autokarem hotel Zájezdy bez nočního přejezdu Za uměním a výstavami Evropské slavnosti Historické slavnosti a průvody Relaxační víkendy Památky UNESCO a starověké civilizace Adventní zájezdy Slavnosti vína a gastronomie Kuchyně a gastronomie světa Specializované zájezdy za vínem a gastronomií Zájezdy za vínem a gastronomií Slavnosti vína, piva a gastronomie
Přidat k oblíbeným zájezdům
Adventní zájezd do Alsaska bez nočních přejezdů. Málokde v Evropě se podařilo tak stmelit kulturu dvou národů jako v Alsasku, o tom svědčí i zvyky a svátky. Kouzlo hrázděných vinařských městeček v předvánoční době a slavnostní adventní trhy, které patří k nekrásnějším na světě. Jedinečná slavnost Středověký trh v Ribeauvillé. Ochutnáte výjimečné speciality krajové gastronomie, výborná alsaská vína, tarte flambée a alsaský sýr.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 2x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, příp. pobytové taxy, ochutnávku, večeři, vstupné (50 €) a vše, co není obsaženo v položce Cena zahrnuje
Příplatky
2.300 Kč za 1lůžkový pokoj
500 Kč za 2x snídani
105 Kč za komplexní pojištění
90 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Colmar, malebné adventní trhy - hrad Haut-Koenigbourg - advent v půvabných alsaských městečkách s hrázděnými domy -Eguisheim, návštěva vinařství - Štrasburk a vánoční trhy
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
041-025
6.12 - 8.12.2024
2
Praha a další níže
6 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd v 6 hodin z Prahy, další místa: Beroun, Plzeň a po trase, transfer přes SRN do Francie, Alsasko: COLMAR, historické centrum kraje Alsasko, "benátská čtvrť, hrázděná architektura ve slavnostním hávu, romantika nazdobených uliček s hrázděnými domy adventní trhy, jedny z nejkrásnějších v Evropě, víno a dobroty, třeba alsaská specialita tarte flambée

2. den: zimní alsaská vinná stezka: předvánoční atmosféra alsaského venkova, KAYSERSBERG, rodiště Alberta Schweitzera, procházka zimními vinohrady a středověkými uličkami, RIBEAUVILLÉ , jedinečná slavnost Středověký trh s trhovci v kostýmech fakultativně pochoutky z krajové gastronomie , EGUISHEIM, středověké městečko s hradem, ochutnávka alsaských vín a typické alsaské bábovky kougelhopf, vánoční atmosféra, adventní trhy - a možná potkáte i vánočního dědu se skřítky, tři krále či kouzelníky s ohněm...

3. den: ŠTRASBURK (UNESCO), „křižovatka Evropy“ a sídlo Evropského parlamentu, vánoční atmosféra v ulicích, katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť s kanály „Petite France“, pozoruhodná hrázděná architektura nad řekou, krytý most Ponts-Couverts, Carré d´Or, Zlatý čtverec, bývalá čtvrť zlatníků s venkovskou atmosférou. Potěší Vás tematické vánoční trhy s množství delikates a obrovský vánoční strom na Place Kléber či koncerty v kostelích nejkrásnější adventní trhy ve Francii, odjezd odpoledne do ČR, návrat do Prahy do půlnociCK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a aktuální situaci v době adventu a slavnostnem..

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací, vybavené DVD a minibarem.

Ubytování

2x hotel u Colmaru (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

není zahrnuto v ceně zájezdu. Snídaně za příplatek předem formou bufetu francouzského typu (džus, výběr teplých nápojů, několik marmelád, med, slané a sladké máslo, 1-2 druhy bagety, topinka, sladký rohlík, sladká bagetka nebo magdaléna, někdy výběr přesnídávka nebo jogurt, občas pudink), podávají se vždy v hotelu. Velmi doporučujeme mít zajištěné snídaně (v hotelích je velmi přísně pod pokutou zakázáno užívání jakýchkoli varných konvic a vařičů). Ráno před cestou nemají ani řidiči možnost zajistit teplé nápoje v autobuse. Hotely jsou situovány na okrajích měst a není možné zajistit v ranních hodinách snídani jinde v okolí hotelu.
Večeře: nejsou v ceně zájezdu.
Další stravování se řeší v rámci programu, popřípadě na doporučení průvodce.
Orientační ceny ve Francii: bageta malá od 0,75 €, velká 1,50 €, plněný rohlík 1,50€, mléko 1,90 €, sýr 350 g 1,50-3,50 €, dobré víno 4,50 -7 €, balená voda 1,5l 0,50 €, pivo 3,50 €, limo 1,90 €, zmrzlina 2 €, obložená bageta od 4,50 €, ovoce, rajčata od 2,5 €/kg, menu v restauraci od 18 €, káva 1,50-2,50 €; pohlednice od 0,50 €, známka 1,20 €, WC 0,70 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

EGUISHEIM: ochutnávka vína a kougelhopfu 10 €
COLMAR: muzeum Unterlinden 13 €
ŠTRASBURK: Muzeum Alsaska 10 €, muzea v Rohanském paláci (archeologické, art decorative, obrazová galerie - každé za 8 €, výstup na věž katedrály - 6 €
Uvedené ceny jsou orientační, lze získat skup. slevu (min. 20 osob).

Kapesné

doporučujeme min. 60 €, z toho na vstupné 50 € (berte v úvahu, že muzea v zimě mají jen velmi krátkou otvírací dobu)

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Adventní zájezdy do Alsaska mají zvláštní půvab i proto, že právě v tomto kraji má počátek jeden z nejdůležitějších vánočních zvyků - zdobení stromečku. Je to poměrně novodobá tradice, ačkoliv jehličnany, zvláště jedle, bývaly již v předkřesťanských dobách symboly zimního slunovratu. Poutaly totiž pozornost tím, že se i v zimě stále zelenaly. Zdobené stromky se objevily teprve v 17. století a původně se zavěšovaly od stropu dolů. Prvenství patří podle všeho alsaské obci Sélestat. Zvyk se rozšířil nejprve v německy mluvících zemích, v Čechách se vánoční stromeček poprvé objevil v Praze roku 1811.


Tradice adventních trhů v Alsasku
Alsasko je vyhlášené nejkrásnějšími adventními trhy ve Francii. Můžete zažít opravdovou zimní pohádku. Vánoční atmosféra, výzdoba uliček s hrázděnými domy a a vánoční trhy na kouzelných náměstíčkách má úžasné kouzlo.
Adventní trhy ve Štrasburku (Strasbourg) jsou vůbec tradiční nejstarší vánoční trhy v Evropě se 400letou tradicí. Poprvé se konal Christkindelsmärik u katedrály Notre-Dame již v roce 1570 a v současné době jsou adventním trhy rozšířeny po celém historickém městě. V kostelích se konají koncerty blízko katedrály je umělé kluziště za doprovodu koled. Kromě tradičních vánočních pochoutek – perníky, vánoční karamely a marcipánová prasátka a svařeného vína, ochutnáte i místní speciality- bredle, bretzel či pokrmy jako tarte flambée, choucroute (pokrm z uzenin a zelí) či francouzskou specialitu foie gras (husí a kachní játra a samozřejmě chutné alsaské sýry např. známý munster a skvělá alsaská vína. Trhy zde trvají až do konce prosince i během Vánoc.
V době adventu se pyšní svými adventními trhy snad všechna městečka Alsaska. Jeden je však však naprosto jedinečný jedinečný:
Ribeauvillský středověký vánoční trh. Atmosféra této slavnosti Středověký adventní trh je kouzelná a neopakovatelná, je jakýmsi vánočním reality show pro všechny věkové kategorie. Náměstíčka ulice středověkého vinařského městečka Ribeauville jsou vyzdobené vánočními atributy, vánočními korunami, betlémy a svíčkami. Ve stáncích prodávají trhovci ve středověkých kostýmech, potkáte tuláky, tanečníky a muzikanty, možná zahraje flašinet a děti sveze starodávný kolotoč.

Colmar - Kaysersberg - Riquewihr - Ribeauvillé - Eguisheim - Štrasburk

Francie, Alsasko, Štrasburk, domy u kanálu

Alsaské velkoměsto nazývané křižovatka Evropy nebo též hlavní město Evropy je zapsáno na seznamu UNESCO. Univerzitní středisko a zároveň turistická metropole je mladým městem, v němž se historické dědictví harmonicky snoubí s dynamickou ekonomikou. Jestliže milujete architekturu, kvalitní stolování a kulturu, pravděpodobně si na poznávacích zájezdech do Alsaska toto město zamilujete.

zobrazit celý článek
Francie - Alsasko - kraj vinicemi přebohatý

Alsaské víno i gastronomie byly střídavě ovlivňované Německem a Francií a nakonec si Alsasané z každého vybrali to nejlepší, jak sami říkají. Najdete tu jídla německá vylepšená po francouzsku a francouzská jídla upravená po německu. Podobně je tomu i s vínem. Najdete tu bílé odrůdy typické pro Německo nebo Rakousko jako ryzlink nebo tramín, ale i typickou odrůdy z Burgundska rulandské modré (pinot noir). A i klasifikace alsaských vín je kombinací francouzského AOC a německého systému založeného,když to hodně zjednodušíme, na třídění podle množství cukru, jak ho známe u nás a na etiketě je zvýrazněna odrůda vína, což na francouzských etiketách nebývá.

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu