letecky hotel Snídaně Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Daleké země a exotika
Přidat k oblíbeným zájezdům
Země hor i teplého moře, opevněných vesnic i horských jezer, citrusových i čajových plantáží, vinic i prastarých kostelů. A také příjemných lidí a krásné přírody. Letecky z Prahy.
Upozornění: na tento zájezd se nevztahují naše First minute ani sezónní (lednové, únorové...) či věrnostní slevy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha-Tbilisi (s přestupem) a zpět Batumi-Praha (s přestupem) v ekonomické třídě včetně tax, dopravu autokarem v Gruzii dle programu, výjezd terénními auty do Ushguli, 10x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 10x snídani, 1x večeři, českého a místního průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, další stravování, veškeré vstupné (50 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
8.300 Kč za 1lůžkový pokoj
1.800 Kč za 2x večeře v hotelu v Mestii (7. a 8. den)
1.210 Kč za komplexní pojištění K5S (Z2)
660 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z2)
hlavní město Tbilisi, katedrála, historické město, lanovka k pevnosti - Malý a Velký Kavkaz - Vardzia, město vytesané ve skále - národní park Borjomi - klášter Gelati (UNESCO) - odlehlá oblast Svaneti, klasické vesnice - výjezd do nejvýše položené evropské osady Ushguli nad ledovci - letovisko Batumi u Černého moře - Mccheta (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-570
2.7 - 12.7.2024
10
Praha - letiště V. Havla a další níže
39 770,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odlet z Prahy do TBILISI (let s přestupem), v noci přílet do Tbilisi, transfer do hotelu a ubytování

2. den: pozdní snídaně, TBILISI, hlavní město Gruzie, historická část města, katedrála Sioni, moderní most Míru, kostely i slavné sirné lázně, lanovkou na pevnost Narikala s výhledy

3. den: návštěva nové katedrály sv. Trojice, která září nad centrem Tbilisi a je největším pravoslavným kostelem v Gruzii, odjezd do starověkého hlavního města a centra náboženství Gruzie Mccheta, kde navštívíme památky pod ochranou UNESCO: kostel Jvari ze 6. stol. a katedrálu Svetitskhoveli z 11. stol. , dále návštěva vinařství, kde se seznámíme s unikátní metodou výroby vína a také ho ochutnáme, odpoledne návrat do Tbilisi a volno k procházkám a posezením ve starém městě, ubytování v Tbilisi

4. den: odjezd do jižní části Gruzie bohaté na jezera a krásnou přírodu, zastávka u jednoho z největších gruzínských jezer Paravani a dále u starobylého kláštera Poka známého výrobou sýrů, medu a džemů,. dále příjezd do oblasti Malého Kavkazu s množstvím hradů a pevností budovaných na ochranu území,  zastávka u řeky pod jedním z hradů strážících vstup do údolí a odjezd na ubytování v blízkosti skalního města VARDZIA, večeře s typickými lokálními pokrmy zdejší domácí kuchyně

5. den: skalní město VARDZIA ze 12. stol. vytesaného do kolmé stěny v údolí řeky Kury, odjezd do města AKHALSTIKHE vystavěného v rozlehlém údolí Malého Kavkazu a plného památek z různých historických období, můžeme zde vidět rekonstruovaný hrad, s mešitou, strážní věží s nádhernými výhledy, paláci, galeriemi i krásnými zahradami s fontánami, národní park Borjomi a návštěva lázeňského města BORJOMI, Procházka lázeňským centrem a národním parkem s nejznámějším pramenem minerální vody Borjomi, Ubytování v Borjomi.

6. den: odjezd z Borjomi do západní části Gruzie a návštěva klášterního komplexu Gelati ze 12. stol. (UNESCO), třetí největší gruzínské města KUTAISI, Prohlídka katedrály Bagrati, procházka historickým centrem města, Bílý most přes řeku Rioni, centrálním parkem až ke krásné Kolchidské fontáně a ubytování v hotelu v centru města, Večer možnost individuálních procházek.

7. den:  přejezd do turisticky nejpřitažlivější oblasti Horní Svanetie k masívu Velkého Kavkazu, Odlehlost tohoto místa umožnila zachování vesnic středověkého typu s věžovými domy v mimořádně krásné horské scenérii, Cestou zastávka u největší gruzínské přehrady Enguri s jednou z nejvyšších hrází na světě, Příjezd do střediska MESTIA a ubytování

8. den: poznávání oblasti pod gruzínským nejvyšším vrcholem Kavkazu, Mt. Shkhara (5068 m.n.m.), Odjezd v terénních autech do nejvýše položené osady v Evropě Ushguli (UNESCO) s typickými ochrannými věžemi a jedinečným pozadím tvořeným ledovcem Shkhara, nenáročné procházky nádhernou krajinou i vesnicí, odpoledne návrat do Mestie a v případě příznivého počasí možnost výjezdu lanovkou na vrchol Zuruldi s nádhernými výhledy, poté návrat lanovkou do Mestie na ubytování.

9. den: začneme sjíždět z hor do oblasti subtropických plantáží s citrusy a čajovníky až na pobřeží Černého moře do města BATUMI, cestou se zastavíme k návštěvě botanické zahrady, procházka zahradami vysázenými na úbočí pohoří svažujícího se do moře s více než 5.000 druhy flory z celého světa, ale i kouzelnými výhledy na pobřeží a moře, k večeru příjezd do Batumi, nejvýznamnějšího gruzínského přímořského letoviska, Ubytování v hotelu a volno k procházkám.

10. den: procházka městem s krásným pobřežním parkem, starým městem, náměstím Batumi Piazza i moderními stavbami u Batumi Boulevard, jimž dominuje Hodinová věž s nádhernou vyhlídkou (výjezd výtahem za poplatek), odpoledne volno k odpočinku, návštěvě muzeí, akvária, delfinária, procházkám, posezením a koupání na plážích Černého moře

11. den: ráno transfer na letiště a odlet (s přestupem) z Batumi do Prahy 


CK si vyhrazuje právo úpravy programu vzhledem k počasí, aktuálním letovým řádům a aktuálním podmínkám v Gruzii.

Doprava

Doprava z Prahy do Gruzie je zajištěna leteckou společností Turkish Airlines.
Předpokládaný letový řád (místní časy):
Praha - Istanbul - Tbilisi 19:10 - 22:50/01:10 - 04:30, Batumi - Istanbul - Praha 10:25 - 11:30/16:45 - 18:20


Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.
V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 23 kg a jedno příruční zavazadlo do 8 kg. Rozměry příručního zavazadla - max. 55x40x20 cm. Rozměry odbaveného zavazadla - součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček nesmí přesáhnout 158 cm.

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve 3* hotelech a hostelech, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. Ubytování je vždy se snídaní.

Stravování

Ubytování je vždy se snídaní. V rámci programu je zahrnuto i 1x večeře

Přibližné ceny v Gruzii:
V obchodě: chléb 0,5 EUR, zmrzlina 0,5 EUR, limonáda 0,5 EUR, máslo 1,5 EUR
V restauraci: káva 1 EUR, Pivo 2-3 EUR, Nealko nápoj 1,5-3 EUR, sklenice vína 3 EUR, jídlo v pizzerii nebo menší taverně 5-8 EUR, jídlo v lepší restauraci od 10 EUR

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5SS kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 60.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Vstupy absolvované v rámci společného programu:
Tbilisi - Lanovka na pevnost Narikala
Tbilisi - Zlatá pokladnice Národního muzea
Klášter Poka (zdarma)
Skalní město Vardzia
Pevnost Rabath
Park Borjomi
Chrámový komplex Gelati (zdarma)
Botanická zahrada v Batumi
Vinný sklep s ochutnávkou v Saguramu

Výdaje na tyto vstupy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Vzhledem k charakteru zájezdu a nutnosti vše rezervovat předem jsme všechny výše uvedené vstupy již objednali. Celková cena těchto vstupů včetně rezervačních poplatků činí 50 EUR za osobu.

Při nástupu na zájezd od Vás průvodce vybere částku za tyto vstupy ve výši cca 50 EU.
 Od průvodce obdržíte doklad o zaplacení. Tímto budete mít všechny vstupy do památek a objektů výše uvedených, které navštívíte společně s průvodcem, zajištěny a zaplaceny.
V některých z navštívených objektů se platí zvláštní poplatek za možnost fotografování. V případě, že budete chtít uvnitř fotografovat, počítejte s tímto výdajem.

Spropitné:
Podobně jako u nás, je i v Gruzii obvyklé dávat spropitné v restauraci, nosičům zavazadel v hotelu a za další služby, s nimiž jste byli spokojeni. Je vhodné dát spropitné i místnímu řidiči a místnímu průvodci, kteří se budou starat o zajištění programu. Pokud jste se službami spokojeni, dává se obvykle průvodci cca 3 Eur na osobu a den a řidiči 2 Eur. Celkem tedy asi 25Eur na osobu průvodci v Gruzii a 15 Eur na osobu řidiči v Gruzii. Dohromady 40 Eur na osobu. Samozřejmě záleží na Vaši spokojenosti se službami. Částky můžete předat sami nebo je předá paní průvodkyně společně s poděkováním za celou skupinu. Způsob předání si domluvíte s průvodkyní na místě.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Tbilisi - Vardzia - Akaltsikhe - Borjomi - Kutaisi - Mestia - Ushguli - Batumi - Mccheta

Přehled obecných informací o zemi Gruzie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Gruzie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu