Štrasburk

Hlavní město Evropy, Alsaska a současně sedmé největší město Francie. Toto bývalé svobodné město Svaté říše římské je v současné době alsaskou metropolí vzdělanosti, nalézá se zde totiž vysoká škola. Díky svému přístavu je Štrasburk také střediskem lokální ekonomiky. Místní arcibiskupství činí ze Štrasburku rovněž duchovní centrum.
Tato studentská a zároveň turistická metropole je mladým městem, v němž se historické dědictví harmonicky snoubí s dynamickou ekonomikou. Jestliže milujete architekturu, kvalitní stolování a kulturu, pravděpodobně si toto město zamilujete.
Objevte místní kulturní bohatství, které uchovává 9 zdejších muzeí: Alsaské muzeum (Musée Alsacien), Muzeum archeologie (Musée Archéologique) nebo také Muzeum moderního a současného umění (Musée d’art moderne et contemporain) ve čtvrti Petite France nedaleko jednoho z nejkrásnějších architektonických skvostů evropské gotiky – Štrasburské katedrály. (http://www.ot-strasbourg.fr)
Mnoho přilehlých restaurací nabízí velmi rafinované pokrmy, mezi jinými například husí játra.Gastronomický věhlas regionu není nahodilý: ve Štrasburku vás přivítají hned dvě restaurace oceněné hvězdami gastronomického průvodce Michelin. A po výborné večeři se vydejte na divadelní představení nebo na muzikál, jejichž výjimečné programy vám umožní s citem zakončit váš večer ve Štrasburku.
Podobně jako v četných velkoměstech se i ve Štrasburku nalézají osobité čtvrti s neopakovatelným charakterem úzce spojeným s jejich historií a obyvateli. Až do 19. století sestávalo město pouze z historického centra (zapsaného na seznam Světového dědictví UNESCO), což vysvětluje obdivuhodné bohatství této nepopiratelně nejvkusnější a nejmalebnější části města, kterou obtéká řeka Ill. Nacházejí se zde nejslavnější štrasburské lokality a pamětihodnosti, jako například Petite France, Maison Kammerzell nebo katedrála Notre Dame (www.cathedrale-strasbourg.asso.fr). Při návštěvě poslední z nich si budete moci zblízka prohlédnout místní orloj. Toto vrcholné dílo z období renesance, výsledek spolupráce mezi umělci, matematiky a techniky, upoutá pozornost především hrou svých součástek, hromadně uvedených do pohybu každý den ve 12,30 hodin. V tomto okamžiku můžete spatřit různá období lidského života, ztělesněná dítětem, mladistvým, dospělým a starcem, která procházejí kolem Smrti.
Mezi jednu z nejrušnějších lokalit Štrasburku se bezpochyby řadí lidová čtvrť Krutenau s čilým studentským životem a hřejivou atmosférou. Tuto "malou vesničku" oživují četné bary, restaurace a obchody. Nakonec se vypravte na velmi příjemnou procházku po obytných čtvrtích (zvláště Orangerie a Robertsau), v nichž můžete zahlédnout také instituce Evropské Unie (Rada Evropy, Evropský parlament a Evropský soud pro lidská práva) nebo nádherné rozlehlé domy. A jestliže se potřebujete přemístit, není nic jednoduššího než si pronajmout kolo. Mezi francouzskými aglomeracemi se Štrasburk se svými 400 km cyklostezek řadí na první místo v používání kola jako dopravního prostředku.
Bohaté architektonické dědictví, tradiční pohostinnost, úchvatná muzea, procházky v malebném prostředí… Navštivte město, v němž se skvěle žije! Další informace naleznete na webových stránkách: www.ot-strasbourg.fr. Vše o Alsasku na stránkách: www.tourisme-alsace.com

Související destinace

Alsasko

Alsasko

Alsasko je velmi malebný kout Francie, jehož kultura vznikla harmonickým prolínáním francouzského a germánského vlivu. nachází se tu řada velice půvabných městeček s barevnými hrázděnými domy, historickými kašnami, hradbami a spoustou barevných květin, velmi pěkné je i zdejší velkoměsto Štrasburk. Alsasko je též vyhlášenou vinařskou oblastí a nelze vynechat zdejší vinnou stezku. A na své si přijdou i turisté při vycházkách po krásách pohoří Vogézy.

Štrasburk

Štrasburk

Hlavní město Evropy, Alsaska a současně sedmé největší město Francie. Patří i k hlavním městům Evropské unie, zasedá zde Evropský soudní dvůr. Historické centrum je zapsané na seznam UNESCO a nachází se tu malebná čtvrť Petite France. za návštěvu stojí zdejší muzea s velmi cennými sbírkami umění i archeologických nálezů a památek na historii kraje.

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu