autokarem hotel Snídaně Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Cesta na východ Polska a do Litvy - po stopách knížat a králů, krásné zámky a kulturní města, ale také poslední opravdový divoký hvozd Evropy - Bělověžský prales, kde žijí i zubři, a dokonce i tradiční tatarská vesnice. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
doprava autobusem, 5x ubytování (2lůž. pokoje s přísl.), 5x snídaně, průvodce
Cena nezahrnuje
večeře, komplexní pojištění, vstupné (200-300 zl)
Příplatky
2.500 CZK - 1lůžkový pokoj
1.790 CZK - 5x večeře
224 CZK - komplexní pojištění
Slevy
1 200 CZK pro 3. osobu na přistýlce (omezený počet míst)
starobylá Sandoměř - Zamość, skvostné renesanční město na seznamu UNESCO - Lublin, rázovité východopolské město různých kultur - Bělověžský národní park, unikátní dochovaný prales, zubři - tatarská vesnice Kruszyniany - Litva, město Kaunas a metropole Villnius - Trakai, městečko s vodním hradem
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
092-679
1.7 - 7.7.2019
6
Praha a další níže
10 790,-
Odjeto
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd časně ráno z Brna a Prahy, přejezd do Polska, SANDOMĚŘ, toto město nad řekou Vislou patří k nejkrásnějším a nejstarším v Polsku, královský hrad, Opatovská brána, kostel sv. Jakuba, který je jeden z nejstarších cihlových kostelů v Polsku, gotický Dlugoszův dům, odjezd na ubytování do největšího města jihovýchodního Polska, do LUBLINU, město, které harmonicky utvářela polská a židovská kultura, je též nazýváno „polský Jeruzalém“

2. den: ZAMOŚĆ - UNESCO, renesanční perla, město podloubí a arkád, založené v 16. století knížetem a kancléřem Zamojským a architektem Bernardem Merandem, v architektuře je znát propojení italských a středoevropských vlivů, odpoledne prohlídka LUBLINU, živého univerzitního města s množstvím kaváren a restaurací s polskou a židovskou kuchyní, které sehrálo několikrát důležitou úlohu v polských dějinách; 2. světová válka přerušila pokojnou symbiózu soužití obyvatel různého vyznání, 40 000 židů zahynulo v koncentračním táboře Majdanek v bezprostřední blízkosti města. Procházka gotickým historickým centrem s labyrintem uliček, renesančním náměstím s katedrálou, Dominikánským klášterem a královským palácem, prohlídka hradní kaple s nádhernými středověkými byzantskými freskami, návrat do hotelu, večeře

3. den: KOZLÓWKA, překrásný barokní palác z 18. st., který patří k nejzachovalejším šlechtickým sídlům v Polsku, jeden čas rovněž v držení rodu Zamojských, muzeum, které uchovává mnohá umělecká díla, jedna z nejlepších sbírek v Polsku zahrnující nejen 19. stol., ale také předměty každodenní potřeby, palácová kaple z počátku 20. st. po vzoru Královské kaple ve Versailles, rozlehlý barokní park s nádhernou fontánou a hroby napoleonských vojáků, odpoledne zastávka na hoře Grabarka, hlavním poutním místě polských pravoslavných věřících - nachází se zde asi 10.000 křížů a každý rok přibývají další, BIALYSTOK, město úzce spojené s bohatým šlechtickým rodem Branických, velký barokní zámek s rozsáhlým parkem („polské Versailles“), novogotická katedrála Nanebevzetí Panny Marie, pravoslavné chrámy sv. Mikuláše i modernistický chrám sv. Rocha, z r. 1946, městské paláce podnikatelů z počátku 20. století. Význačným zdejším rodákem byl oční lékař a tvůrce umělého jazyka esperanto, Ludwig Zamenhof. Ubytování v Bialystoku.

4. den: cesta do úžasného Bělověžského národního parku (UNESCO), poslední původní nížinný prales v Evropě, magická rezervace s obrovskými stromy, dříve loviště polských králů, ale i ruských carů, národní park proslul záchranou zubra evropského, které zde i uvidíme, podél běloruských hranic do vesnice Kruszyniany, která je hlavním střediskem tatarské menšiny v Polsku, mešity, tatarská jurta, malé muzeum i pravá tatarská restaurace, zastávka v městečku SUPRAŚL, řecko-katolický chrám Zvěstování Panny Marie - goticko-byzantská architektura, návrat na ubytování v Bialystoku

5. den: severovýchodním Polskem na cestu do největší z pobaltských republik, do Litvy, KAUNAS, druhé největší litevské město ležící na soutoku řek Neris a Nemunas, Alej Svobody, která je kouzelnou promenádou města, Radniční náměstí s budovou radnice zv. Bílá labuť, Perkunasův dům, katedrála sv. Petra a sv. Pavla a Kaunaský hrad, v podvečer příjezd do litevského hlavního města VILNIUS, ubytování v hotelu

6. den: VILNIUS, prohlídka, výjezd lanovkou na Gediminasův hrad, úžasné panorama
města, katedrální chrám s barokní kaplí sv. Kazimíra, univerzita, prezidentské sídlo, okouzlující kostelík sv. Anny, obdivovaný Napoleonem, Muzeum jantaru, kostel sv. Kazimira, pravoslavný chrám sv. Ducha a renesanční Jitřní brána, jistě bude možnost ochutnat v restauracích na Zámecké ulici litevskou specialitu knedlíčky cepelinai, i třeba koupit si malý šperk z baltského zlata – jantaru, pozdě odpoledne zastávka v městečku TRAKAI, hrad, který je symbolem litevské národní hrdosti, v městečku na jezeře Galvé žijí příslušníci turkotatarské menšiny Karaimů a zachovaly se zde jejich typické dřevěné domky, cesta domů

7. den: v dopoledních hodinách příjezd do Brna, následně do Prahy


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

klimatizovaným autobusem s možností občerstvení (teplé i studené nápoje za Kč), vybaveným DVD

Ubytování

2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím

Stravování

5x snídaně, lze objednat 5x večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Měna

Měnovou jednotkou v Polsku je Polski Złoty (Zł). Złoté je vhodné mít na kapesné, vstupné a vlastní finanční výdaje během zájezdu. Ve směnárnách lze směnit volně EUR, USD i CZK. Avšak vzhledem k tomu, že zájezd začíná o víkendu, není jisté, zda se naskytne možnost směnit si peníze hned během prvního dne, proto je nutné mít nějaké Złoté již s sebou.
Nezapomeňte si s sebou vzít drobné české koruny na občerstvení do busu.

Pořadatel: Travel 2002, spol. s r. o., IČO: 46980211

Poznámky

Cestovat můžete s platným cestovním pasem (CP) nebo občanským průkazem (OP). Rozhodnete-li se cestovat jen s OP, pak si prosím zkontrolujte, že máte typ identifikační karty se strojově čitelnými údaji.
Od 26.6.2012 mohou všechny děti do 15 let včetně infantů cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem, tj. vlastním cestovním psem či s vlastním občanským průkazem (OP pouze v rámci EU). Tento může být na základě žádosti vydán i občanovi mladšímu 15-ti let. Případně dítě musí mít jiný druh cestovního dokladu v souladu se zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.
V případě odmítnutí vstupu klientovi na území některého státu CK nenese odpovědnost za jeho návrat, neplatí náklady spojené s návratem a neposkytuje náhradu za nevyužité služby.
Prosíme účastníky zájezdu, aby byli dochvilní a dodržovali místa a časy srazů. Jakékoliv zpoždění je nepříjemné pro všechny účastníky a narušuje průběh zájezdu. Pokud se ztratíte, čeká na vás autobus ještě 2 hodiny po smluvené době odjezdu, poté průvodce oznámí tuto skutečnost na velvyslanectví a místní policii a zájezd pokračuje dále v plánované trase.
Průvodce, vedoucí zájezdu a tlumočník jsou tři funkce kumulované v jedné osobě. Její povinností je zajistit služby dle programu a řešit nahodilé situace, provádět výklad apod. Ve městech, ve kterých jsou delší zastávky, vás průvodce provede předem zvolenou trasou, ale při odborném výkladu mu hrozí pokuta až 3.000 EUR od místních orgánů. Doporučujeme vám proto využít výkladu, kterého se vám dostane v autobusu.
CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
Dávejte si pozor na kapsáře – zejména v tlačenicích. Nedávejte si všechny peníze na jedno místo.
Nezapomeňte si vzít léky, které pravidelně užíváte!

SANDOMĚŘ - ZAMOŚĆ - LUBLIN - KOZLÓWKA - GRABARKA - BIALYSTOK - Bělověžský národní park - KRUSZYNIANY - SUPRAŚL - KAUNAS -VILNIUS - TRAKAI

Rusko - NP Kurská kosa - písečné přesypy u Nidos

Kurská kosa je asi 98 km dlouhý úzký (maximálně 3,5 km) výběžek při pobřeží Baltu, oddělující Kurský záliv od Baltského moře. Vybíhá z Kaliningradského poloostrova a leží na západě Litvy. Té patří pouze severní polovina poloostrova, na kterou na jihu navazuje stejnojmenný ruský národní park. Národní park (264 km2) zahrnuje i přilehlé partie moře. Asi před 6.000 lety se zde začal hromadit mořský písek přinášený mořskými proudy tekoucími podél pobřeží. Časté silné větry (dnes za bouří dosahují rychlosti až 140 km/h) jej odnesly z dosahu vln a vytvořily písečné duny až 100 m vysoké, budící dojem pravé pouště.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Litva (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu