autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jižní Čechy, to je líbezná krajina s rybníky, přehradou, s hrady, zámky a městy rožumerského a schwarzenberkého panství. Hned po Praze je to nejnavštěvovanější oblast i pro cizí turisty a místo konání různých slavností a festivalů. Pro milovníky kulturních i technických památek je zážitkem i Jndřichoradecko. Užijte si s námi dovolenou v tomto krásném kraji. Zájezd plný zážitků vrcholí v Táboře. Zájezd je koncipován pro maximálně 30 osob
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 6x hotel 2-3* (2lůžkové pokoje), 6x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, přip. pobyt taxu, fakult. služby, vstupné (1.600 Kč + 25€ (650 Kč) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
4.200 Kč za 1lůžkový pokoj
650 Kč za fakult. výlet do Rakouska
227 Kč za tuzemské komplexní pojištění včetně pojištění léčebných výloh na výlet do Rakouska
210 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)
renesanční zámek Bechyně - rožmberská města Český Krumlov a Třeboň - Lipno, přehrada a cesta do korun stromů - výlet do Rakous: Gmünd, termální lázně a krajina s žulovými balvany, Weitra - Orlická přehrada, hrady Zvíkov a Orlík, plavba lodí - Tábor, Klokoty, Jindřichův Hradec CK sleduje aktuální situaci pandemie a vyhrazuje si právo drobných úprav programu, pokud to budou vyžadovat aktuální restrikce v dané zemi. Sledujte rozcestník informací COVID-19. CK situaci řeší, omluvte nás pokud jsme nuceni zájezd rušit, jde nám o Vaše bezpečí i o zdraví Vašich blízkých.
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
021-249
24.7 - 30.7.2022
6
Praha a další níže
9 590,-
Po termínu

Program

1.den: odjezd z Prahy v 7:30 hodin, cesta do Jižních Čech kolem Orlické přehrady, největší česká přehrada, zámek ORLÍK, původně hrad "orlí hnízdo na skále", romanticky přestavený (možnost návštěvy zámku - dlouhodobé sídlo Schwarzenberků nebo akvarium se sladkovodními rybami, fakultativně hodinová zážitková plavba lodí kaňonem Orlické přehrady do ZVÍKOVA, variantně cesta busem podél přehrady se zastávkou, návštěva vyhlášeného pivovaru, prohlídka sídla rodu Schwarzenbergů královský hrad Zvíkov, původně přemyslovský hrad, po stopách šlechtických rodů, který později vlastnili Švamberkové, Eggenbergové a Schwarzenbergové, Žďákovský most, trasa na východ do města MILEVSKO, cisterciánský klášter a Muzeum maškar, dojezd na ubytování u SOBĚSLAVI

2. den: rožmberské a schwarzenberské město ČESKÝ KRUMLOV - UNESCO, renesanční zámek, sídlo slavného rodu, medvědi v příkopě a zámecké divadlo (hlavní okruh), relax v zahradách, přehrada LIPNO, dle počasí koupání nebo výlet lodí po jezeře, čtyřsedačkovou lanovkou na vrchol Kramolín, naučná Stezka korunami stromů s krásnými výhledy, adrenalinová zákoutí a opičí dráhy pro děti i dospělé

3. den: výlet na Jindřichohradecko, KAMENICE n. Lipou, možnost exkurze do pivovaru, fakultativně nostalgická jízda - Jindřichohradecká úzkokolejka nebo přesun busem, JINDŘICHŮV HRADEC, státní hrad a zámek je 3. největší hrado-zámecký areál v ČR, historické jádro a variantní program, náměstí se sloupem Nejsvětější Trojice, dům pánů z Hradce (sgrafitová výzdoba), pro ctitele technických památek vodní zámecká elektrárna, bývalý minoritský klášter s raně gotickým klášterním kostelem svatého Jana Křtitele, Landfrasova tiskárna, značka 15. poledníku a můžete dostat certifikát o překročení poledníku, Muzeum s Jindřichohradeckými jesličkami, pro milovníky relaxu pak individuálnně Aquapark - zážitkové bazény a venkovní aquapark, na rozloučenou Aqua show sv. Florián - kombinace světelných efektů, videoprojekce a obrazců za pomoci padající vody poskytuje nádhernou podívanou, při cestě zpět zastávka plná romantiky u vodního zámku Červená Lhota, romantická procházka kolem rybníka, návrat ¨do hotelu, večeře

4. den: zámek Hluboká nad Vltavou, návštěva pohádkového zámku, na kterém se natáčely známé pohádky, jedna z nejnavštěvovanějších českých památek (původně královský hrad), galerie, relax v zahradách, TŘEBOŇ, renesanční zámek Petra Voka z Rožmberka a "cesta kolem světa" - procházka podél rybníka Svět k novogotické Schwarzenberské hrobce nebo relax ve Wellnesscentru Aqua Viva (není možné dle COVID´19) nebo dle počasí koupání v pískovně a relax na písečné pláži, pohledy na rybník Rožumberk

5. den: pobyt na hotelu, návštěva SOBĚSLAVI a individuální procházky podél řeky Lužnice, návštěva zámku, využití koupání v jednom ze dvou rybníků nebo fakultativní výlet do Rakouska do kraje Waldviertel: pohraniční městečko GMÜND na kraji přírodní rezervace, historické náměstí, domy se sgrafity, solné lázně Sole GMÜND, svět koupání a svět saun (křišťálová sauna, achátová sauna, ametystová sauna, pára, venkovní lesní sauna, solná laguna…) a naučná stezka (2-7 km) přes rezervaci žulových balvanů Blockheide s rozhlednou a geologickou výstavkou, stařičký románský kostelík ve vesnici ALTWEITRA a městečko WEITRA (Vitoraz, odtud starý název této oblasti - Vitorazsko) se zámkem rodu Kuenringů a Fürstenberků, muzeum piva a muzeum železné opony, pod městem je zelené údolí Gabrielenthal s Kneippovými cestami vodou, návrat

6. den: historické  město BECHYNĚ, město lázní, technických památek a tradicí keramiky, zámek, klášter, pěší procházka a relax podél Lužnice s pohledy na zámek Petra Voka a most Duha (pocta Dr. Fr. Křižíkovi, možnost oběda, výlet za jedinečnou technickou památkou - řetězový most Stádlec, SOBĚSLAV známá i neznámá, město věží a kostelů, Svákovská křížová stezka  (sochařská díla Martna Mikuly) či rozhledna Svákov, návrat  a dle času koupání nebo využití relaxu na hotelu ( sauna, vířivka), večeře

7. den: zážitkový den s jízdou nostalgickým vláčkem Bechyňka do TÁBORA po nejstarší elektrické meziměstské dráze ve střední Evropě (zprovozněna 1903 Dr.Ing Fr. Křižíkem) s krásnými vyhlídkami nebo busem Klokoty, původně gotický klášter a společně husitské a královské město TÁBOR (v tomto roce slaví 600 let od založení), zdobené štíty měšťanských domů, Husitské muzeum, zážitková cesta středověkým podzemním - chodby lochy z 15. st., pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická radnice, slavnostní atmosféra města - Mezinárodní jazzový festival Bohemia Jazzfest (v případě konání), odjezd v podvečer, návrat do 22 do Prahy

CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu vzhledem k počasí. Zájezd je koncipován pro malou skupinu osob (max 30 osob) a je vhodný i pro rodiče nebo prarodiče s dětmi.

Doprava

zájezdovým klimatizovaným autobusem

Ubytování

6x hotel/penzion 2-3* (2 lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

6x polopenze, podávána v hotelu

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

V tomto případě pojištění za příplatek zahrnuje také pojištění léčebných výloh na výlet do Rakouska.
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.


Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

ČESKÝ KRUMLOV: zámek 1. okruh 200 Kč, 2. okruh 150 Kč, Divadlo 250 Kč
Stezka v korunách stromů 250 Kč
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU: reprezentační pokoje 200 Kč, soukromé apartmány 150 Kč, kuchyně 100 Kč, věž 100 Kč, hostinské pokoje 250 Kč
zámek v TŘEBONI: Trasa A - Rožmberské renesanční interiéry 120 Kč, Trasa B - Soukromá schwarzenberská apartmá 120 Kč, Trasa C - Konírna, psí kuchyně, kasematy 80 Kč,
Schwarzenberská hrobka: 90 Kč
NOVÉ HRADY: I. trasa – hrad 120 Kč, II. trasa - za časů pana správce 120 Kč, III. trasa - věž s vyhlídkou 40 Kč
projížďka po Orlické přehradě od cca 140 Kč
zámek Orlík: 150 Kč
hrad Zvíkov 100 Kč
TÁBOR: Chodby středověkého podzemí 70 Kč, husitské podzemní chodby 60 Kč
GMÜND: solné lázně vstupné na 2 hodiny 12,5 Eur, vstupné na 4 hodiny 17,9 Eur
WEITRA, zámek s muzeem 8,50 Eur

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Bechyně - Milevsko - Český Krumlov - Lipno - Třeboň - Jindřichův Hradec - Gmünd - Altweitra - Weitra - Zvíkov - Orlík - Tábor

Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu