letecky hotel Zájezdy bez nočního přejezdu
Přidat k oblíbeným zájezdům
Malta a Gozo jsou ostrovy ve Středozemním moři mezi Sicílií a Tuniskem a pro své krásy lákají stále více turistů. Opevněná města, katedrály, kostely, které tvoří dominantu každého města i malého městečka, jedinečné koupání a krásné hotely.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha-Malta-Praha v ekonomické třídě, letištní taxy a poplatky, transfery, 7x hotel 3*, 7x snídani, 7x večeři, 3x oběd, návštěvy a vstupy do většiny objektů dle programu, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, přip. pobyt. taxy, ostatní vstupy a fakultativní akce, případné navýšení palivového příplatku a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.100 Kč za 1lůžkový pokoj v květnovém a červnovém termínu
4.500 Kč za jednolůžkový pokoj v červenci a v září
440 Kč za komplexní pojištění
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Slevy
3. osoba na přistýlce 1.200 Kč (květen a červen,, 2.000 Kč (červenec a září)
Malta - hlavní město La Valletta - rímské památky v rabatu - katedrála ve Mdině - nádherné útesy Dingli - prehistorický chrám Hagar Qin - Jeskyně tmy - ostrov Gozo, prehistorické chrámy a skalní útvar Modré okno - návštěva tradiční dílny v Ta´Qali - Balzan, městečko, kde žila Adina Mandlová CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
012-090
8.5 - 15.5.2021
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
26 990,-
Po termínu
012-091
5.6 - 12.6.2021
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
26 990,-
Po termínu
012-092
3.7 - 10.7.2021
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
29 990,-
Po termínu
012-093
4.9 - 11.9.2021
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
30 490,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy na Maltu, transfer do hotelu, ubytování v hotelu***

2. den: půldenní výlet po ostrově, chrám Hagar Qim, významná památka z doby kamenné, návštěva Jeskyně tmy Ghar Dalam (kosti zvířat z doby ledové), vesnice MARSAXLOKK, rybí trh, přístav s tradičními rybářskými loděmi, odpoledne individuální volno

3. den: individuální volno, oběd i večeře v hotelu

4. den: LA VALLETTA, hlavní město ostrova pod ochranou UNESCA, zahrady Baracca s překrásným výhledem na přístav, katedrála sv. Jana, palác velmistrů, sídlo maltského parlamentu a sídlo prezidenta, RABAT, předměstí MDINY, oběd v místní restauraci, Domus Romanae, jedna z hlavních památek Rabatu, pozůstatky starověké římské rezidence z 1. století před naším letopočtem, nádherné mozaiky, nádvoří obklopené sloupovím, další artefakty z období římské správy Malty, MDINA, bývalé hlavní město ostrova, katedrála sv. Pavla, z hradeb nádherný výhled na celý ostrov, zastávka na foto u úchvatných útesů Dingli (podle nejvýše položeného městečka na Maltě, výhledy na ostrov Filfla, večeře v hotelu

5. den: celodenní výlet na sousední ostrov Gozo, kdysi prý obývaný mýtickou nymfou Kalypsó, prehistorické chrámy Ggantija, procházky v oblasti Fungus Rock a tzv. Vnitrozemské moře, oběd v typické vesničce, návštěva hlavního města ostrova VICTORIA, místní citadela a katedrála, volno k nákupům, večeře v hotelu

6. den: celodenní výlet, návštěva Trojměstí - SENGLEA, COSPICUA a VITTORIOSA, SLIEMA,oběd v místní restauraci, projížďka na jachtě dvěma přírodními přístavy VALLETTY: Marsamxett Harbour a Grand Harbour, projížďka Sliemou po pobřežní promenádě

7. den: město MOSTA, dóm pany Marie, vesnička TA’QALI, výroba tradičních maltských výrobků (hrnce, sklo a stříbro), nákupy za výhledné ceny, vesnice ATTARD, zahrady San Anton u rezidence velmistra maltských rytířů, nyní rezidence prezidenta Malty, městečko BALZAN, kde žila známá česká herečka Adina Mandlová

8. den: individuální volno, transfer na letiště, odlet do ČR pravidelnou linkou Air Malta


CK si vyhrazuje právo drobných úprav vzhledem k počasí a aktuálním podmínkám v letecké dopravě.
Pořadí jednotlivých dnů může být měněno dle situace na ostrově Malta a ročního období. První a poslední den závisí na letových časech, které letecké společnosti upravují během sezóny

Doprava

letecky Praha - Malta - Praha, transfery do/z hotelu.

Ubytování

7x hotel 3*, 2lůžkové pokoje, příslušenství, klimatizace, ventilátor, SAT-TV

Stravování

7x snídaně, 7x večeře, 3x oběd

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Cena zájezdu zahrnuje návštěvy a vstupy do objektů.

Měna

Maltskou národní měnou je Euro (EUR).

Pořadatel: Inex - cestovní kancelář, s. r. o., IČO: 26392763

Zajímavosti

Víte, že:
Malta je ostrovní stát ve Středozemním moři, leží cca 95 km od Sicílie a 290 km východně od Tuniska. Na 316 km² zde žije zhruba 400 000 lidí. Ostrovy jsou oblíbeným turistickým cílem pro své přírodní krásy i vzácné megalitické stavby a památky. Malta je členem EU.
Maltské souostroví má 3 ostrovy: Malta – 246 km², Gozo - 67 km² (Ghawdex), Comino - 3 km² (Kemmuna) a 3 neobydlené ostrůvky. Ostrovy jsou důkazem dřívějšího spojení mezi Afrikou a Evropou, jejich spojení bylo přerušeno před 11 000 lety.
Geograficky i geologicky náleží Malta k Evropě. Nejvyšší bod ostrovů je asi 250 m.n.m.
Malta má silně omezené zásoby sladké vody - podle údajů OSN je na vodu nejchudší zemí na světě. Zásobování obyvatelstva vodou je uskutečňováno dnes celkem čtyřmi stanicemi na úpravu mořské vody, parky a zemědělství užívají dešťovou vodu a částečně vodu ze studní.
Bývalá britská kolonie Malta získala nezávislost 21.9.1964 a 13. prosince 1974 se prohlásila nezávislou republikou, zůstala však i nadále členem Britského společenství národů. Od 1. května 2004 je Malta členem EU. Malta je parlamentní republikou.
Malta se může chlubit dějinami téměř 7 200 let dlouhými. Nejstarší památky jsou megalitické chrámy, na ostrově vystřídali Féničané, Kartágo, Řím, Byzanc, Arabové, Normani, vládci Aragonie a Kastilie. V r. 1 530 Maltu získal křesťanský vojenský řád johanitů, od té doby zvaný též maltézský. V r. 1 798 ji obsadil Napoleon, ale již o dva roky později padla do područí Britů, kteří ji postupně industrializovali a nechali jí určitou samostatnost a v 1.i 2. sv.válce se pro ně Malta stala neocenitelnou základnou ve Středozemním moři. V r. 1 964 byla vyhlášená nezávislost a o deset let později se stala republikou.
Malta je velice bohatá na historické památky. Tři z nich se nacházejí na listině Kulturního dědictví organizace UNESCO: hlavní město VALLETTA jako celek, megalitické chrámy na Maltě a Gozu, a takzvané Hypogeum Hal Saflieni. Navštěvované je i původně arabské město MDINA a hlavní město Goza VICTORIE.

Poznámky

S účinností od 1. 6. 2016 je na všech maltských ostrovech (Malta, Gozo, Comino) zavedena tzv. ekologická daň, kterou hradí osoby ve věku od 18 let ubytované v místních ubytovacích zařízeních všech typů (vč. hostitelských rodin). Poplatek vybírají přímo ubytovatelé v místě pobytu, a to ve výši 0,5 EUR/osoba/noc, max. 5 EUR/osoba/pobyt. Osoby mladší 18 let jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

Malta - La Valetta - Rabat - Mdina - chrám Hagar Qin, Marsaxlokk - ostrov Gozo - Victoria - Mosta - Zebbug - Sliema - Ta´Qali - Balzan

Malta je ostrovní stát ve Středozemním moři, člen EU. Na 316 km² zde žije zhruba 400 000 lidí. Ostrovy mají dlouhé a pestré dějiny a jsou oblíbeným turistickým cílem pro své přírodní krásy i vzácné megalitické stavby a památky.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Malta (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu