letecky hotel Snídaně Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Památky UNESCO a starověké civilizace Daleké země a exotika
Přidat k oblíbeným zájezdům
Země hor i teplého moře, opevněných vesnic i horských jezer, citrusových i čajových plantáží, vinic i prastarých kostelů. A také příjemných lidí a krásné přírody. Letecky z Prahy.
Upozornění: na tento zájezd se nevztahují naše First minute ani sezónní (lednové, únorové...) či věrnostní slevy Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou dopravu Praha-Tbilisi (s přestupem) a zpět v ekonomické třídě včetně tax, dopravu autokarem v Gruzii dle programu, výjezd terénními auty do Ushguli, 10x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 10x snídani, 1x večeři, českého a místního průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, další stravování, veškeré vstupné (50 €) a vše, co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
6.300 Kč za 1lůžkový pokoj
1.210 Kč za komplexní pojištění K5S (Z2)
660 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z2)
hlavní město Tbilisi, katedrála, historické město, lanovka k pevnosti - Malý a Velký Kavkaz - Vardzia, město vytesané ve skále - národní park Borjomi - klášter Gelati (UNESCO) - odlehlá oblast Svaneti, klasické vesnice - výjezd do nejvýše položené evropské osady Ushguli nad ledovci - letovisko Batumi u Černého moře - Mccheta (UNESCO)
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-570
3.7 - 13.7.2023
10
Praha - letiště V. Havla a další níže
37 970,-
Po termínu

Program

1. den: odlet z Prahy do TBILISI, v noci přílet do Tbilisi, transfer do hotelu a ubytování

2. den: pozdní snídaně, TBILISI, hlavní město Gruzie, historická část města, katedrála Sioni, moderní most Míru, kostely i slavné sirné lázně, lanovkou na pevnost Narikala s výhledy

3. den: odjezd do jižní části Gruzie bohaté na jezera a krásnou přírodu, zastávka u kláštera Poka známého výrobou sýrů, medu a džemů, dále u jezera Paravani a příjezd do oblasti Malého Kavkazu s množstvím hradů a pevností budovaných na ochranu území., město VARDZIA, skalní město vytesané do kolmé stěny v údolí řeky Kury, ubytování ve Vardzii, večeře s typickými lokálními pokrmy zdejší domácí kuchyně

4. den: město AKHALTSIKHE, hrad, mešita, synagoga, paláce, galerie i krásné zahrady s fontánami, národní park Borjomi, procházka přírodou, ubytování v KUTAISI

5. den: KUTAISI, návštěva farmářského trhu s nabídkou čerstvé zeleniny, ovoce i koření, klášterní komplex Gelati (UNESCO) z 12. století, přejezd k masívu Velkého Kavkazu do oblasti Svaneti, odlehlost tohoto místa umožnila zachování vesnic středověkého typu s věžovými domy, ubytování v MESTII

6. den: poznávání oblasti pod gruzínským nejvyšším vrcholem Kavkazu, Mt. Shkhara (5068 m.n.m.), v případě příznivého počasí možnost výjezdu lanovkou na vrchol Zuruldi s nádhernými výhledy, po návratu do Mestie výlet terénními auty do nejvýše položené osady v Evropě USHGULI (UNESCO) s typickými ochrannými věžemi nad ledovcem Shkhara, nenáročné procházky nádhernou krajinou i vesnicí.

7. den: přejezd do oblasti subtropických plantáží na pobřeží Černého moře, přímořské letovisko BATUMI, návštěva botanické zahrady, ubytování, volno k procházkám a koupání

8. den: prohlídka města, centrální náměstí Batumi Piazza, slavný Batumi Boulevard, odpoledne individuální volno k odpočinku, návštěvě muzeí či koupání na plážích Černého moře

9. den: průjezd vinařskou oblastí, zastávka v jednom z typických gruzínských vinných sklepů, ochutnávka, starověké hlavní město a centrum náboženství Gruzie MCCHETA (UNESCO), kostel Jvari, katedrála Svetitskhoveli z 11. století, ubytování v Tbilisi

10. den: celodenní volno v Tbilisi, návštěva muzeí nebo sirných lázní, nákupy, posezení v malebných restauracích starého města

11. den: ráno transfer na letiště a odlet z Tbilisi do Prahy 


CK si vyhrazuje právo úpravy programu vzhledem k počasí, aktuálním letovým řádům a aktuálním podmínkám v Gruzii.

Doprava

Doprava z Prahy do Gruzie je zajištěna leteckou společností Turkish Airlines, z Vídně (pro zájemce dle dohody) do Gruzie leteckou společností Georgian Airways.
Předpokládaný letový řád (místní časy):
Praha - Istanbul - Tbilisi 19:30 - 23:15/01:25 - 04:45, Tbilisi - Istanbul - Praha 10:30 - 12:00/16:50 - 18:35
Vídeň - Tbilisi 18:50 - 0:10, Tbilisi - Vídeň 16:30 - 17:50


Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.
V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 30 kg (Turkish Airlines z Prahy) nebo do 23 kg (Georgian Airways z Vídně) a jedno příruční zavazadlo do 8 kg. Rozměry příručního zavazadla - max. 55x40x20 cm. Rozměry odbaveného zavazadla - součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček nesmí přesáhnout 158 cm.

Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve 3* hotelech a hostelech, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím. Ubytování je vždy se snídaní.

Stravování

Ubytování je vždy se snídaní. V rámci programu je zahrnuto i 1x večeře

Přibližné ceny v Gruzii:
V obchodě: chléb 0,5 EUR, zmrzlina 0,5 EUR, limonáda 0,5 EUR, máslo 1,5 EUR
V restauraci: káva 1 EUR, Pivo 2-3 EUR, Nealko nápoj 1,5-3 EUR, sklenice vína 3 EUR, jídlo v pizzerii nebo menší taverně 5-8 EUR, jídlo v lepší restauraci od 10 EUR

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5SS kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 60.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Vstupy absolvované v rámci společného programu:
Tbilisi - Lanovka na pevnost Narikala
Tbilisi - Zlatá pokladnice Národního muzea
Klášter Poka (zdarma)
Skalní město Vardzia
Pevnost Rabath
Park Borjomi
Chrámový komplex Gelati (zdarma)
Botanická zahrada v Batumi
Vinný sklep s ochutnávkou v Saguramu

Výdaje na tyto vstupy nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Vzhledem k charakteru zájezdu a nutnosti vše rezervovat předem jsme všechny výše uvedené vstupy již objednali. Celková cena těchto vstupů včetně rezervačních poplatků činí 40 EUR za osobu.

Při nástupu na zájezd od Vás průvodce vybere částku za tyto vstupy ve výši cca 44 EUR nebo 1.300 Kč na osobu.
 Od průvodce obdržíte doklad o zaplacení. Tímto budete mít všechny vstupy do památek a objektů výše uvedených, které navštívíte společně s průvodcem, zajištěny a zaplaceny.
V některých z navštívených objektů se platí zvláštní poplatek za možnost fotografování. V případě, že budete chtít uvnitř fotografovat, počítejte s tímto výdajem.

Spropitné:
Podobně jako u nás, je i v Gruzii obvyklé dávat spropitné v restauraci, nosičům zavazadel v hotelu a za další služby, s nimiž jste byli spokojeni. Je vhodné dát spropitné i místnímu řidiči a místnímu průvodci, kteří se budou starat o zajištění programu. Pokud jste se službami spokojeni, dává se obvykle průvodci cca 3 Eur na osobu a den a řidiči 2 Eur. Celkem tedy asi 25Eur na osobu průvodci v Gruzii a 15 Eur na osobu řidiči v Gruzii. Dohromady 40 Eur na osobu. Samozřejmě záleží na Vaši spokojenosti se službami. Částky můžete předat sami nebo je předá paní průvodkyně společně s poděkováním za celou skupinu. Způsob předání si domluvíte s průvodkyní na místě.

Pořadatel: EMMA Agency, s.r.o. cestovní kancelář, IČO: 44041918

Tbilisi - Vardzia - Akaltsikhe - Borjomi - Kutaisi - Mestia - Ushguli - Batumi - Mccheta

Přehled obecných informací o zemi Gruzie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek

Přehled obecných informací o zemi Gruzie (rozloha, reliéf, obyvatelstvo, ekonomika…)

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu