autokarem hotel Polopenze Zájezdy bez nočního přejezdu Zájezdy za uměním, výstavy a architektura Zájezdy s lehkou turistikou Pohodové týdny v horách Zájezdy v horách s lehkou turistikou Zájezdy s turistikou Národní parky a zahrady Památky UNESCO a starověké civilizace Poznávací zájezdy pro seniory Zájezdy za vínem a gastronomií
Přidat k oblíbeným zájezdům
Letní dovolená v oblasti Nízkého i Hrubého Jeseníku s výlety k rozsáhlým hradním komplexům, bílým zámkům, romantickým vodopádům, do krásné přírody Jeseníků a „bílé“ Opavy. Koupání a vyhlídková plavba na Slezské Hartě, severoamerické lesy či himalájské rostliny v arboretu Nový Dvůr, krásné vodopády, údolí Bílé Opavy, horské lázně Karlova Studánka. Pohodový zájezd s ubytováním v Jeseníkách, přímo v Malé Morávce v kraji krásné přírody a historických zajímavostí.
Program a detail zajezdu
Cena zahrnuje
dopravu autobusem s klimatizací, 6x hotel 3* (2lůžkové pokoje), 6x polopenze, průvodce, pojištěné CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
komplexní pojištění, případnou pobytovou taxu, vyhlídkovou plavbu, bus na Ovčárnu, fakultativní služby, vstupné a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje
Příplatky
1.000 Kč za 1lůžkový pokoj
200 Kč/osoba pokoj s balkonem (omezené množství)
224 Kč za komplexní pojištění T+
Loštice - Javoříčko - Malá Morávka - Andělská Hora – Krnov - Červenohorské sedlo - údolí Bílé Opavy – Karlova Studánka - arboretum Nový Dvůr – Opava – zámek Kravaře – Slezská Harta – Velký Roudný – Bruntál - zámek Hradec nad Moravicí – zámek Radúň – Rešovské vodopády
Kod
Termin
Počet nocí
Nástupní místa
Cena
 
032-724
31.7 - 6.8.2023
6
Praha a další níže
10 490,-
Po termínu
U tohoto zájezdu je k dispozici služba doobsazení dvoulůžkového pokoje. Níže naleznete podrobnosti.
Pokud máte zájem využít doobsazení a splňujete podmínky zobrazené u termínu pro doobsazení, proveďte prosím klasickou on-line objednávku zájezdu pro jednolůžkový pokoj a do poznámky prosím napište žádám doobsazení. Případně nás kontaktujte. Termín a požadavky pro doobsazení:
Kod
Termin
 
 

Program

1 den: odjezd z Prahy v ranních hodinách, LOŠTICE, městečko známé výrobou Olomouckých tvarůžků, návštěva muzea tvarůžků, JIŘÍKOV, Pradědovy galerie - expozice řezbářské tvorby s hlavní dominantou - sochou “vládce Jeseníků“ děda Praděda, která je vysoká 10,4 metrů a váží 15 tun, ubytování v Malé Morávce ve vybraném hotelu

2 den: přes ANDĚLSKOU HORU s poutním kostelem sv. Anny, jedinečně zasazeným do panoramatu Jeseníků, odjedeme na výlet do KRNOVA, prohlídka města s krásnou radnicí a židovskou synagogou. Turistický výlet v okolí Krnova: rozhledna Cvilín, kolem zříceniny Šelenburk, možnost vystoupat na rozhlednu Strážiště. Výlet ukončíme v Úvalnu, odtud našim busem zpět na ubytování.
Pro ty, co nechtějí turist. výšlap absolvovat nabízíme přejezd našim busem do Úvalna, zde možnost prohlídky např: Retro muzeum, Zrcadlové a dveřové bludiště, Muzeum Hanse Kudlicha nebo procházka na rozhlednu Strážiště..

3 den ráno všichni vyjedeme busem na ČERVENOHORSKÉ SEDLO – prohlídka turistického a lyžařského střediska. Zde se nám nabízí 3 varianty procházek i turistických výšlapů.

První varianta – dopoledne individuální procházky v okolí např: Výrovka nebo Červená hora, jedinečné výhledy. Kolem poledne odjezd busem do horských lázní KARLOVA STUDÁNKA, které jsou chráněny samotným Pradědem. Individuální procházka lázněmi s roubenými budovami a 8 minerálními prameny uprostřed divoké přírody.

Druhá varianta pro vyznavače turistiky. Z Červenohorského sedla přes Výrovku, Malý Jezerník k chatě Švýcárna, pokračujeme na PRADĚD, zastavíme u Trojmezníku z roku 1721 (historický hraniční kámen). Na jeho stranách jsou zobrazeny znaky panství, jejichž hranice se zde stýkaly- kříž řádu německých rytířů, biskupská mitra vratislavského biskupství a lev rodu Žerotínů. Pokračujeme k chatě Barborka a dále turistickou trasou ÚDOLÍM BÍLÉ OPAVY – jedno z nejpůsobivějších míst Jeseníků. Trasa prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy s horskými bystřinami. Cestou jsme odměněni pohledem na vodopády, četné kaskády, peřeje a skalní útvary. U trasy je možnost volby i lehčí varianty. Celodenní turistický výšlap ukončíme v lázních Karlova Studánka.

Třetí varianta dopoledne individuální procházky v okolí Červenohorského sedla např: Výrovka nebo Červená hora, jedinečné výhledy. Kolem poledne odjezd busem ke Karlově Studánce, odtud pokračujeme busem k chatě OVČÁRNA - výhledy na Praděd a dále turistickou trasou ÚDOLÍM BÍLÉ OPAVY (možnost lehčí i těžší varianty) do KARLOVY STUDÁNKY. Z Ovčáry je možnost sjet zpět do Karlovy Studánky i busem. Všichni pak k večeru z Karlovy Studánky návrat na hotel do Malé Morávky.

4.den: významné arboreta NOVÝ DVŮR,  procházka mezi severoamerickými lesy a prériemi, Sibiří, japonskou zahradou nebo se pokocháme himálajskými rostlinami, OPAVA, kulturní památky, řada z nich je chráněná státní památkovou péčí. "Bílou Opavu", jak město nazval básník Petr Bezruč, charakterizují také četné parky a sady, zejména na obvodu historického jádra města, prohlídka historického jádra – kostel sv. Václava, věž Hláska, monumentální katedrála Nanebevzetí Panny Marie, dům U Bílého koníčka, Johanitský kostel sv. Jana Křtitele ve Smetanových sadech. aj., variantně pro zájemce prohlídka Slezského zemského muzea nebo výlet s průvodcem do nedalekého zámku KRAVAŘE, prohlídka.

5. den: údolní vodní nádrž SLEZSKÁ HARTA na řece Ostravici, nejmladší přehrada v Česku, vyhlídková plavba po přehradě, volno, koupání variantně turistická procházka do okolí, nejvyšší vulkán Nízkého Jeseníku Velký Roudný (780 m) a stejnojmenná rozhledna z níž se nám otevřou výhledy na hřeben Hrubého Jeseníku, Krnovsko, Opavsko, Beskydy a Oderské vrchy, prohlídka města BRUNTÁL s krásným zámkem, který patřil řádu německých rytířů.

6. den: navštívíme bílý empírový zámek HRADEC NAD MORAVICÍ, nacházející ve výběžku Nízkého Jeseníku nad soutokem řeky Moravice a potoka Hradečná, jeden z nejoblíbenějších výletních cílů v okolí. Zámek navštěvovaly tak známé osobnosti jako byl Ludwig van Beethoven, Nicolo Paganini nebo Ferenc Liszt, procházka i rozsáhlým zámeckým parkem vč. Bezručovi vyhlídky, postavené na konci 19. stol., dalšími zastaveními bude romantický Červený zámek i bílá vodárenská věž, prohlídka ojediněle zachovalého zámeckého romantického komplexu RADÚŇ - letní aristokratické sídlo i rezidence potomků slavného maršála Gebharda Leberechta Blüchera, který vítězil nad Napoleonem, nás vtáhne do životního stylu pruské aristokratické rodiny v 19. a 20. století. 

7. den: jedny z nejkrásnějších vodopádů v republice - Rešovské vodopády, turistická procházka k v romantickém, hlubokém a skalnatém údolí pod obcí Rešov na říčce Huntavě s mnoha kaskádovitými vodopády a peřejemi., odjezd domů.
CK si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých částí programu.

Doprava

Využíváme autobusy s klimatizací vybavené WC, DVD,

Ubytování

6x hotel 3* (2lůžkový pokoj s vlastní sociálním zařízením)
Horský hotel v Malé Morávce, 2lůžk. pokoje s vlastním příslušenstvím. Hotel disponuje wellness zónou se saunou, vířivkou a venkovním bazénem

Stravování

6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře),

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
cena zájezdu nezahrnuje tuzemské cestovní pojištění (obsahuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). CK GEOPS nabízí svým zákazníkům tuzemské komplexní pojištění za příplatek.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif T+; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696

pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % z celkové ceny zájezdu, nejvýše však 8.000 Kč
úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 200.000 Kč), úmrtí (max. 100.000 Kč)
poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění 
 PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P – rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény – maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě – maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Orientační ceny vstupného

Ceny jsou orientační:
hrad Sovinec 120 Kč krátký okruh, 160 Kč dlouhý okruh
Krnov – židovská synagoga 60 Kč, nad 65 let 30 Kč
Arboretum Nový Dvůr 50 Kč, děti do 18 let a senioři 30 Kč
kostel sv. Václava – Opava 20 Kč, vstupné do Domu umění a kostela sv. Václava 40 Kč
věž Hláska – Opava 30 Kč
Slezské zemské muzeum Opava cca 50 Kč
zámek Kravaře 80 Kč, senioři 50 Kč
vyhlídková plavba po VN Slezská Harta 190 Kč
zámek Bruntál 120 Kč, senioři nad 65 let 60 Kč
zámek Hradec nad Moravicí 120 Kč, snížené vstupné cca 80 Kč
zámek Radúň 140 Kč, senioři nad 65 let 100 Kč, vstupné do Oranžerie s okrasnou zahradou 40 Kč, senioři nad 65 let 30 Kč

Kapesné

Doporučená částka dle individuálního zájmu o návštěvy památek min cca 1.000 Kč.

Pořadatel: Redok travel, s. r. o., IČO: 25258281

Zajímavosti

Slezská Harta je nejmladší přehrada v České republice nacházející se v Nízkém Jeseníku. Údolní nádrž Slezská Harta na řece Moravici u obce Slezská Harta byla vystavěna, aby posílila blízký zdroj Kružberk. Nedaleko se pyšní 780 m vysoký kopec Velký Roudný, největší a nejzachovalejší stratovulkán v České republice a součástí nádrže je i malá vodní elektrárna.
Nabízí řadu možností, jak aktivně strávit především letní turistickou sezónu. Vyzkoušet můžete nejen koupání, ale i vyjížďky na loďkách, rybaření, jachting a windsurfing.
Přehrada se využívá pro výrobu energie, jako havarijní povodňová ochrana, pro chov ryb, sportovní rybolov, rekreaci.
Vyhlídkové plavby na Slezské Hartě
Nová loď Harta na přehradě od roku 2019 je kompletně na elektropohon. Horní paluba je vyhlídková, dolní paluba má vyhrazený prostor pro kočárky a bicykly. Loď je také uzpůsobena imobilním výletníkům. Nová loď pojme pětačtyřicet osob a posádku.

Loštice - Javoříčko - Malá Morávka - Andělská Hora – Krnov - Červenohorské sedlo - údolí Bílé Opavy – Karlova Studánka - arboretum Nový Dvůr – Opava – zámek Kravaře – Slezská Harta – Velký Roudný – Bruntál - zámek Hradec nad Moravicí – zámek Radúň – Rešovské vodopády

Musíte potvrdit souhlas se zpracováním informací.

Upozornění

Pro pokračovní je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů

Zkontrolujte formát e-mailu

Upozornění

Zkontrolujte formát E-mailu