letecky hotel Polopenze Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům Vydejte se s námi objevit perlu Středozemního moře, ostrov Kypr. Ne nadarmo se říká, že Kypr je ostrov lásky a krásy. Čeká na vás křišťálově čisté moře, kde se z mořské pěny zrodila bohyně lásky Afrodita, neodolatelné jídlo a jedinečné památky, jejichž historie sahá tisíce let zpátky. Poznáme to nejlepší z řecké i turecké části ostrova a mnohem více. Ubytování budeme v hotelu u moře. Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu vč. tax, dopravu busem či mikrobusem na výlety, 7x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 7x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakultativní akce, vstupné (60 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
.
Příplatky
9.200 Kč za 1lůžkový pokoj
440 Kč za komplexní pojištění K5S
240 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Larnaka – Nikósie – pohoří Troodos – klášter Kykkos – Pedoulas – Ballapois – St. Hilarion – Kyrenia – Limassol – Kolossi – Kourion – Pafos – Salamis – Famagusta
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-691
29.9 - 6.10.2024
7
Praha - letiště V. Havla a další níže
34 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: Odlet na Kypr, ubytování v hotelu, odpočinek u moře.

2. den: ráno se vydáme na vyhlídkovou jízdu do největšího kyperského pohoří Troodos, které se horou Olympos zvedá až do výšky 1951 metrů. Přes horské vesnice pojedeme k nejbohatšímu kyperskému klášteru Kykkos a na závěr dne se vydáme do vesnice OMODOS, kde nás bude čekat ochutnávka vín

3. den: prohlídka kyperské metropole NIKÓSIE – Kyperské muzeum, hradby, katedrála, Arcibiskupský palác a mnoho dalšího. Odpoledne zastávka u solného jezera při návštěvě mešity na poutním místě Hala Sultan Tekke, kde je pochována teta proroka Mohammeda. Na závěr prohlídka přístavního města LARNAKA, jehož hlavní památkou je kostel sv. Lazara s hrobem postavy z Nového zákona Bible.

4. den: Celodenní výlet do turecké severní části Kypru – průjezd Kyrénským pohořím, kde si prohlédneme gotické opatství BELLAPAIS a pohádkově položené impozantní ruiny královského hradu ST. HILARION, které zhmotňují středověké křižácké království. Odpoledne navštívíme nejpůvabnější kyperské pobřežní město KYRENIA s pevností a antickou obchodní lodí v tamějším muzeu).

5. den: program na jihu Kypru: Nejdříve navštívíme nejpůsobivější kyperské antické město KOURION, jedno z největších a nejvýznamnějších archeologických lokalit na Kypru. Zastavíme se u útesů, kde se měla z mořské pěny zrodit bohyně Afrodita a prohlédneme si antické mozaiky a královské hroby (UNESCO) v přístavním městě PAFOS.

6. den: celodenní výlet do turecké východní části Kypru: Prohlédneme si antické město SALAMIS, zastavíme se u KLÁŠTERA SV. BARNABÁŠE a navštívíme středověké město FAMAGUSTA, které bylo označováno za Bránu Orientu. Zde nás čeká impozantní mešita Lály Mustafy Paši. V cukrárně Petek ochutnáme nejlepší zmrzlinu ve městě. Vystoupáme na OTHELLOVU VĚŽ, která evokuje vzpomínky na šíleného Othella, který tady podle Shakespeara měl ze žárlivosti zavraždit svou manželku. Krátká procházka po pláži „Města duchů“, bývalého předměstí Varosha.

7. den: volný den, možnost koupání

8. den: přílet do Prahy

V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Upozornění: V době uveřejnění zájezdu nebyly známy letové řády. Z tohoto důvodu může dojít k posunu zájezdu o 2 dny dozadu - 27.9. - 4.10.2024

Doprava

letecky z Prahy a zpět, autobusem/ mikrobusem na Kypru

Ubytování

7x hotel 3* (2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)

Stravování

7x polopenze formou bufetu, nápoje nejsou u večeře v ceně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Hrad Kolossi – 2,5 €
Kourion - antické naleziště – 4,5 €
Kourion - svatyně boha Apolóna – 2,5 €
Pafos - archeologický park – 4,5 €
- Hrobky králů – 2,5 €
Larnaka - Byzantské muzeum svatého Lazara - 1 €
Choirokoitia - neolitické osídlení – 2,5 €
Nikósie - Kyperské muzeum – 4,5 €
- Byzantské muzeum a umělecká galerie – 2,5 €
Famagusta - Citadela - 3,5 €
Salamis - antické naleziště – 4,5 €
Klášter sv. Barnabáše + archeol. muzeum – 3,5 €
Hrad sv. Hilariona – 3,5 €
Kyrenie - hrad + muzeum lodních vraků - 4,5 €
Bellapais - augustinský klášter – 4,5 €
Klášter Kykkos- muzeum - 5 €
Lefkara – etnografické muzeum – 2,5 €
Bus do Larnaky – 1,5 €, 3 € celodenní
Půjčení lehátka na pláži – cca 3 € / den.
Půjčení slunečníku na pláži – cca 3 € / den.
Celková orientační částka na vstupy je cca 80 €.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Larnaka – Nikósie – pohoří Troodos – klášter Kykkos – Pedoulas – Ballapois – St. Hilarion – Kyrenia – Limassol – Kolossi – Kourion – Pafos – Salamis – Famagusta

Kypr - pohoří Troodos je největší na ostrově

Národní park (93 km2) tvoří centrální část pohoří Troódos, které leží v severní a západní části ostrova s nejvyšší horou Chionistira (1950 m), zhruba 40 km severně od Limassolu. Geologicky jde o unikátní pohoří, tvořené tzv. ofiolitovým komplexem, tedy horninami které běžně tvoří oceánský plášť. Tyto horniny (gabra, dunity, diabasy) byly při kolizi kontinentálních desek před zhruba 10 až 15 miliony let ohromnou silou vyrvány z oceánského pláště a vyzdviženy jako pohoří do dnešní podoby.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Kypr (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu