letecky hotel Snídaně Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Daleké země a exotika
Přidat k oblíbeným zájezdům
Země hor i teplého moře, opevněných vesnic i horských jezer, citrusových i čajových plantáží, vinic i prastarých kostelů. A také příjemných lidí a krásné přírody. Letecky z Prahy.
Existuje také varianta tohoto zájezdu: E2x - viz též podobné zájezdy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha-Tbilisi (s přestupem) a zpět v ekonomické třídě včetně tax, dopravu autokarem v Gruzii dle programu, výjezd terénními auty do Ushguli, 10x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 10x snídani, 1x oběd, 4x večeři (3.-6. den), českého a místního průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, další stravování, veškeré vstupné (45 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
6.300 Kč za 1lůžkový pokoj
550 Kč za večeři s Folk Show (10. den)
1.100 Kč za komplexní pojištění K5S (Z2)
hlavní město Tbilisi, katedrála, historické město, lanovka k pevnosti - Malý a Velký Kavkaz - Vardzia, město vytesané ve skále - národní park Borjomi - klášter Gelati (UNESCO) - odlehlá oblast Svaneti, klasické vesnice - výjezd do nejvýše položené evropské osady Ushguli nad ledovci - letovisko Batumi u Černého moře - Mccheta (UNESCO)
CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
012-570
27.7 - 6.8.2021
10
Praha - letiště V. Havla a další níže
33 990,-
Po termínu
012-572
21.9 - 1.10.2021
10
Praha - letiště V. Havla a další níže
32 990,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do TBILISI, v noci přílet do Tbilisi, transfer do hotelu a ubytování

2. den: pozdní snídaně, TBILISI, hlavní město Gruzie, historická část města, katedrála Sioni, moderní most Míru, kostely i slavné sirné lázně, lanovkou na pevnost Narikala s výhledy

3. den: klášter Poka známý výrobou sýrů, medu a džemů, jezero Paravani, oblast Malého Kavkazu s množstvím hradů a pevností, město VARDZIA, skalní město vytesané do kolmé stěny v údolí řeky Kury, ubytování ve Vardzii

4. den: město AKHALTSIKHE, hrad, mešita, synagoga, paláce, galerie i krásné zahrady s fontánami, národní park Borjomi, procházka přírodou, ubytování v KUTAISI

5. den: KUTAISI, návštěva farmářského trhu s nabídkou čerstvé zeleniny, ovoce i koření, klášterní komplex Gelati (UNESCO) z 12. století, přejezd k masívu Velkého Kavkazu do oblasti Svaneti, odlehlost tohoto místa umožnila zachování vesnic středověkého typu s věžovými domy, ubytování v MESTII

6. den: výlet terénními auty do nejvýše položené osady v Evropě USHGULI (UNESCO) s typickými ochrannými věžemi nad ledovcem Shkhara, oběd formou pikniku, procházky nádhernou krajinou

7. den: přejezd do oblasti subtropických plantáží na pobřeží Černého moře, přímořské letovisko BATUMI, návštěva botanické zahrady, ubytování, volno k procházkám a koupání

8. den: prohlídka města, centrální náměstí Batumi Piazza, slavný Batumi Boulevard, odpoledne individuální volno k odpočinku, návštěvě muzeí či koupání na plážích Černého moře

9. den: průjezd vinařskou oblastí, zastávka v jednom z typických gruzínských vinných sklepů, ochutnávka, starověké hlavní město a centrum náboženství Gruzie MCCHETA (UNESCO), kostel Jvari, katedrála Svetitskhoveli z 11. století, ubytování v Tbilisi

10. den: dopolední volno v Tbilisi, návštěva muzeí nebo sirných lázní, nákupy, fakultativně večeře v gruzínské restauraci s ukázkami gruzínské hudby a tance

11. den: ráno transfer na letiště a odlet z Tbilisi do Prahy 


CK si vyhrazuje právo úpravy programu vzhledem k počasí, aktuálním letovým řádům a aktuálním podmínkám v Gruzii.

Doprava

Doprava z Prahy do Gruzie je zajištěna leteckou společností Turkish Airlines, z Vídně (pro zájemce dle dohody) do Gruzie leteckou společností Georgian Airways.
Předpokládaný letový řád (místní časy):
Praha - Istanbul - Tbilisi 19:30 - 23:15/01:25 - 04:45, Tbilisi - Istanbul - Praha 10:30 - 12:00/16:50 - 18:35
Vídeň - Tbilisi 18:50 - 0:10, Tbilisi - Vídeň 16:30 - 17:50


Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.
V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 30 kg (Turkish Airlines z Prahy) nebo do 23 kg (Georgian Airways z Vídně) a jedno příruční zavazadlo do 8 kg. Rozměry příručního zavazadla - max. 55x40x20 cm. Rozměry odbaveného zavazadla - součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček nesmí přesáhnout 158 cm.

Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve 3* hotelech a hostelech, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. Ubytování je vždy se snídaní.

Stravování

Ubytování je vždy se snídaní. V rámci programu je zahrnuto i 4x večeře (3.-6.den zájezdu) a 1x oběd formou pikniku (6. den). V případě připlacení fakultativní večeře s Folk show, je 10. den zajištěna i tato večeře v restauraci v Tbilisi.

Přibližné ceny v Gruzii:
V obchodě: chléb 0,5 EUR, zmrzlina 0,5 EUR, limonáda 0,5 EUR, máslo 1,5 EUR
V restauraci: káva 1 EUR, Pivo 2-3 EUR, Nealko nápoj 1,5-3 EUR, sklenice vína 3 EUR, jídlo v pizzerii nebo menší taverně 5-8 EUR, jídlo v lepší restauraci od 10 EUR

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 15.000 Kč (5.000 Kč/os)

Orientační ceny vstupného

Vstupy absolvované v rámci společného programu:
Tbilisi - Lanovka na pevnost Narikala
Tbilisi - Zlatá pokladnice Národního muzea
Klášter Poka (zdarma)
Skalní město Vardzia
Pevnost Rabath
Park Borjomi
Chrámový komplex Gelati (zdarma)
Botanická zahrada v Batumi
Vinný sklep s ochutnávkou v Saguramu

Výdaje na tyto vstupy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Vzhledem k charakteru zájezdu a nutnosti vše rezervovat předem jsme všechny výše uvedené vstupy již objednali. Celková cena těchto vstupů včetně rezervačních poplatků činí 40 EUR za osobu.

Při nástupu na zájezd od Vás průvodce vybere částku za tyto vstupy ve výši cca 44 EUR nebo 1.300 Kč na osobu.
 Od průvodce obdržíte doklad o zaplacení. Tímto budete mít všechny vstupy do památek a objektů výše uvedených, které navštívíte společně s průvodcem, zajištěny a zaplaceny.
V některých z navštívených objektů se platí zvláštní poplatek za možnost fotografování. V případě, že budete chtít uvnitř fotografovat, počítejte s tímto výdajem.

Spropitné:
Podobně jako u nás, je i v Gruzii obvyklé dávat spropitné v restauraci, nosičům zavazadel v hotelu a za další služby, s nimiž jste byli spokojeni. Je vhodné dát spropitné i místnímu řidiči a místnímu průvodci, kteří se budou starat o zajištění programu. Pokud jste se službami spokojeni, dává se obvykle průvodci cca 3 Eur na osobu a den a řidiči 2 Eur. Celkem tedy asi 25Eur na osobu průvodci v Gruzii a 15 Eur na osobu řidiči v Gruzii. Dohromady 40 Eur na osobu. Samozřejmě záleží na Vaši spokojenosti se službami. Částky můžete předat sami nebo je předá paní průvodkyně společně s poděkováním za celou skupinu. Způsob předání si domluvíte s průvodkyní na místě.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Tbilisi - Vardzia - Akaltsikhe - Borjomi - Kutaisi - Mestia - Ushguli - Batumi - Mccheta

Přehled obecných informací o zemi Gruzie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Gruzie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu