autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jižní Čechy, to je líbezná krajina s rybníky, přehradou, s hrady, zámky a městy rožumerského a schwarzenberkého panství. Hned po Praze je to nejnavštěvovanější oblast i pro cizí turisty a místo konání různých slavností a festivalů. Užijte si s námi dovolenou v tomto krásném kraji. Zájezd plný zážitků vrcholí v Táboře na festivalu pouličních divadel. Zájezd je koncipován pro maximálně 30 osob
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 6x hotel 2-3* (24-lůžkové pokoje), 6x snídaně, 4x večeře, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, fakult. služby, vstupné (1.600 Kč + 25€ (650 Kč)) a vše co není obsaženo v položce Základní cena zahrnuje
Příplatky
2.400 Kč za 1lůžkový pokoj
600 Kč za fakult. výlet do Rakouska (Jindřichohradecko)
164 Kč za tuzemské komplexní pojištění včetně pojištění léčebných výloh na výlet do Rakouska
zobrazit PODOBNÉ ZÁJEZDY
renesanční zámek Bechyně - rožmberská města Český Krumlov a Třeboň - krokodýli stanice v Protivíně - Lipno, přehrada a cesta do korun stromů - Nové Hrady, hrad a romantické Terčino údolí - výlet do Rakous: Gmünd, termální lázně a krajina s žulovými balvany, Weitra - Orlická přehrada, hrady Zvíkov a Orlík, plavba lodí - Tábor, Klokoty, Jindřichův Hradec
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
001-249
27.7 - 2.8.2020
6
Praha a další níže
8 590,- 8 490,-
Zrušeno
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1.den: odjezd z Prahy v 7:30 h, cesta do Jižních Čech, MILEVSKO, cisterciánský klášter a Muzeum maškar, Stádlec, slavný řetězový most, město BECHYNĚ, zámek, klášter, pěší procházka podél Lužnice, lázně, keramika, ubytování, indiv. večerní procházka

2. den: PROTIVÍN, největší chovatelská stanice krokodýlů v Evropě, rožmberské a schwarzenberské město ČESKÝ KRUMLOV - UNESCO, renesanční zámek, sídlo slavného rodu, medvědi v příkopě a zámecké divadlo (hlavní okruh), relax v zahradách, přehrada LIPNO, koupání a výlet lodí po jezeře, Stezka korunami stromů s krásnými výhledy, adrenalinová zákoutí pro děti, tobogán

3. den: zámek Hluboká nad Vltavou, návštěva pohádkového zámku, na kterém se natáčely známé pohádky, jedna z nejnavštěvovanějších českých památek (původně královský hrad), galerie, relax v zahradách, TŘEBOŇ, renesanční zámek Petra Voka z Rožmberka a "cesta kolem světa" - procházka podél rybníka Svět k novogotické Schwarzenberské hrobce nebo relax ve Wellnesscentru Aqua Viva nebo dle počasí koupání v pískovně a relax na písečné pláži, pohledy na rybník Rožumberk

4. den: procházka po naučné stezce Červené Blato, vzácná flóra, pocta památce Nové hrady, mohutný opevněný hrad, historická kovárna a jedinečná cukrárna, turistika v romantickém Terčině údolí - rozsáhlý anglický krajinářský park, Modrý dům, umělý vodopád, zastávka u jihočeských rybníků

5. den:
pobyt ve městě BECHYNĚ a využití koupání a lázeňského balíčku nebo fakultativní výlet do Rakouska (v případě možnosti cestovat do zahraničí)

fakultativní výlet do Rakouska do kraje Waldviertel
: pohraniční městečko GMÜND na kraji přírodní rezervace, historické náměstí, domy se sgrafity, solné lázně Sole GMÜND, svět koupání a svět saun (křišťálová sauna, achátová sauna, ametystová sauna, pára, venkovní lesní sauna, solná laguna…) a naučná stezka (2-7 km) přes rezervaci žulových balvanů Blockheide s rozhlednou a geologickou výstavkou, stařičký románský kostelík ve vesnici ALTWEITRA a městečko WEITRA (Vitoraz, odtud starý název této oblasti - Vitorazsko) se zámkem rodu Kuenringů a Fürstenberků, muzeum piva a muzeum železné opony, pod městem je zelené údolí Gabrielenthal s Kneippovými cestami vodou, návrat

nebo fakultativní výlet do Jindřichohradecka: JINDŘICHŮV HRADEC, Státní hrad a zámek je 3. největší hrado-zámecký areál v ČR, unikátní stavby i interiéry, památkově chráněné historické jádro, náměstí se sloupem Nejsvětější Trojice, původně středověké, gotické a renesanční domy upravené v empíru, dům pánů z Hradce (podloubí se sklípkovou klenbou a sgrafitová výzdoba s výjevy ze Starého zákona), pro ctitele památek vodní zámecká elektrárna, bývalý minoritský klášter s raně gotickým klášterním kostelem svatého Jana Křtitele, Landfrasova tiskárna a procházka centrem města, značka 15. poledníku a můžete dostat certifikát o překročení poledníku, Muzeum s Jindřichohradeckými jesličkami, pro milovníky relaxu pak Aquapark - zážitkové bazény a venkovní aquapark,
pro Vášnivé vláčkaře možnost okusit nostalgickou jízdu Jindřichohradecká úzkokolejka (cca 650 Kč), na rozloučenou Aqua show sv. Florián - jedinečná zážitková záležitost ojedinělá v Evropě - kombinace světelných efektů, videoprojekce a obrazců za pomoci padající vody poskytuje nádhernou podívanou

6. den: cesta kolem Orlické přehrady, největší česká přehrada, královský hrad ZVÍKOV, původně přemyslovský hrad, po stopách šlechtických rodů, který později vlastnili Švamberkové, Eggenbergové a Schwarzenbergové, Žďákovský most, vyhlídkovou lodí po přehradě, zámek ORLÍK, původně hrad "orlí hnízdo na skále", romanticky přestavený, prohlídka sídla rodu Schwarzenbergů

7. den: zážitkový den s jízdou nostalgickým vláčkem Bechyňka do TÁBORA po nejstarší elektrické meziměstské dráze ve střední Evropě (zprovozněna 1903 Dr.Ing Fr. Křižíkem) s krásnými vyhlídkami nebo busem Klokoty, původně gotický klášter a společně husitské a královské město TÁBOR (v tomto roce slaví 600 let od založení), zdobené štíty měšťanských domů, Husitské muzeum, zážitková cesta středověkým podzemním - chodby lochy z 15. st., pomník Jana Žižky z Trocnova, gotická radnice, slavnostní atmosféra města - Mezinárodní jazzový festival Bohemia Jazzfest (v případě konání) a festival Komedianti v ulicích, 10. ročník mezinárodního festivalu pouličního divadla (klauni, pantomima, loutky, pohybové divadlo, interaktivní představení, …, odjezd v podvečer, návrat do 22 do Prahy

CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu vzhledem k počasí. V době omezeného překročení hranic bude realizován zážitkový výlet do Jindřichodradecka, sledujte www.geops.cz. Zájezd je koncipován pro malou skupinu osob (max 30 osob) a je vhodný i pro rodiče nebo prarodiče s dětmi.

Doprava

zájezdovým klimatizovaným autobusem

Ubytování

6x hotel/penzion 2-3* (2 -4 lůžkové pokoje s příslušenstvím)

Stravování

6x snídaně, 4x večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

V tomto případě pojištění za příplatek zahrnuje také pojištění léčebných výloh na výlet do Rakouska.
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného

ČESKÝ KRUMLOV: zámek 1. okruh 200 Kč, 2. okruh 150 Kč, Divadlo 250 Kč
Stezka v korunách stromů 250 Kč
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU: reprezentační pokoje 200 Kč, soukromé apartmány 150 Kč, kuchyně 100 Kč, věž 100 Kč, hostinské pokoje 250 Kč
zámek v TŘEBONI: Trasa A - Rožmberské renesanční interiéry 120 Kč, Trasa B - Soukromá schwarzenberská apartmá 120 Kč, Trasa C - Konírna, psí kuchyně, kasematy 80 Kč,
Schwarzenberská hrobka: 90 Kč
NOVÉ HRADY: I. trasa – hrad 120 Kč, II. trasa - za časů pana správce 120 Kč, III. trasa - věž s vyhlídkou 40 Kč
projížďka po Orlické přehradě od cca 140 Kč
zámek Orlík: 150 Kč
hrad Zvíkov 100 Kč
TÁBOR: Chodby středověkého podzemí 70 Kč, husitské podzemní chodby 60 Kč
GMÜND: solné lázně vstupné na 2 hodiny 12,5 Eur, vstupné na 4 hodiny 17,9 Eur
WEITRA, zámek s muzeem 8,50 Eur

Pořadatel: GEOPS - CK, s.r.o., IČO: 25633261

Bechyně - Milevsko - Protivín - Český Krumlov - Lipno - Třeboň - Jindřichův Hradec - Gmünd - Altweitra - Weitra - Zvíkov - Orlík - Tábor

Po stopách šlechtických rodů - Schwarzenberkové

Schwarzenbergové si vznešenou nevěstu pojistili diamanty

Ples u vídeňského dvora se leskne v záři svic, jejichž světlo ještě umocňují umělecky broušené lustry. Dále se odráží v diadémech a výšivkách zlatými a stříbrnými nitěmi na šatech dam. Největší nádhera roku byla právě zahájena.

 

zobrazit celý článek

Podobné zájezdy (9):

Znojmo, NP Podyjí, příroda, zámky a víno (s výletem do Rakouska)

Česká republika | Jižní Morava a Podyjí Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 4x hotel s polopenzí, průvodce, pojištění CK
06.05 - 10.05 7 990,-

Mikulov a Lednice, kraj zámků a víno Moravy 2020

Česká republika | Jižní Morava a Podyjí Cena zahrnuje:
doprava autobusem, 3x hotel/penzion v Mikulově, 3x polopenzi, pobyt. taxy, průvodce
08.10 - 11.10 6 990,-

Krásy Šumavy, hory, jezera a slatě (i Bavorský les) 2020

Česká republika | Šumava Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 6x aparthotel s polopenzí, průvodce, pojištění CK
03.08 - 09.08 7 990,-

Krásy Valašska s Valachem, Olomouc a Litomyšl 2020

Česká republika | Beskydy a Slezsko Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 4x penzion 2-3*, 4x snídani, 2x večeři, průvodce, pojištění CK
05.08 - 09.08 6 990,-

Lázeňský trojúhelník, Francké Švýcarsko a Smrčiny 2020

Česká republika | Krušné hory Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 5x hotel s polopenzí, průvodce, pojištění CK
31.07 - 05.08 6 590,-

Putování zasněným krajem Českolipska a Máchovo jezero 2020

Česká republika | Severní Čechy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 4x penzion 2-3*, 4x polopenze, průvodce, pojištění CK
02.07 - 06.07 6 990,-

Toulky z České Kanady a k řece Dyji 2020

Česká republika | Jižní Morava a Podyjí Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 3x penzion 2-3*, 3x polopenze, průvodce, pojištění CK
03.09 - 06.09 6 390,-

Turistika na Krkonošsko-jizerském pomezí 2020

Česká republika | JIzerské hory Cena zahrnuje:
dopravu autobusem s klimatizací, 4x penzion 2-3*, 4x polopenze, průvodce, pojištění CK
22.07 - 26.07 7 450,-

Jižní Čechy po stopách Schwarzenbergů a Český Krumlov 2020

Česká republika | Jižní Čechy Cena zahrnuje:
dopravu autobusem, 4x hotel se snídaní, průvodce, pojištění CK
26.09 - 30.09 6 890,-
Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu