letecky hotel plná penze Zájezdy bez nočního přejezdu Památky UNESCO a starověké civilizace Daleké země a exotika
Přidat k oblíbeným zájezdům
Pokračování úspěšného a oblíbeného zájezdu Egypt – tajemství faraonů.. Tentokrát se vypravíme nejen do stálých turistických cílů jako je Káhira, Sakkára, Karnak, Luxor, ale i za poznáním méně navštěvovaných, přesto stejně významných míst starého Egypta. Čeká nás tajemné Serapeum, královské pohřebiště v Dahšúru, chrám Qasr Qarun, na západním pobřeží Nilu Údolí královen, starobylá Dendera s komplexem chrámů bohyně Hathor, náboženské centrum starého Egypta Abydos. Užijeme si výlet do oázy Fajjúm – jeep safari po písečných dunách až k vodopádům El Rayen, výhledy na pohoří El Moudara, navštívíme světovou raritu Údolí velryb a nezapomenutelným zážitkem bude i let balónem nad Luxorem a Údolím králů za úsvitu. Na závěr zájezdu si odpočineme na plážích Rudého moře v Hurghadě..


Existují varianty zájezdu. E6, E6a Viz podobné zájezdy.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
leteckou přepravu Praha – Káhira (Hurghada) a zpět, letištní taxy a poplatky, vnitrostátní let Káhira – Luxor, transfery z/na hotel, dopravu klim. busem v průběhu programu, 10x ubytování – hotely 4* a 5* (4x Káhira, 2x Luxor, 4x Hurghada), 10x snídani, 10x oběd, 10x večeři (z toho 4x all incl. v Hurghadě), místní průvodce, průvodce CK, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, egyptské vízum, fakultativní výlety a vstupné (cca 200 $), spropitné (cca 40 $), fakult. služby a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.
Příplatky
9.000 Kč za 1lůžkový pokoj
1.400 Kč za představení Světlo a zvuk v Káhiře (záloha)
1.400 Kč za výlet na ostrov Giftun (záloha)
1.650 Kč za výlet do pouště za beduíny (záloha)
2.700 Kč za let balónem nad Údolím králů (záloha)
605 Kč za komplexní pojištění K5S
330 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
Káhira - Sakkára - Serapeum - Dahšúr - oáza Fajjúm - vodopády El Rayan - Údolí velryb - Qasr Qarun - Karnak - Luxor - Údolí královen - Ramesseum - Madinat Habú - Abydos - Dendera – Hurghada
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-586
9.10 - 19.10.2024
10
Praha nebo Vídeň a další níže
46 990,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odlet dle letového řádu do Egypta, transfer do hotelu, ubytování

2.den: celodenní program v egyptské metropoli v KÁHIŘE, návštěva Muzea egyptské civilizace, mapujícího celou historii Egypta, jehož největší atrakcí je výstava královských mumií vč. Ramene II. nebo královny Hatšepsut. Oběd, přejezd na nilský ostrov Rhoda a návštěva paláce Mohameda Aliho (Manial Palace) z poč. 20. století, jehož interiér je nádhernou ukázkou persko-marockého umění. Prohlídka zachovalého Nilometru z 9. století. Na závěr výjezd na Káhirskou věž ve tvaru lotosu vysokou 186 m, ze které se nám naskytne nádherný výhled na celé město. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

3. den: dopoledne návštěva SAKKÁRY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do tajemného SERAPEA, podzemního pohřebiště posvátných býků s mnoha obrovskými sarkofágy. Krátká zastávka u „filozofického kroužku“ se sochami antických filozofů a literátů, návštěva Tiovy mastaby, která patří mezi nejkrásnější v celém Egyptě, prohlídka Imhotepovo muzea. Po obědě přejezd na královské pohřebiště 4., 12. a 13. dynastie v DAHŠÚRU a prohlídka interiéru unikátní „lomené pyramidy“ a také sousední „červené pyramidy“ s pohřební komorou faraóna Snofrua. Návrat na hotel, večere, nocleh

4. den: celodenní výlet do největší egyptské oázy FAJJÚM. Zastávka ve vesnici Tunis proslavené keramickými a slaměnými výrobky, jeep safari po písečných dunách až k vodopádům El Rayan s výhledem na okolní slaná jezera. Tradiční beduínský oběd. Průjezd pouštní krajinou Národního parku Wadi El Rayan s mnoha skalními útvary, výhledy na pohoří El Moudara, zastávka u „magického jezera“. Návštěva světové rarity "ÚDOLÍ VELRYB", pod ochranou UNESCO. Následuje prohlídka staroegyptského chrámu QASR QARUN. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid

5. den: po snídani přelet do LUXORU, který pod jménem Véset sloužil po více než 500 let jako hlavní město starověkého Egypta. Díky množství svých památek je nazýván „muzeem pod otevřeným nebem“. Návštěva největšího starověkého chrámového komplexu v KARNAKU, průchod chrámem boha Amona, posvátné jezero, Hatšepsutina červená kaple, alabastrové svatostánky. Po obědě návštěva Luxorského muzea, které mimo jiné uchovává sbírku 26 nádherných soch z nové říše objevených ve skrýši nedaleko Luxorského chrámu. Ubytování, večeře a nocleh..

6. den: za úsvitu možnost fakult. letu balónem nad Luxorem a Údolím králů, což patří mezi nezapomenutelné zážitky. Po snídani program na západním břehu Nilu a návštěva ÚDOLÍ KRÁLOVEN s hrobkami manželek faraónů a královských dětí 18. - 20. dynastie. Fakult. návštěva interiéru hrobky královny Nefertari, manželky mocného Ramesse II., která je považována za nejkrásnější v celém Egyptě. Prohlídka Ramessea, zádušního komplexu Ramesse II. a chrámu v Medinet Habú s řadou krásně dochovaných reliéfů i původních barev. Po obědě návštěva „vesnice dělníkůDér el Medína, kde nahlédneme do života elitních dělníků a řemeslníků pracujících na hrobkách v Údolí králů. V případě času návštěva dílny na zpracování alabastru. Návrat na hotel, večeře a nocleh

7. den: po snídani přejezd do ABYDU, jednoho z nejdůležitějších náboženských center starého Egypta spojovaného s kultem boha Usira. Návštěva chrámu Sethiho I. s nádherně dochovanými barevnými reliéfy i slavným seznamem se jmény 76 egyptských vládců. Po obědě přejezd do města Kena, v jehož blízkosti stálo starobylé město DENDERA s chrámovým komplexem bohyně Hathor, který patří k nejzachovalejším v zemi. Prohlídka Hathořiny svatyně s původní barevnou výzdobou, denderský zvěrokruh. Odpolední přejezd do HURGHADY, večeře a nocleh.

8. den: pobyt u moře. Celodenní návštěva pouště a beduínů, v jeepech a na čtyřkolkách, beduínská show, výlet zahrnuje oběd a projížďku na velbloudech – fakultativně. Návrat na ubytování.rojížďku na velbloudech – fakultativně. Návrat na ubytování.

9. den: pobyt u moře. Celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostrova GIFTUN - fakultativně. Návrat na ubytování.

10. den: pobyt u moře

11. den: transfer na letiště a dle let. řádu odlet do ČR.


V návaznosti na letové zájezdy může být program realizován v opačném pořadí.
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí a aktuální situace.

Upozornění: v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.

Doprava

letecká přeprava do Egypta a zpět, transfer na letiště a zpět, transfery klim. minibusy dle programu, 1x lůžkový vlak

Ubytování

11x ubytování (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x hotel 4* v Káhiře, 1x nocleh v lůžkovém vlaku Káhira - Asuán,
4x luxusní lodi 5* s plavbou po Horním Nilu, 4x hotel 4* v Hurghadě s all inclusive)

Stravování

11x snídaně, 10x oběd, 10x večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5 kontakt na Europ Assistance: +420 255 734 900.
• léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Chrám v Karnaku 300LE
Chrám v Luxoru 260 LE
Hatšepsutin chrám + vláček 260 LE
Údolí králů (vstup do 3 hronek) 400 LE
vláček v Údolí králů 20 LE
Chrám v Edfú 300 LE
Chrám v Kom Ombo 240 LE
Chrám Pghilae - loďka 330 LE
Katakomby KOM al - Shukafa 100 LE
Asuánská přehrada 100 LE
Egyptské muzeum 270 LE
Káhirská citadela 300 LE
Alexandrijská knihovna 100 LE
Serapeum 100 LE
Qaitbayova citadela 100 LE
Pyramidová komplex v Sakkaře 300 LE
Pyramidový komplex v Gize 360 LE

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvu památek cca 200 USD na vstupné, 40 USD bakšišné, vízum a vstupní taxu + hotovost pro osobní potřebu
v Egyptě je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby – (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace, apod.) spropitné. Doporučujeme mít u sebe drobné dolarové bankovky (1 USD) na bakšišné (cca 40 USD).

ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ v LE
Ceny uvedu v egyptských librách čili v egyptské měně. Za 1 egyptskou libru (LE) dostanete cca 1,50 Kč. Pečivo/chléb (0,5 kg) za 2 LE
- Velký jogurt za 3 LE
- Pizza za 15 LE
- Balená voda (1,5 l) za 1,5 LE
- Balená voda (5 l) za 5 LE
- Pivo za 5 LE
- Coca-cola, Fanta, Sprite (0,75 l) za 3 LE
- Coca-cola, Fanta, Sprite (1,5 l) za 6 LE

EGYPTSKÉ RESTAURACE
- Večeře v restauraci cca 15 LE
- Nealko nápoj – cola, sprite (0,33 l) cca 5 až 7 LE
- Bagety, sandwidche cca 4 až 9 LE
- Pizza (malá) cca 10 LE
- Pizza (velká) cca 13 LE
- McDonald menu od 20 LE
- KFC menu od 20 LE

Měna

(ke dni 20.10.2023)
1 USD (americký dolar) = 23.353 CZK (česká koruna)
1 EUR (euro) = 24.665 CZK (česká koruna)
1 EGP (egyptská libra) = 0.749 CZK (česká koruna)
1 USD (americký dolar) = 30.572 EGP (egyptská libra)
1 EUR (euro) = 32.290 EGP (egyptská libra)
Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 200, 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, bankovky v hodnotě 50 a 25 piastrů jsou v oběhu, nejsou však příliš používané. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů. Do Egypta je možno vyvážet jakoukoliv volně směnitelnou měnu v jakémkoliv množství. V hotelích a některých obchodech lze platit bez problémů cestovními šeky a eurošeky a rovněž platebními kartami. To ale neplatí na tržištích ani na výletních lodích po Nilu, kde se platí výhradně hotovými penězi. Peníze lze měnit v hotelích, směnárnách nebo v bankách bez poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:30 do 14:00 hodin.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

DOLARY, NEBO EURA?
Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary.
Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění

CESTOVNÍ DOKUMENTY
Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občané ČR cestující do Egyptské arabské republiky musí mít platný cestovní pas minimálně 6 měsíců od data vstupu do EAR.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

VSTUPNÍ VÍZUM
turistické vízum cca 25 $, platí se na místě na letišti

DOPORUČENÍ PRO TURISTY
•Nepijte vodu z vodovodu, doporučujeme kupovat vodu balenou, můžete tak předejít zažívacím potížím.
•Vzhledem k tomu, že Egypťané mají zcela odlišnou mentalitu od té naší, buďte, prosím, tolerantní a respektujte tento fakt. Berte jej jako součást poznávání jejich země nabité památkami.
•Zejména pojetí času nám může někdy působit potíže.
• Egypťané jsou značně spontánní, přátelští a družní. Jednání je obvykle velmi srdečné a vstřícné. Bohužel se naučili na turisty pohlížet jako na boháče s naditou peněženkou. Za sebemenší službu vyžadují bakšiš a výjimečně se dokáží i nepříjemně prosazovat. Zvlášť v některých objektech se můžete setkat s množstvím především dětí prodávajících drobné suvenýry, které jsou velmi neodbytné. Prosíme v těchto případech o trpělivost a pochopení.

Káhira - Sakkára - Serapeum - Dahšúr - oáza Fajjúm - vodopády El Rayan - Údolí velryb - Qasr Qarun - Karnak - Luxor - Údolí královen - Ramesseum - Madinat Habú - Abydos - Dendera – Hurghada

Podobné zájezdy (2):

Egypt a tajemství faraonů 2024

Egypt Cena zahrnuje:
zpáteční letenku do Egypta včetně všech poplatků, místní dopravu v průběhu programu, 11x ubytování 4-5*, 11x snídaně, 10x oběd, 10x večeřei, místní průvodce, ...
19.10 - 30.10 44 990,-

Egypt a tajemství faraonů s pobytem u Rudého moře 2024

Egypt Cena zahrnuje:
zpáteční letenku do Egypta včetně všech poplatků, místní dopravu v průběhu programu, 14x ubytování 4-5*, 14x snídaně, 30x oběd, 13x večeřei, místní průvodce, ...
19.10 - 02.11 49 890,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu