autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Máte chuť se vracet do přírody Čech a Moravy? Malebná a tajemná Šumava s hlubokými lesy, divokou řekou Vydrou i romantické meandrující potoky, kraj s tradicí sklářů a lesníků, přitahuje milovníky neporušené panenské přírody, středověkých hradů, jezer a slatí. Pohodový týden v horách a podhůří Šumava s turistikou Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 6x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 6x polopenzi, pojištění léčebných výloh při výletu do Německa, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakult. služby, lanovky a vstupné a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
224 Kč za tuzemské komplexní pojištění
Týden v "ráji šumavském" s pohodovou turistikou - Povydří a Antýgl - hrady Rábí, Kašperk - Pancíř a Černé a Čertovo jezero - Kvilda a cesta k prameni Vltavy, Jezerní slať - bavorská Šumava: sklárna v Bodenmais, foukání koulí - Neuschönau, cesta korunami stromů a lesní zoo
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
042-249
25.8 - 31.8.2024
6
Praha a další níže
10 490,-
042-250
1.9 - 7.9.2024
6
Praha a další níže
10 490,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd v dopoledních hodinách, před příjezdem na ubytování v samém srdci Šumavy navštívíme hrad VELHARTICE, impozantní interiéry bývalého Rajského paláce a unikátní gotický kamenný most.

2. den: Turistický výlet ze SLUNEČNÉ, údolím Jezerního potoka k tajemnému Prašilskému  jezeru, rozlévajícího se na svazích Poledníku - rozhledna Poledník, nejhezčí kruhový rozhled na Šumavu ukončí dnešní den.

Turistická trasa: Prášily - Prášilské jezero - Poledník - 18 km; kratší varianta Prášily - Prášilské jezero a zpět - 5 km

3. den: NP ŠUMAVA, největší český národní park s 680 km2. KVILDA, jedna z nejvýše položených a také nejchladnějších obcí v ČR leží na úpatí Antýglu (1253 m), stylová šumavská stavení, roztroušená po stranách Hamerského potoka. V bývalém Polaufově hostinci (dnes penzion Hones) začíná Klostermannův román V ráji Šumavském - prohlídka slatě, poté sjedeme do horské MODRAVY a pokračujeme do ANTÝGLU, bývalý Královácký dvorec na řece Vydře, Čeňkova pila. Cesta zpět nás povede přes Srní, horskou obec založenou dřevaři r. 1720.

Turistická trasa: Modrava - Antýgl - Čeňkova pila - 15 km; kratší varianta Antýgl - Čeňkova pila - 7,5 km

4. den: NP BAVORSKÝ LES na německé straně (920 km2), Velké jezero s nejvyšší horou celé Šumavy Velký Javor, turistické procházky v této oblasti. Výjezd lanovkou na vrchol Velkého Javoru. Při zpáteční cestě zastávka a prohlídka sklárny v BODENMAIS, nejznámější a nejnavštěvovanější lázeňské místo Bavorského lesa.

Turistická trasa: Velké jezero - okruh 2 - 10 km dle vlastního výběru

5. den: ráno vyjedeme lanovkou na Špičák - rozhledna na vrcholu Špičáku nad Železnou Rudou nám nabídne krásné výhledy na západní část Šumavy s nejvyšší horou Velký Javor (1456 m) na německé straně. Za jasného počasí lze spatřit i vrcholky Alp v okolí Dachsteinu. Ze Špičáku pokračujeme ke slavným jezerům - Černému a Čertovu jezeru, šumavská jezera jsou jediná jezera ledovcového původu na našem území - Národní přírodní rezervace od roku 1933.

Turistická trasa: Pancíř - Špičácké sedlo - Černé jezero - Čertovo jezero - Železná Ruda - 15 km; kratší varianta Pancíř - Špičácké sedlo - Černé jezero - Špičácké sedlo - 12 km

6. den: městečko KAŠPERSKÉ HORY s muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví, hrad Kašperk, založený císařem Karlem IV. k ochraně šumavského pohraničí, zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, Královský Kámen, krásné a tajemné místo Šumavy vystupující do výšky 1058 m n. m., opředené řadou pověstí. JAVORNÍK, Klostermannova rozhledna a park.

Turistická trasa: Kašperk - Javorník - 14 km; kratší varianta obec Javorník - rozhledna Javorník a zpět - 5 km

7. den:  po snídani navštívíme "bránu Šumavy" SUŠICE, bývalé královské město se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy, prohlídka města, betléma. Zastávka na hradě RABÍ, nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách.

U turistických tras je možné volit mezi lehčí a těžší variantou.

Doprava

autobusem s možností občerstvení (teplé a studené nápoje)

Ubytování

6x ubytování ve 2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím.
K dispozici jsou také apartmány se 2 ložnicemi pro 2+1 nebo 2+2, vždy s 1x soc. zařízením.
Jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici

Stravování

polopenze

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 255 743 900

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

V tomto případě pojištění za příplatek zahrnuje také pojištění léčebných výloh na výlet/y do zahraničí.
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč


Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Hrad Velhartice 160 Kč
Lanovka Špičák – Pancíř 120 Kč (zpáteční 200 Kč)
Lanovka na Velký Javor 13 EUR
Kašperské hory Muzeum hraček 30 Kč
Muzeum motocyklů 40 Kč
Expozice pivovarnictví 40 Kč
Hrad Kašperk 160 Kč
Sušice muzeum 80 Kč
Hrad Rabí 160 Kč
Javorník Klostermannova rozhledna 50 Kč

Ceny vstupů jsou pouze orientační, uvedeny vždy v plné sazbě pro dospělého. Většina z navštěvovaných objektů poskytuje slevy pro seniory nad 65 let a mládež do 15 let.

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 900 Kč a 20 €

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Návštěvnické centrum Srní.

Pro milovníky divoké přírody se zvěří bylo otevřeno návštěvnické centrum Srní a expozice věnovaná šelmám. Projdete si cca 2km trasu po zemi i nad zemí po Vlčí naučné stezce, která vede do výběhu s vlky o rozloze asi 3 ha. Prostředkem výběhu prochází 300 metrů dlouhá lávka umístěná ve výšce 3 – 4 metry nad zemí s pozorovacími přístřešky. Dozvíme se zde zajímavosti o komunikaci mezi vlky, jak se dá rozlišit agresivní či podřízený vlk. Stezka pokračujeme v okružní naučné stezce seznamující se stopami šelem, které žijí na Šumavě a některými zdejšími rostlinami a stromy. Vlčí stezka je dlouhá 2 km. K tomu, abychom mohli nějaké vlky spatřit a pozorovat, je mnohdy zapotřebí štěstí a trpělivost.

Srní - Kašperské Hory - Rábí - Sušice - Bodenmais - Kvilda - Modrava - Neuschönau - Borová Lada - Železná Ruda
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu