letecky hotel plná penze Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace Daleké země a exotika
Přidat k oblíbeným zájezdům
Poznávací zájezd za poznáním starověkého Egypta, země dávné historie i krásné přírody. Prozkoumejte s námi pyramidy, sfingy, staré chrámy a jiné archeologické památky, projeďte se na velbloudech a poznejte pláže a Rudé moře. Navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru. Vyzkoušejte plavbu na luxusní lodí po Nilu až k Asuánské přehradě., Vydejte se do mýtické Alexandrie, monumentálních chrámů v Abú Simbelu, projdeme se Núbijskou pouští a na nakonec nebude ochuzeni ani o odpočinek u Rudého moře v letovisku Hurghada.


Existují varianty zájezdu. E6 Viz podobné zájezdy.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
zpáteční letenku do Hurghady, transfér z/na hotel, místní dopravu v průběhu programu, 14x ubytování (1x v lůžkovém vlaku do Káhiry, 2x ubytování v hotelu 4* v Káhiře, 7x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all inclusive (dle času letu), 4x ubytování na luxusní lodi 5* s plavbou po Nilu), 14x snídani,,13x oběd, 13x večeři, místní průvodce, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku

Z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech dojít ke změně letiště (např. Vídeň, Mnichov). V tomto případě bude zabezpečen svoz z/na letiště.
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, egyptské vízum, fakultativní výlety a vstupné (cca 200 $), spropitné (cca 40 $), fakult. služby a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.
Příplatky
13.400 Kč za 1lůžkový pokoj
1.400 Kč za představení Světlo a zvuk v Káhiře (záloha)
2.700 Kč za výlet do Abú Simbelu (záloha)
1.400 Kč za výlet na ostrov Giftun (záloha)
1.650 Kč za výlet do pouště za beduíny (záloha)
2.700 Kč za let balónem nad Údolím králů (záloha)
825 Kč za komplexní pojištění K5S
450 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira – Asuán – plavba po Nilu - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Abú Simbel – Núbijská poušť – Násirovo jezero - Kom Ombo – Édf - Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Hurghada
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-585
19.10 - 2.11.2024
14
Praha nebo Vídeň a další níže
49 890,-
Vyprodáno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odlet dle letového řádu do Hurghady, transfer do hotelu, ubytování

2. den: pobyt u moře, fakultativní celodenní návštěva pouště a beduínů na čtyřkolkách, beduínská show, projížďku na velbloudech, výlet zahrnuje občerstvení  

3. den: ráno příjezd do LUXORU, prohlídka chrámů v KARNAKU, největší chrámový komplex na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera, ubytování na luxusní 5* lodi

4. den: Za úsvitu možnost fakult. letu balónem nad Údolím králů, dokončení prohlídky Luxoru, ÚDOLÍ KRÁLŮ, malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny Hatšepsovet v DEIR EL BAHRÍ, zastávka u Memnonových kolosů, obrovská sochy, které kdysi bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona, na závěr návštěva chrámu v LUXORU, tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing, oběd a vyplutí směrem Edfú, nocleh na lodi

5. den: prohlídka egyptského chrámu v EDFÚ, chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. století a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu, odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO zasvěcený krokodýlímu bohu Sobkovi, krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a podle kterého se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, dále slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje, nocleh na lodi.

6. den: v brzkých ranních hod. fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL, překročení obratník Raka, průjezd Núbujskou pouští  ke břehům Násirova jezera, monumentální skalní chrámy vybudované mocným faraonem Ramesse II. pro sebe a svou krásnou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům, atmosféra tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná, návrat na loď, oběd, odpoledne si zpříjemníme romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka

7. den: prohlídka ASUÁNU, nejjižnější egyptské město, brána „černé Afriky“, město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku, odpoledne přejedeme přes velkou Asuánskou přehradu, z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera, které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu, přeplutí na ostrov Philae s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari, večeře ve vlaku a noční přejezd vlakem do Káhiry

8. den: SAKKARY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města MENNOFERU, nejstarší pyramida na světě Džoserovu stupňovitou pyramidu, sestup do pyramidy faraóna Tetiho, tajemné texty pyramid, hrobku jeho nejvyššího vezíra, Mererukovu mastabu, výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústavu, po obědě návštěva pyramidového komplexu v GÍZE, jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné Cheopsovy pyramidy, známá SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní, návštěva papyrusové manufaktury, postup výroby papyru

9. den: průjezd Nilskou deltou, návštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa – maják na ostrově Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město, návštěva rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny, která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa,  krásný výhled na pevnost z 15. stol. Kajt-Bej, vystavěné na základech jednoho z divů světa – majáku na ostrově Faros, návrat do Káhiry, fakultativní možná návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid

10. den: egyptská metropole KÁHIRA, citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, s nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze, po obědě průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Egyptského archeologického muzea, jedné z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě, Tutanchamonova pohřební výbava z ryzího zlata a sbírka královských mumií z nejvýznamnějších faraónů, návštěva nejstaršího a největšího orientálním bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra, zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného „visícího“ kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj, v pozdních odpoledních hod. odjezd do Hurghady, večeře, příjezd v pozdních večerních hodinách

11. den: pobyt u moře, fakultativně celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostrova Giftun 

12. den: pobyt u moře v Hurghadě

13. den: pobyt u moře v Hurghadě

14. den: pobyt u moře v Hurghadě

15. den: snídaně, transfer na letiště a dle let. řádu odlet do ČR.


V návaznosti na letové zájezdy může být program realizován v opačném pořadí.
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuální situace.

Upozornění: CK si vyhrazuje právo změnit odletové a příletové místo v návaznosti na aktuální letové řády. V případě odletů/příletů z okolních blízkých letišť např: Vídeň, Mnichov bude zajištěn svoz na/z letiště.
v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.

Doprava

letecká přeprava do Egypta a zpět, transfer na letiště a zpět, transfery klim. minibusy dle programu, 1x lůžkový vlak

Ubytování

14x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Káhiry, 2x ubytování v hotelu 4* v Káhiře, 7x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all inclusive, 4x ubytování na lux. lodi 5* s plavbou po Horním Nilu)

Stravování

14x snídaně, 13x oběd, 13x večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Chrám v Karnaku 300LE
Chrám v Luxoru 260 LE
Hatšepsutin chrám + vláček 260 LE
Údolí králů (vstup do 3 hronek) 400 LE
vláček v Údolí králů 20 LE
Chrám v Edfú 300 LE
Chrám v Kom Ombo 240 LE
Chrám Pghilae - loďka 330 LE
Katakomby KOM al - Shukafa 100 LE
Asuánská přehrada 100 LE
Egyptské muzeum 270 LE
Káhirská citadela 300 LE
Alexandrijská knihovna 100 LE
Serapeum 100 LE
Qaitbayova citadela 100 LE
Pyramidová komplex v Sakkaře 300 LE
Pyramidový komplex v Gize 360 LE

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek cca 200 USD na vstupné, 40 USD bakšišné, vízum a vstupní taxu + hotovost pro osobní potřebu
v Egyptě je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby – (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace, apod.) spropitné. Doporučujeme mít u sebe drobné dolarové bankovky (1 USD) na bakšišné (cca 40 USD).

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ v LE
Ceny uvedu v egyptských librách čili v egyptské měně. Za 1 egyptskou libru (LE) dostanete cca 1,50 Kč. Pečivo/chléb (0,5 kg) za 2 LE
- Velký jogurt za 3 LE
- Pizza za 15 LE
- Balená voda (1,5 l) za 1,5 LE
- Balená voda (5 l) za 5 LE
- Pivo za 5 LE
- Coca-cola, Fanta, Sprite (0,75 l) za 3 LE
- Coca-cola, Fanta, Sprite (1,5 l) za 6 LE

EGYPTSKÉ RESTAURACE
- Večeře v restauraci cca 15 LE
- Nealko nápoj – cola, sprite (0,33 l) cca 5 až 7 LE
- Bagety, sandwidche cca 4 až 9 LE
- Pizza (malá) cca 10 LE
- Pizza (velká) cca 13 LE
- McDonald menu od 20 LE
- KFC menu od 20 LE

Měna

(ke dni 20.10.2023)
1 USD (americký dolar) = 23.353 CZK (česká koruna)
1 EUR (euro) = 24.665 CZK (česká koruna)
1 EGP (egyptská libra) = 0.749 CZK (česká koruna)
1 USD (americký dolar) = 30.572 EGP (egyptská libra)
1 EUR (euro) = 32.290 EGP (egyptská libra)
Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 200, 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, bankovky v hodnotě 50 a 25 piastrů jsou v oběhu, nejsou však příliš používané. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů. Do Egypta je možno vyvážet jakoukoliv volně směnitelnou měnu v jakémkoliv množství. V hotelích a některých obchodech lze platit bez problémů cestovními šeky a eurošeky a rovněž platebními kartami. To ale neplatí na tržištích ani na výletních lodích po Nilu, kde se platí výhradně hotovými penězi. Peníze lze měnit v hotelích, směnárnách nebo v bankách bez poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:30 do 14:00 hodin.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

DOLARY, NEBO EURA?
Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary.
Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VSTUPNÍ VÍZUM
turistické vízum cca 25 $, platí se na místě na letišti

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
•Nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím potížím.
•Vzhledem k tomu, že Egypťané mají zcela odlišnou mentalitu od té naší, buďte, prosím, tolerantní a respektujte tento fakt. Berte jej jako součást poznávání jejich země nabité památkami.
•Zejména pojetí času nám může někdy působit potíže.
• Egypťané jsou značně spontánní, přátelští a družní. Jednání je obvykle velmi srdečné a vstřícné. Bohužel se naučili na turisty pohlížet jako na boháče s naditou peněženkou. Za sebemenší službu vyžadují bakšiš a výjimečně se dokáží i nepříjemně prosazovat. Zvlášť v některých objektech se můžete setkat s množstvím především dětí prodávajících drobné suvenýry, které jsou velmi neodbytné. Prosíme v těchto případech o trpělivost a pochopení.

Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira – Asuán – plavba po Nilu - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Abú Simbel – Núbijská poušť – Násirovo jezero - Kom Ombo – Édf - Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Hurghada

Podobné zájezdy (2):

Egypt a tajemství faraonů 2024

Egypt Cena zahrnuje:
zpáteční letenku do Egypta včetně všech poplatků, místní dopravu v průběhu programu, 11x ubytování 4-5*, 11x snídaně, 10x oběd, 10x večeřei, místní průvodce, ...
19.10 - 30.10 44 990,-

Egypt, poznávací okruh pro pokročilé 2024

Egypt Cena zahrnuje:
zpáteční letenku do Egypta včetně všech poplatků, místní dopravu v průběhu programu, 11x ubytování 4-5*, 11x snídaně, 10x oběd, 10x večeřei, místní průvodce, ...
09.10 - 19.10 46 990,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu