autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Termální lázně a wellness Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady
Přidat k oblíbeným zájezdům
Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní, kulturní i historické. Setkáme se zde s horskou i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými památkami včetně lidové architektury.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 5x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 5x polopenze, průvodce, pojištěné CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, případnou pobytovou taxu, lanovky, vstupy do termálních lázní, fakultativní služby, vstupné a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
3.100 Kč za 1lůžkový pokoj
290 Kč za zálohu na vstupenku Stezka v oblacích – rezervace předem v CK
330 Kč za zálohu na vstupenku Sky Bridge 721 – visutý most – rezervace předem v CK
215 Kč za zálohu na vstupenku Lanovka nahoru - rezervace předem v CK
215 Kč za zálohu na vstupenku Lanovka dolů - rezervace předem v CK
430 Kč za zálohu na vstupenku Lanovka nahoru + dolů - rezervace předem v CK
192 Kč za komplexní pojištění T+
Dolní Morava - Stezka v oblacích - Praděd - Karlova Studánka - Ramzová - Šerák - Červenohorské sedlo - Dlouhé Stráně - Zlaté Hory - Rejvíz - jeskyně Na Pomezí - Jeseník - Velké Losiny
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-731
4.7 - 9.7.2023
5
Praha a další níže
10 490,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1 den: odjezd z Prahy v ranních hodinách, dopoledne příjezd do lázeňského města JESENÍK, v jehož historii cinká zlato a stříbro. Fakult. oběd, následuje prohlídka města, kde můžeme vidět starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely. Odjezd do lázní Jeseník, možnost procházky v Balneoparku a v lázeňském centru. K večeru příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou

2 den: nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy Praděd, pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY, prohlídka půvabného lázeňského města, pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce

3 den návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na Šerák a Červehohorské sedlo po trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5 km) – sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle.

4.den: prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, návštěva zlatokopeckého skanzenu ve Zlatých horách, kde uvidíme repliku zlatorudných mlýnů a hornické osady, zbytek dne strávíme v REJVÍZU, horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku..

5. den: VELKÉ LOSINY,  nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím, Muzeum papíru a Ruční papírnu, kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let, variantně pro zájemce relaxace v termálním parku TERMÁLY LOSINY, regenerační vodní svět, blahodárné termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou, před návratem na hotel prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ

6. den: po snídani odjedeme na pomezí Orlických hor a Jeseníků na DOLNÍ MORAVU, zde pod Kralickým Sněžníkem ve výšce 1116 m n. m. vyjedeme lanovkou, variantě pěšky na hřeben Slamníku a pokračujeme na unikátní STEZKU V OBLACÍCH, která se vypíná 58,8 m nad okolním svažitým terénem a dominuje právě hřebenu Slamníku. Jedinečné výhledy na Jeseníky, Kralický Sněžník, Krkonoše a do Polska. Milovníci adrenalinu se mohou projít i přes nejdelší visutou lávku světa pro pěší – Sky Bridge 721. Návrat domů. CK si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých částí programu

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací vybavené WC, DVD,

Ubytování

5x hotel-3* (2lůžkový pokoj s vlastní sociálním zařízením)
Hotel Dlouhé Stráně*** - dolní budova, se nachází v klidném prostředí přímo v CHKO Jeseníky. V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení, wellness služby a bowling.

Stravování

5x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře - 1 chod),

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Ceny jsou orientační:
h Dolní Morava - Stezka v oblacích - 240 Kč; děti 3-15 let 170 Kč – bez lanovky, 490 Kč; děti ve věku 3-15let 370 Kč – s lanovkou tam i zpět
- lanovka Ramzová – Šerák - jeden směr - 170 Kč; děti 130 Kč, zpáteční 270 Kč; děti 160 Kč
- Zlaté Hory – zlatokopecký skanzen - 50 Kč; děti ve věku 6-15 let 30 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Jeseník - vodní tvrz - 70 Kč; děti 35 Kč
- výjezd kyvadlovou dopravou na Ovčárnu cca 25 Kč
- jeskyně Na Pomezí 130 Kč; senioři 65+ a studenti do 26 let 100 Kč; děti ve věku 3-15 let 60 Kč
- rašeliniště na Rejvízu - 30 Kč
- Praděd - rozhledna - 150 Kč+ děti ve věku 6-15 let 80 Kč; děti do 6 let zdarma
- Dlouhé Stráně - elektrárna - cca 80 Kč (dle počtu účastníků)
- Velké Losiny - zámek - 140 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 100 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Velké Losiny - Papírna - 130 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let 95 Kč
- Velké Losiny - termály - 350 Kč (3 hodiny)

Kapesné

Doporučená částka dle individuálního zájmu o návštěvy památek min cca 1.000 Kč.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Dolní Morava - Stezka v oblacích - Praděd - Karlova Studánka - Ramzová - Šerák - Červenohorské sedlo - Dlouhé Stráně - Zlaté Hory - Rejvíz - jeskyně Na Pomezí - Jeseník - Velké Losiny

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu