €) a vše ostatní co není uvedeno v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.600 Kč za 1lůžkový pokoj
96 Kč za komplexní pojištění
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Bayreuth, Wagnerovo město, rokokové operní divadlo, zámek Fantazie - Würzburg, barokní biskupský zámek - UNESCO - Bamberg, překrásné středověké město z hrázděných domů (UNESCO) - románsko-gotický dóm - lidový festival Sandkerwa, plno zábavy a dobrého jídla a pití.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
001-301
21.8 - 23.8.2020
2
Praha a další níže
5 990,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd z Prahy v 6 h a po trase, Beroun, Plzeň, cesta do Bavorska, BAYREUTH (UNESCO), město proslavené působením Richarda Wagnera a jeho divadelními festivaly, historické centrum, park s hradem, Bayreuthský zámek, rokokové divadlo Markraběcí opera - jedna z nejkrásnějších památek svého druhu, v 18. století zřízena pro kněžnu Vileménu z Bayreuthu, zámek Fantaisie, letní rezidence vévodkyně Friederike Dorothee Sophie von Württemberg, zahrady a ráj fotografů

2. den: historické město BAMBERG (UNESCO), překrásné středověké, renesanční a barokní jádro s hrázděnými domy, bývalé sídlo biskupa, středověký most přes řeku Regnitz a na něm renesanční radnice, Dóm se sochou Bamberského jezdce, Císařský dóm,  Martinkirche, Stará radnice, Michaelskirche, Nová rezidence, zažijete tradiční lidový hornofrancký francký festival Sandkerwa, pro Bavorsko dny plné zábavy, tradic a dobrého piva, nejoblíbenější jsou „Šťouchance na vodě“ s tyčí, návrat na místo ubytování pozdě večer 

3. den: WÜRZBURG (UNESCO), centrum franského vinařství a dávným sídlem biskupa, pevnost nad městem Marienberg, Rezidence s rozsáhlým parkovým komplexem, románsko-barokní chrám, zde se snoubí chuť bavorského piva s chutí franckého vína „Frankenwein“, značky Silvaner a Müller-Thurgau, návrat do Prahy do 23 h

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám v místech slavností.

Doprava

klimatizovaným zájezdovým autobusem vybaveným přehravačem DVD, o přestávkách možnost občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč)

Ubytování

2x hotel/penzion ***, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

2x snídaně formou bufetu se podává v jídelně hotelu. Večeře a další stravování se řeší během programu nebo na doporučení průvodce

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

BAMBERG se rozkládá na březích a ostrůvcích ramen řeky Regnitz a říčního kanálu řeky Mohan. První zmínka o hradu na tomto místě pochází z roku 902 a byl založen šlechtickým rodem Babenberků. O rok později však byli jeho majitelé, rod Babenberků, poraženi franckými Konrádovci, přes něž se pak toto území dostalo do majetku královské koruny.
V roce 973 věnoval císař Ota II. hrad bavorskému vévodovi Jindřichu Svárlivému, jehož syn, král Jindřich II., tu zahájil stavbu císařské falce a románsko-gotického dómu, v němž je i se svou manželkou Kunhutou pochován. V chrámu návštěvníky udivuje mimo jiné i jezdecká socha rytíře – tzv. „bamberský jezdec“, o níž se neví, koho znázorňuje. Stejný král tu na počátku druhého tisíciletí založil i biskupství, v němž biskupové ovládali město až do reformace.
Roku 1430 na město pochodovali husité vedení Prokopem Holým. Církevní hodnostáři a bohatí obyvatelé města utekli. Nakonec se město Bamberg vykoupilo a husité odtáhli, majetek byl ale stejně zničen a vypleněn vzbouřenou chudinou. V letech 1625 až 1631 se zde konaly nechvalně známé čarodějnické procesy, při nichž přišlo o život skoro tisíc lidí, a poté byl Bamberg až do roku 1648 obsazen Švédy.
18. století se pak neslo ve jménu rozvoje a rozkvětu, Čtyři z pěti bratrů Dientzenhoferů postavili v Bamberku nespočet kostelů a vytvořili tak doslova barokní skvost a Bamberg se stává součástí Bavorského království v roce 1815. Jako zázrakem město přestálo druhou světovou válku beze škod, takže tu je dnes možné obdivovat největší neporušené původní historické centrum v Evropě. Tato evropská i světová rarita architektury byla roku 1993 zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Bamberg se stal i turistickým rájem plných překrásných památek, mekkou pro cykloturistiku, díky 60 pivovarům pivovarů i centrem pivního řemesla.

Bayreuth - Bamberg - Würzburg - Marienberg

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu