Národní park Troódos

Národní park je pro Kypr neocenitelnou zásobárnou vody. Na rozdíl od nížin zde dosti hojně prší (i sněží) – až 1.000 mm za rok. A tak zde pramení všechny významnější kyperské řeky, které mají na horním toku četné vodopády, ve středních polohách pak ještě četnější nádrže na pitnou vodu. Park je hojně pokrytý lesy.Převládá borovice kalábrijská, nad 1.200 metrů pak borovice černá. Dále se vyskytuje kyperský endemit dub olšolistý, také zvaný dub zlatý pro zlatavě žlutou spodní stranu svých listů. Velmi zajímavý je i výskyt cedru krátkolistého (národní strom) s největším výskytem v rezervaci Cedrové údolí (Koilada ton Kedrou) v těsném sousedství národního parku Troódos. Tyto majestátní stromy až 30 m vysoké se mohou dožívat až 2.000 let. Květena parku zahrnuje přes 800 druhů cévnatých rostlin, téměř 80 kyperských endemitů (nikde jinde na světě je nenajdete) a zvláště četné orchideje. Žije zde také do Červené knihy zapsaný muflon kyperský, pěnice kyperská, 3 druhy supů, orel jestřábí či frankolín obecný. Z plázů můžete vidět chameleóna, agamu hardún či různé ještěrky. Kolem potoků se vyskytuje vzácný suchozemský krab Potamon potamios. Z památek jsou hojné byzantské stavby, pravoslavné kostelíky z 11. až 16.století s nádhernými freskami či poutní klášter Kykkos z 11.století.

Související zájezdy

Související destinace

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu