letecky hotel Polopenze Památky UNESCO a starověké civilizace
Přidat k oblíbeným zájezdům
Tento zájezd vás zavede na malebný a z historického hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. Nabízí památky od neolitu po středověk, svébytnou kulturu a přírodu tohoto pěkného ostrova s návštěvou obou částí řecké i turecké.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu vč. tax, dopravu busem či mikrobusem na výlety, 7x hotel 3* (2lůžkový pokoj), 7x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakultativní akce, vstupné (60 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.
Příplatky
5.000 Kč za 1lůžkový pokoj
495 Kč za komplexní pojištění K5S
270 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
johanitský hrad Kolossi - koupání na pláži Petra tou Romiou, kde se vynořila z vln bohyně Afrodita - Pafos, archeologický park - hl. město Nikosia - benátské město Famagusta - starověká Salamis - příroda a vesnice pohoří Troodos - Pedoulas, kostel s freskami na seznamu UNESCO - Choirokoitia, památky na neolitické osídlení (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-099
27.9 - 5.10.2024
8
Praha - letiště V. Havla a další níže
31 490,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do LARNAKY, transfer na ubytování

2. den: hrad Kolossi rytířů sv. Jana, starověký KOURION, prohlídka nejkrásněji položeného kyperského antického naleziště z pozdně římských dob, historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna, zastávka s možností koupání na nejkrásnější a nejbájnější pláži na Kypru Petra tou Romiou, kde se dle pověsti zrodila z mořské pěny Afrodita, bohyně lásky a krásy, archeologický park Pafos (UNESCO), mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů

3. den: hlavní město NIKÓSIE, poslední rozdělené město na světě, Kyperské muzeum, Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác, pěší přechod přes hranici do turecké části, orientální Büyük Han (Velký hostinec), zajímavá mešita Selimiye, která vznikla přebudováním katedrály, městské tržiště

4. den: výlet na tureckou stranu ostrova, FAMAGUSTA, město duchů, Citadela, kam William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Laly Mustafa Pashi, postavená podle katedrály v Remeši, zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974, starověká SALAMIS, působivé antické královské město, římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky, klášter sv. Barnabase, nyní muzeum

5. den: nejzajímavější místa severní turecké části Kypru, romantický hrad sv. Hilarion, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků, KYRENIE, malebný přístav a hrad, nejstarší dřevěný vrak lodi, zastávka v BELLAPAIS, augustinský klášter, pověstný „Strom zahálky

6. den: výlet romantickou krajinou do pohoří Troodos, malebná vesnička LANIA, výroba tradičního kyperského vína Commandaria, nejslavnější klášter Kykkos, hora Throni, výhledy, moderní křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III., vesnička PEDOULAS, s kostelem archanděla Michaela, překrásné fresky (UNESCO)

7. den: volný den, možnost koupání

8. den: LARNAKA, kostel svatého Lazara, přímořská promenáda, mešita Hala Sultan Tekke, islámské poutní místo u solného jezera, Choirokoitia, neolitické osídlení (UNESCO), vesnička LEFKARA, proslulá výrobou nádherných krajek, nocleh dle času letu

9. den: přílet do Prahy

V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.


CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu.

Doprava

letecky z Prahy a zpět, autobusem/ mikrobusem na Kypru

Ubytování

7x hotel 3* (2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením)

Stravování

7x polopenze formou bufetu, nápoje nejsou u večeře v ceně

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Hrad Kolossi – 2,5 €
Kourion - antické naleziště – 4,5 €
Kourion - svatyně boha Apolóna – 2,5 €
Pafos - archeologický park – 4,5 €
- Hrobky králů – 2,5 €
Larnaka - Byzantské muzeum svatého Lazara - 1 €
Choirokoitia - neolitické osídlení – 2,5 €
Nikósie - Kyperské muzeum – 4,5 €
- Byzantské muzeum a umělecká galerie – 2,5 €
Famagusta - Citadela - 3,5 €
Salamis - antické naleziště – 4,5 €
Klášter sv. Barnabáše + archeol. muzeum – 3,5 €
Hrad sv. Hilariona – 3,5 €
Kyrenie - hrad + muzeum lodních vraků - 4,5 €
Bellapais - augustinský klášter – 4,5 €
Klášter Kykkos- muzeum - 5 €
Lefkara – etnografické muzeum – 2,5 €
Bus do Larnaky – 1,5 €, 3 € celodenní
Půjčení lehátka na pláži – cca 3 € / den.
Půjčení slunečníku na pláži – cca 3 € / den.
Celková orientační částka na vstupy je cca 60 €.

Pořadatel: Mayer a Crocus, s. r. o., IČO: 25622706

Poznámky

Nelze cestovat s občanským průkazem kvůli vstupu na tureckou část Kypru, během výletů do Severokyperské turecké republiky je nutno mít s sebou cestovní pas.
Minimální platnost pasu 6 měsíců po návratu.

Hrad Kolossi - Kourion - Petra tou Romiou - Pafos - Nikosia - Famagusta - Salamis - Kyrénie - Bellapais - Lania - Pedoulas - Larnaka - Lefkara

Kypr - pohoří Troodos je největší na ostrově

Národní park (93 km2) tvoří centrální část pohoří Troódos, které leží v severní a západní části ostrova s nejvyšší horou Chionistira (1950 m), zhruba 40 km severně od Limassolu. Geologicky jde o unikátní pohoří, tvořené tzv. ofiolitovým komplexem, tedy horninami které běžně tvoří oceánský plášť. Tyto horniny (gabra, dunity, diabasy) byly při kolizi kontinentálních desek před zhruba 10 až 15 miliony let ohromnou silou vyrvány z oceánského pláště a vyzdviženy jako pohoří do dnešní podoby.

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Kypr (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu