autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Pohodové týdny v horách s turistikou Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům Máte chuť se vracet do přírody Čech a Moravy? Malebná a tajemná Šumava s hlubokými lesy, divokou řekou Vydrou i romantické meandrující potoky, kraj s tradicí sklářů a lesníků, přitahuje milovníky neporušené panenské přírody, středověkých hradů, jezer a slatí. Pohodový týden v horách a podhůří Šumava s turistikou Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 6x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 6x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakult. služby, lanovky a vstupné a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.200 Kč za 1lůžkový pokoj
650 Kč za fakultativní výlet do Bavorska
230 Kč za tuzemské komplexní pojištění včetně pojištění na výlety do zahraničí
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
Týden v "ráji šumavském" s pohodovou turistikou - Povydří a Antýgl - hrady Rábí, Kašperk - Pancíř a Černé a Čertovo jezero - Kvilda a cesta k prameni Vltavy, Jezerní slať - bavorská Šumava: sklárna v Bodenmais, foukání koulí - Neuschönau, cesta korunami stromů a lesní zoo CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-250
31.7 - 6.8.2022
6
Praha a další níže
9 790,-
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1. den: odjezd v 7h z Prahy, (Brno za 400 Kč), cesta do Povydří, ANTÝGL, bývalý Královácký dvorec, turistika podél řeky Vydry, romantický Hammerský potok, cesta k oblíbenému místu Turnerova chata (roubená stavba zachovalá v původní podobě z počátku 20. století, restaurace s venkovním posezením) do Čenkovy Pily (elektrárna), kouzelný soutok Vydry a Křemelné, možnost občerstvení

2. den: městečko KAŠPERSKÉ HORY s Muzeem motocyklů, hraček a pivovarnictví, turistika na hrad Kašperk, zřícenina Pustý Hrádek, bývalý Ždánov, kaple sv. Jana, Královský kámen, Javorník, turistika ke kapličce, Klostermannova rozhledna a park, návrat, využití bazénu a malé hotelové wellness

3. den: fakultativní výlet do Bavor, turistika okolo jezera Grosser Arbersee, BODENMAIS, návštěva sklářské hutě se zážitkem, můžete si sami vyfouknout kouli, lanovka na vvrchol hory Silberberg s překrásným výhledem na městečko, zpět pěšky kolem největšího vodopádu Bavorska – Risslochwasserfälle; variantně relaxační den s využitím hotelového bazénu a wellness či procházky po okolí hotelu

4. den: NP Šumava, KVILDA, stylová šumavská stavení, turistika k pramenům Vltavy (10 km), pro děti návštěvnické centrum s jeleními a rysími výběhy a Jezerní slať s turistikou, dle času MODRAVA s procházkou, relax u potoka

5. den: jezera Šumavy: ŽELEZNÁ RUDA, Nová lanovka na Špičák, občerstvení, vyhlídková věž, náročnější turistika k Černému a Čertovu jezeru a na závěr lanovkou na Pancíř, výhledy na horu Velký Javor (1456 m) a lanovkou zpět nebo pěšky zpět

6. den: variantní program pro případ omezeného překročení hranic:
a) fakultativní výlet společně busem (od 10 osob) do oblasti SRNÍ, jedinečná šumavská horská obec (845 m), návštěvnické centrum, lávky a kamery na sledování života vlků, turistická cesta po naučné stezce Schwarzenberský kanál, trasa k Hauswaldské kapli se zázračnou vodou, podél vody na Rokytku nebo
b)
fakultativní výlet do NP Bavorský les, NEUSCHÖNAU, Dům Hanse Eisenmanna ,1,5 km dlouhá stezka v korunách stromů a pozorování zvířat v divoké přírodě Baumwipfelpfad (až 25 m nad zemí), relaxační centrum Waldinsel, Sovinec BOROVÁ LADA, variantně individuální turistika z místa ubytování a relaxační den s využitím bazénu

7. den: rozloučení se Šumavou a návštěva dalších hradů Šumavského trojhradí - hradu Velhartice (pánů z Velhartic) ze 13.století nad řekou Ostružnou, kamenný most a věž Putna, ochutnávka piva z místního pivovaru, cesta přes bránu Šumavy SUŠICE, historické podhorské město a pro zájemce muzeum s pohyblivým betlémem, možnost pozdního oběda,  středověký hrad Rabí (rodu Švihovských), národní kulturní památka, zážitková prohlídka s vystoupením dravců, překvapení pro děti, návrat do Prahy do 22 h 


CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu dle počasí.

Doprava

autobusem s možností občerstvení (teplé a studené nápoje)

Ubytování

6x hotel (2lůž. pokoje s příslušenstvím), hotel má bazén a malé wellness

Stravování

polopenze (snídaně formou bufetu, večeře 3 chody – jednotné menu)

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

V tomto případě pojištění za příplatek zahrnuje také pojištění léčebných výloh na výlet/y do zahraničí.
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč


Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

hrad Velhartice 80 Kč
lanovka Špičák – Pancíř 80 Kč
lanovka na Velký Javor 12 EUR
KAŠPERSKÉ HORY: Muzeum hraček 20 Kč, Muzeum motocyklů 50 Kč, expozice pivovarnictví 40 Kč
hrad Kašperk: 90 Kč
SUŠICE: muzeum 60 Kč
hrad Rábí: prohlídka 90 Kč,í podzemí 30 Kč
Poledník: vyhlídková věž 30 Kč
Javorník: Klostermannova rozhledna 30 Kč
Rekreační poplatek: přibl. 15 Kč/den

Kapesné

dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme 800 Kč a 20 €

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Zajímavosti

Návštěvnické centrum Srní.

Pro milovníky divoké přírody se zvěří bylo otevřeno návštěvnické centrum Srní a expozice věnovaná šelmám. Projdete si cca 2km trasu po zemi i nad zemí po Vlčí naučné stezce, která vede do výběhu s vlky o rozloze asi 3 ha. Prostředkem výběhu prochází 300 metrů dlouhá lávka umístěná ve výšce 3 – 4 metry nad zemí s pozorovacími přístřešky. Dozvíme se zde zajímavosti o komunikaci mezi vlky, jak se dá rozlišit agresivní či podřízený vlk. Stezka pokračujeme v okružní naučné stezce seznamující se stopami šelem, které žijí na Šumavě a některými zdejšími rostlinami a stromy. Vlčí stezka je dlouhá 2 km. K tomu, abychom mohli nějaké vlky spatřit a pozorovat, je mnohdy zapotřebí štěstí a trpělivost.

Srní - Kašperské Hory - Rábí - Sušice - Bodenmais - Kvilda - Modrava - Neuschönau - Borová Lada - Železná Ruda
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu